Sách Công Vụ, bài 47 Công Vụ 27:1–44; 28:1–31 Rô-ma, kinh đô của đế quốc La-mã, có hai sắc thái đặc biệt. Với quyền lực chính trị và quân sự bao trùm một lãnh thổ rộng lớn, đế quốc La-mã lại đối xử với các đối tượng đã bị chinh phục và các tôn giáo…

Sách Công Vụ, bài 46 Công Vụ 26:12–32 Đây là lời tự thuật lần thứ ba của Phao-lô về sự kiện Đức Chúa Giêxu hiện ra với ông bằng ánh sáng chói loà trên đường đi tới Damas, và lý do ông trở thành môn đồ của Đức Chúa Giêxu (12–13). Lời tự thuật lần…

Sách Công Vụ, bài 45 Công Vụ 25:1–27; 26:1–11 Nghỉ ngơi ba ngày sau khi nhậm chức, Porcius Festus, từ Caesarea lên Giê-ru-sa-lem để gặp nhóm người lãnh đạo dân tộc ở vùng đất mà ông ta được hoàng đế La-mã uỷ nhiệm cai trị. Nhóm người lãnh đạo dân Giu-đa mang lòng thù ghét…

Sách Công Vụ, bài 44 Công Vụ 23:12–35; 24:1–27 Những người Do-thái âm mưu giết Phao-lô không biết rằng Chúa đang bảo vệ ông. Người ta quyết chí bênh vực niềm tin truyền thống của họ chứ không nhận biết việc làm sai trái của những người đã giết Đức Chúa Giêxu gần 30 năm…

Sách Công Vụ, bài 43   Công Vụ 22:1–30; 23:1–11 Trong lần nói chuyện đầu tiên với quần chúng Do-thái ở Giê-ru-sa-lem, Phao-lô kể lại biến cố gặp Đức Chúa Giêxu làm thay đổi quan điểm, cuộc đời và cả vận mệnh của ông; như đã được Luca tường thuật đầy đủ ở Công Vụ…

Sách Công Vụ, bài 42 Công Vụ 21:15–40 Sau những thành công vẻ vang ở Ma-xê-đoan và Tiểu Á, Phao-lô viết thư cho Hội-thánh tại Rôma cho biết kế hoạch dự trù của ông là ghé lại thăm họ trên đường đi truyền giáo cho một khu vực mới: Bán đảo Tây-ban-nha thuộc miền Tây…

Sách Công Vụ, bài 41 Công Vụ 21:1–14 Trên đường về Giê-ru-sa-lem, đoàn của Phao-lô đi bằng tàu biển. Vào thời bấy giờ, tàu biển đều chạy bằng buồm và tất cả đều được đóng bằng gỗ. Lúc ấy, chưa có chiếc thuyền nào bằng sắt cả. Sau khi trải qua các đảo Cos, Rhodes…

Sách Công Vụ, bài 40 Công Vụ 20:17–38 “Từ Mi-lê, Phaolô nhắn tin sang Ê-phê-sô, mời các trưởng lão của Hội-thánh đến gặp ông” (17). Với uy quyền của một sứ đồ, người sáng lập, giáo sư đào tạo, và người thầy cố vấn của tất cả những người lãnh đạo Hội-thánh tại Ê-phê-sô, lệnh…

Sách Công Vụ, bài 39                                   Công Vụ 20:1–16 Sứ đồ Phao-lô chẳng khi nào đánh mất ước vọng mở mang Nước Chúa ở một vùng đất mới, khai phá những cánh đồng mới. Mặc dù chương trình tương…

Sách Công Vụ, bài 38 Công Vụ 19:21–41 Trước khi xem xét phần sau của đoạn 19, chúng ta cần biết bối cảnh sự thờ kính nữ thần Đi-anh của người Ê-phê-sô (Latin: Diana, Hy-lạp: Artemis). Lúc ấy, Ê-phê-sô được xem là ‘trung tâm ma thuật’ của toàn vùng Nam Âu và Tiểu Á. Người…

Page 1 of 51 2 3 5