Chúa Nhật, December 27th, 2020 Tất Niên 2020 Các Ân Huệ của Đức Chúa Trời Thi Thiên 103:1–13 “Hỡi linh hồn ta, hãy chúc tụng Đức Giê-hô-va! Mọi điều gì ở trong ta, hãy ca ngợi danh thánh của Ngài! 2Hỡi linh hồn ta, hãy chúc tụng Đức Giê-hô-va, chớ quên các ân huệ của…

Thứ Sáu, September 11th, 2020 1Samuel, bài 14 Chuẩn Bị Chiến Tranh 1Samuel 13:1–23        Câu đầu của đoạn nầy trong nguyên bản Hebrew rất khó hiểu; cho nên, bản dịch chúng ta đang có là lấy từ bản Bảy Mươi (Septuagint), cho biết rằng khi Saul bắt đầu trị vì thì ông đã được…

Chúa Nhật, May 31st, 2020 Tâm Linh Trưởng Thành, 28 Báp Têm Thánh Linh Là Gì? Công Vụ 1:4–8 Mọi con cái thật của Chúa đều ước ao nhận được phép báp-têm bằng Đức Thánh Linh. Ông Giăng Baptist là người đầu tiên nói tới sự báp-têm bằng Đức Thánh Linh và bằng lửa ngoài…

Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type.