Dưới đây là các câu hỏi đố vui có thưởng trong cuộc Họp Mặt với các thân hữu nhân dịp Tết Nguyên Đán 2013 1. Không gian và thời gian…

Các câu đố vui có thưởng dành cho các thân hữu chưa tin Chúa trong buổi sinh hoạt Giáng Sinh 2012. Các câu hỏi nầy thay cho bài giảng nhằm…

Các Câu Hỏi Truyền Giảng Tết 2016 Dưới đây là các câu hỏi dành cho thân hữu trong buổi truyền giảng Tất Niên, Chúa Nhật 7 tháng 2, 2016 1….

Hội Thánh Khởi Đầu Mới, Houston, Texas Dưới đây là những câu hỏi thay cho bài giảng trong buổi họp mặt truyền giảng Giáng Sinh. Hội Thánh mời được nhiều…