truyengiang

Dưới đây là các câu hỏi đố vui có thưởng trong cuộc Họp Mặt với các thân hữu nhân dịp Tết Nguyên Đán 2013

1. Không gian và thời gian không thể tự nhiên mà có. Ai đã tạo ra chúng?

A. Thần thánh không ai biết

B. Đức Chúa Trời

C. Chư phật

D. Khoa học

E. Thái dương Thần-nữ

Trả lời: B. Đức Chúa Trời

2. Tại sao người Việt gọi những ngày đầu năm là Tết?

A.  Vì nói theo tiếng Pháp ‘tête’ là cái đầu

B.  Do ông bà cha mẹ đặt ra từ xưa

C.  ‘Tết’ là tên gọi các ngày hội đặc biệt của dân tộc

D.  Do chữ ‘tiết’của tiếng Hán mà ra

E.  Vì đầu năm hội hè ăn chơi vui vẻ nên gọi là Tết

Trả lời: D. Do chữ ‘tiết’của tiếng Hán mà ra.

3. Tại sao người ta gọi một ngôi sao trong chòm sao Đại Hùng Tinh là sao Bắc Đẩu

A  Vì ngôi sao đó sáng nhất trong chòm sao

B  Vì nó luôn di chuyển về hướng Bắc

C  Vì để phân biệt nó với sao Nam Tào

D  Vì nó luôn luôn ở hướng Bắc của trái đất, còn chòm Đại Hùng Tinh xoay quanh nó

E  Vì người Bắc đặt tên cho nó

Trả lời: D. Vì nó luôn luôn ở hướng Bắc của trái đất, còn chòm Đại Hùng Tinh xoay quanh nó.

4. Trái đất không ngừng di chuyển quanh mặt trời, nhưng vẫn thấy các sao Bắc Đẩu, sao Cày, sao Rua, sao Khuê ở các vị trí không đổi. Tại sao?

A. Tự chúng đứng yên một chỗ, không di chuyển

B. Đức Chúa Trời đã sắp xếp như vậy từ khi sáng tạo trời đất.

C. Ngành hàng hải đã định như vậy

D. Các tinh tú trong vũ trụ tự sắp xếp với nhau

E. Khoa học không gian bắt chúng phải đứng yên

Trả lời: B. Đức Chúa Trời đã sắp xếp như vậy từ khi sáng tạo trời đất.

5. Giữa Phước, Lộc, và Thọ, điều nào quý nhất? Tại sao?

A. Cần Phước, vì có phước là bảo đảm cho hai điều kia.

B. Chỉ cần sống Thọ là đủ, vì sống lâu sẽ có phước và có tiền.

C. Chỉ cần Lộc, tức là nhiều tiền, vì thà chết giàu hơn sống nghèo.

D. Khinh hết, chẳng cần gì cả!

Trả lời: A. Cần Phước, vì có phước là bảo đảm cho hai điều kia.

6. Ai có quyền ban phước và giáng hoạ, thưởng và phạt cả vật chất lẫn tâm linh?

A  Thượng Đế, tức là Đức Chúa Trời

B  Chủ hãng, chủ nhân, manager

C  Phật Thích-ca

D  Phật Bà

E  Đức Mẹ Maria

Trả lời: A. Thượng Đế, tức là Đức Chúa Trời.

7. Người ta phải làm gì để được Thượng Đế ban phước?

A. Phải cúng tiền và quà cáp cho Thượng-đế

B. Phải theo đạo và đi nhà thờ thường xuyên

C. Phải học các bài kinh nhật tụng và cầu nguyện xin ban phước

D. Không cần làm gì hết, phước tự nó sẽ đến

E. Phải biết và làm theo những điều đòi hỏi của Thượng-đế

Trả lời: E. Phải biết và làm theo những điều Thượng-đế đòi hỏi.

8. Làm sao biết Thượng Đế đòi hỏi điều chi để Ngài ban phước?

A. Nghiên cứu các thứ sách vở nói về Thượng Đế

B. Đi thăm và học hỏi ở tất cả các đền, chùa, nhà thờ, thánh thất

C. Nghiên cứu Thánh Kinh để biết Thượng Đế đã chỉ dẫn ra sao

D. Thường xuyên nhắm mắt, suy gẫm và chiêm nghiệm sẽ tự biết

E. Tất cả đều đúng.

Trả lời: C. Nghiên cứu Thánh Kinh để biết Thượng Đế đã chỉ dẫn ra sao.

9. Trong các sách sau đây, quyển sách nào mô tả rõ thời tận thế.

A. Các sách bói toán

B. Thánh Kinh

C. Kinh Hoa-nghiêm

D. Kinh Koran

E. Sách tử vi

Trả lời: B. Thánh Kinh.

10. Người ta cần phải làm gì để thoát khỏi sự trừng phạt ở đời sau?

A. Ăn hiền ở lành

B. Theo đạo nào cũng được

C. Đi tu và ăn chay

D. Đi nhà thờ

E. Tiếp nhận ơn cứu độ của Chúa Cứu Thế

Trả lời: E. Tiếp nhận ơn cứu độ của Chúa Cứu Thế.