Mùa Phục Sinh 2021

1Côrinhtô 15:12–19

Như vậy, nếu anh em được nghe rao giảng Đấng Christ đã sống lại từ cõi chết, thì sao trong anh em có người lại nói rằng những người chết không sống lại? Nếu người chết không sống lại thì Đấng Christ cũng đã không sống lại. Và nếu Đấng Christ đã không sống lại thì sự rao giảng của chúng tôi là vô ích, và đức tin của anh em cũng vô ích. Nếu người chết thật sự không sống lại thì chúng tôi bị xem như làm chứng dối về Đức Chúa Trời; vì chúng tôi đã làm chứng rằng Đức Chúa Trời đã khiến Đấng Christ sống lại, trong khi Ngài không khiến Đấng Christ sống lại. Vì nếu người chết không sống lại thì Đấng Christ cũng không sống lại. Và nếu Đấng Christ không sống lại thì đức tin của anh em cũng vô ích, và anh em vẫn còn ở trong tội lỗi mình. Như vậy, những người ngủ trong Đấng Christ phải bị hư mất. Nếu hi vọng của chúng ta trong Đấng Christ chỉ hướng về cuộc sống nầy mà thôi, thì trong tất cả mọi người, chúng ta là những người thảm hại hơn hết.

Trong thời đại mà lòng người bị các luồng tư tưởng quái dị tác động làm thay đổi nhanh chóng theo chiều hướng xấu, như chiếc xe lao xuống con đường dốc dài thăm thẳm, thì làm thế nào con dân Chúa vẫn chứa chan hi vọng trong hiện tại và vững tin vào tương lai tươi sáng? Làm sao đạt tới lý tưởng vượt cao vời vợi hơn nỗi bi quan yếm thế của những người không có niềm tin giống như chúng ta? Tạ ơn Đức Chúa Trời Toàn Năng, vì Ngài đã đưa chúng ta tới sự hiểu biết chân lý qua biến cố phục sinh của Đức Chúa Jesus. Bởi vì, nếu Đức Chúa Jesus không sống lại, thì mọi lý thuyết của Tin Mừng về ơn cứu rỗi vẫn chỉ là lý thuyết suông, không có hiệu quả gì trong thực tế.

Cứ mỗi mùa kỷ niệm lễ Đức Chúa Jesus phục sinh, chúng ta chiêm nghiệm hình ảnh ngôi mộ trống không và cây thập tự mộc hình đứng trơ vơ giữa trời. Ngôi mộ trống là chứng cớ rành rành của buổi sáng Chúa phục sinh. Nếu người ta tìm được xác Đức Chúa Jesus, thì mọi lời chứng về sự sống lại của Ngài đều trở thành lố bịch. Do phong tục chôn cất của người thời đó khiến không ai có thể giấu một cái xác ở đâu được hết. Tuy những lời chứng của hơn mười người thấy Ngài tận mắt đã làm tăng thêm mức khả tín của câu chuyện, nhưng chính sự bạo dạn vững vàng bất ngờ từ các môn đồ của Ngài, vốn rất nhát gan, là bằng cớ chắc chắn Ngài đã sống lại. Hơn nữa, quyền năng biến đổi lòng người và nhiều phép lạ của Ngài vẫn xảy ra là bằng cớ vững vàng hơn hết.

Tuy nhiên, cây thập tự mộc hình mới là điều đáng nói trong mùa nầy. Như sứ đồ Phao-lô viết cho tín hữu ở Hội Thánh Côrinhtô “Trong lúc người Do Thái đòi hỏi dấu lạ, người Hi Lạp tìm kiếm sự khôn ngoan thì chúng tôi rao giảng Đấng Christ bị đóng đinh vào thập tự giá, điều mà người Do Thái cho là sai lầm, còn dân ngoại cho là điên rồ” (1Côrinhtô 1:22–23). Người Hồi giáo thì xem thập tự giá là một dấu hiệu yếu kém, không có chút quyền năng nào trong đó! Họ nói rằng: “Làm thế nào Đức Chúa Trời, Đấng Tạo Hóa muôn loài lại chịu bị làm nhục đến thế?” Theo lời kể của Giáo sư Ravi Zacharias, thì khi chiếu phim “Nỗi Thống Khổ của Đấng Christ” (The Passion of The Christ) trong rạp chật ních tín đồ Hồi giáo ở Vương quốc Tiểu Arab Thống Nhất, người xem bước ra lau nước mắt và nói: “Tôi không thể tưởng tượng nổi Ngài đã bị đối xử tàn bạo như vậy.

Có bao giờ chúng ta chịu ngồi lại suy gẫm: Ngài đã chịu bị lăng nhục và thống khổ nhằm mục đích gì? Tại sao Chúa đã bị xử tử cách dã man như vậy? – Đó chính là con đường thương khó mà Chúa đã chọn, để qua sự thống khổ ấy, huyết thánh của Ngài có thể chạm đến tội lỗi của chúng ta và xóa sạch nó. Cần phải nhắc lại rằng: Tội lỗi là một phạm trù chỉ có Huyết của Đức Chúa Jesus, mới có thể chạm tới được (Hebrew 9:14) “… huyết của Đấng Christ, là Đấng nhờ Thánh Linh đời đời, dâng chính mình không tì vết cho Đức Chúa Trời, sẽ tẩy sạch lương tâm anh em khỏi công việc chết, để phục vụ Đức Chúa Trời hằng sống” Ngài đã đổ huyết vì tình yêu của Đức Chúa Trời đối với chúng ta. Tình yêu độc nhất vô nhị ấy đã thu phục lòng của vô số người; tình yêu ấy đủ năng quyền biến đổi những con người sa đọa nhất và đem họ vào Vương quốc của Ngài.

Sứ đồ Phao-lô dạy tín hữu tại Côrinhtô ngày xưa và chúng ta ngày nay về sự sống lại. Để tin Đức Chúa Jesus đã thực sự phục sinh thì có lẽ không khó lắm, vì Ngài là Thần, mặc dù lòng tin ấy chưa vững vàng. Nhưng để có thể tin quyết rằng thân thể hư nát của chúng ta sẽ sống lại vào ngày cuối cùng, thì điều ấy có phần khó tin. Ở Côrinhtô, một số người tuy tin Chúa nhưng quả quyết rằng sẽ không có sự sống lại vào ngày tận thế: “Như vậy, nếu anh em được nghe rao giảng Đấng Christ đã sống lại từ cõi chết, thì sao trong anh em có người lại nói rằng những người chết không sống lại?” (12). Sự sống lại của chúng ta ở thời cuối cùng được cột chặt vào sự sống lại của Đấng Christ “Nếu người chết không sống lại thì Đấng Christ cũng đã không sống lại” (13).

Đức tin của chúng ta vào ơn cứu rỗi của Đức Chúa Trời chỉ có giá trị khi Đức Chúa Jesus sống lại từ cõi chết. “Và nếu Đấng Christ không sống lại thì đức tin của anh em cũng vô ích, và anh em vẫn còn ở trong tội lỗi mình” (17). Hạnh phúc kỳ diệu của tín đồ Đấng Christ là: Đức Chúa Jesus chẳng những xuống đời chịu chết đền tội cho chúng ta, mà Ngài còn sống lại để mở đường cho mọi người tin Ngài cũng sẽ được sống lại và thân thể được biến hóa. “Nhưng bây giờ, Đấng Christ đã từ cõi chết sống lại, Ngài là trái đầu mùa của những kẻ ngủ. Vì như do một người mà có sự chết thì cũng nhờ một người mà có sự sống lại từ cõi chết” (20-21). Ơn cứu rỗi không phải chỉ là được tha tội để lên thiên đàng, nhưng còn để hưởng phước diệu kỳ của Đấng Christ phục sinh.

Trong thời đại khoa học thực nghiệm, khi nhân loại đã quen với những bằng chứng cụ thể, thì những lời giảng về sự phục sinh hoặc quyền phép của Chúa, mà khoa học không chứng minh được, hầu như không thể thuyết phục người nghe. Nếu trong đời sống cá nhân của tín hữu không có bằng cớ gì rõ ràng để người ngoài nhìn thấy và tin, thì lấy cái gì để chứng minh Đức Chúa Jesus đã thật sự sống lại từ cõi chết? Các sắc tộc thiểu số vốn tin có thế giới thần linh, họ không cần lý thuyết dài dòng, chỉ cần quyền phép nào cụ thể đáp ứng nhu cầu cấp bách nhất của họ. Khi họ chứng kiến quyền phép của Chúa, chẳng những họ tin Đức Chúa Jesus là Thần có thật, đang sống và có quyền năng cứu giúp, mà sẵn sàng liều mạng bảo vệ niềm tin mới, dù có bị bắt bớ cách mấy đi nữa.

Chúng ta đã được nghe một số lời chứng quyền phép kỳ diệu mà Đức Chúa Trời đã thực hiện ở những vùng rừng núi của các sắc dân thiểu số, nơi ơn cứu rỗi của Ngài chưa từng được truyền rao. Chúng ta có thể tìm ra vô số lời chứng từ rất nhiều người bỏ truyền thống thờ cúng ma quỷ để tiếp nhận ơn cứu độ của Đức Chúa Trời qua niềm tin rằng Đức Chúa Jesus là Thần đang sống có thể cứu họ (Rôma 8:11) “Nếu Thánh Linh của Đấng đã khiến Đức Chúa Jêsus sống lại từ cõi chết ở trong anh em, thì Đấng đã khiến Đấng Christ sống lại từ cõi chết cũng sẽ nhờ Thánh Linh Ngài đang ở trong anh em mà ban sự sống cho thân thể hay chết của anh em.” Bởi đức tin đơn sơ, dân thiểu số được thấy nhiều phép lạ của Chúa. Có biết bao lời chứng hết sức thích thú được kể lại:

Trước 1975, việc truyền giáo cho người Sê-đăng ở phía bắc Kontum không thành công. Nhưng sau 75, một việc xảy ra khiến nhiều người Sê-đăng tin Chúa. Mặc dù nhà cầm quyền cấm đoán, bắt bớ và đày ải con cái Chúa, nhưng mỗi tháng lại có thêm ba trăm tân tín hữu. Lý do: Hai đứa trẻ đi bắt chim, gặp người khổng lồ cầm gươm sáng lòa đứng trên rẫy, mà nóc chòi cao cẳng chỉ ngang đầu gối. Người ấy bảo hai đứa về nói với người trong làng hãy biết thờ kính Chúa trên trời. Hai đứa chạy về, người lớn vội ra xem nhưng chỉ thấy dấu hai bàn chân khổng lồ còn in trên mặt đất. Họ hỏi thăm các làng khác về Chúa trên trời và được một làng Jơrai làm chứng về Đức Chúa Jesus. Họ tiếp nhận Tin Mừng rồi đem về làng, cả làng cùng tin và từ đó đạo Chúa lan rộng.

Một bà phù thủy già sắc tộc Jơrai ở gần Pleiku chưa bao giờ học chữ, sau khi tin Chúa rất khát khao đọc Kinh Thánh, bà liền cầu xin và sau một tuần, bà đọc chữ rất thông suốt mà không cần dự lớp học nào hết. Bà phù thủy đã nhận được sự sống mới (Rôma 6:4) “Bởi báp-têm, chúng ta đã được chôn vào trong sự chết với Ngài, để rồi như Đấng Christ nhờ vinh quang của Cha được sống lại từ cõi chết thể nào thì chúng ta cũng được sống trong đời mới thể ấy.” Việc đó dẫn thêm rất nhiều người Jơrai khác cũng tin Chúa qua bà già ấy. Chuyện thầy mo người Hmong ở vùng núi cao Lai Châu thấy Đức Chúa Jesus hiện ra sáng lòa trong giấc mơ, là vị Thần Tối Cao cứu sống con gái sắp chết của mình Ngài còn mách bảo sẽ ban quyển Kinh Thánh, chỉ là một trong vô số câu chuyện thần kỳ mà Đức Chúa Trời dùng để giúp nhiều người thiểu số được cứu.

Trong mùa lễ Phục Sinh nầy, chúng ta hãy cùng nhau củng cố lòng tin và từ bỏ lý trí hay nghi ngờ của mình. Khi chúng ta thật có đức tin vào Đấng sống lại từ kẻ chết, thì nhiều phép lạ chứng minh Đức Chúa Jesus là Đấng Sống sẽ xảy ra; chúng là những bằng cớ khiến cho đức tin ta càng thêm vững chắc. Đức tin càng vững vàng thì phép lạ của Chúa lại tiếp tục xảy ra, đánh tan lòng nghi ngờ của người đời. Hãy vững đức tin để mùa Phục Sinh năm nay sẽ được ghi nhớ mãi.

PhucSinh2021.docx

Rev. Dr. CTB