Ngày Hiền Mẫu 1 Samuel 1:1–11, 19–28 Kể chuyện về một người mẹ thành tín thì rất thích hợp cho hôm nay, ngày dành riêng đề cao các bậc hiền…