Chúa Nhật, August 12th, 2012 Các Vấn Đề Tâm Linh, 34   Đức Chúa Trời Sẽ Nhậm Lời Êsai 30:18–19   Quyền năng của sự cầu nguyện nằm ở lòng tin rằng Đức Chúa Trời nghe lời cầu xin. Đức tin ấy giúp cho chúng ta sự can đảm để cầu nguyện. Hễ khi nào…

Chúa Nhật, August 5th, 2012 Các Vấn Đề Tâm Linh, 33   Bí Quyết Cầu Nguyện Có Hiệu Quả Mác 11:24   Đây là tóm tắt lời dạy của Đức Chúa Giêxu về sự cầu nguyện có hiệu quả. Mới nghe qua thì thấy có phần nản lòng, vì không có nhiều người có loại…

Chúa Nhật, July 29th, 2012 Các Vấn Đề Tâm Linh, 32   Vấn Đề Cầu Thay (2) Luca 11:5–13   Bài học kỳ trước chỉ ra ý chí muốn vâng phục Đức Chúa Trời là yếu tố then chốt để chúng ta lập quyết định dành riêng thì giờ cầu thay cho những người mình…

Chúa Nhật, July 22nd, 2012 Các Vấn Đề Tâm Linh, 31   Vấn Đề Cầu Thay Công Vụ 12:1–17   Sau khi sứ đồ Giacơ bị vua Hêrốt sai người giết chết, Hội Thánh Giêrusalem non trẻ phải đứng trước một nguy cơ lớn hơn nữa là bị mất Phierơ, người được xem là đầu…

Chúa Nhật, July 8th, 2012 Các Vấn Đề Tâm Linh, 30   Giải Quyết Vấn Đề Nguyền Rủa Phục Truyền 11:26–28   Ít người biết vì lý do gì mà một số tai hoạ cứ liên tiếp xảy ra cho gia tộc mình từ thế hệ nầy sang thế hệ khác. Có nhiều tai hoạ…

Chúa Nhật, July 1st, 2012 Các Vấn Đề Tâm Linh (29) Cầu Nguyện Giải Thoát 2Các Vua 19:16–19   Vua Êxêchia và cả thành Giêrusalem đang lâm vào tình cảnh tuyệt vọng, không chống chọi nổi đạo quân thù quá hùng mạnh. Đứng trước những lời đe doạ và phỉ báng của Rápsakê, tướng đạo…

Chúa Nhật, June 10th, 2012 Các Vấn Đề Tâm Linh, 28 Cầu Nguyện Đột Phá 1Samuên 1:1–20   Vào những lúc phải đối diện với các vấn nạn hầu như không vượt qua nổi, chúng ta mới chợt nhớ ra rằng chỉ có sự can thiệp siêu nhiên của Chúa mới có thể giúp chúng…

Chúa Nhật, June 3rd, 2012 Các Vấn Đề Tâm Linh, 27 Các Nguyên Tắc Cầu Nguyện Giăng 16:26–27   Trong quyển sách “Quyền Năng của Sự Cầu Nguyện” MS Mosy Madugba giải thích rằng sự cầu nguyện có nhiều cách, ví như một xâu chìa khoá mỗi chìa mở một ổ khoá khác nhau. Nếu…

Chúa Nhật, May 13th, 2012 Các Vấn Đề Tâm Linh, 26 Tính Chất Quan Trọng của Cầu Nguyện Sáng Thế 21:17, 19   Mọi con cái Chúa cần phải hiểu biết tính chất quan trọng của sự cầu nguyện, cũng như các điều tác hại của nếp sống thuộc linh thiếu cầu nguyện. Không cơ…

Chúa Nhật, December 25th, 2011 Các Vấn Đề Tâm Linh, 07 Huyền Nhiệm Chương Trình Giáng Sinh Giăng 16:7–8 Ý chí của loài người là một sức mạnh vô hình có khả năng đạt tới muôn vàn điều kỳ diệu từ trí tưởng tượng thành hiện thực trong cuộc sống. Những phát kiến, phát minh,…

Page 1 of 41 2 3 4