Chúa Nhật, February 14th, 2016

Các Vấn Đề Căn Bản, bài 05


Côlôse 1:12–22

Đức Chúa Giêxu, Ngôi Lời của Đức Chúa Trời giáng trần trong thể xác loài người. Ngài là Đấng thực hiện sự mặc khải lớn nhất của Đức Chúa Trời cho nhân loại. Chẳng những Ngài bày tỏ thuộc tính yêu thương, công chính và thánh khiết vô cùng của Đức Chúa Trời, Ngài còn thực hiện những việc vô cùng kỳ diệu cho mọi người nào tiếp nhận ơn cứu chuộc của Ngài.

Người ta đã thường kinh ngạc về sự chết hi sinh để thực hiện ơn cứu rỗi cho loài người, nhưng ơn ấy chỉ là bước khởi đầu của công tác mặc khải. Bởi vì khi một người đã bước vào ơn cứu chuộc của Đức Chúa Trời, người ấy sẽ khám phá các kho tàng hạnh phúc vĩ đại cho đời sống tâm linh mình.

Qua sự dạy dỗ và khải thị của Đức Thánh Linh, sứ đồ Phao-lô cho biết rằng Đức Chúa Trời sai Ngôi Lời của Ngài xuống thế gian để “làm cho chúng ta có thể cùng hưởng cơ nghiệp với các thánh đồ trong miền ánh sáng. Ngài đã giải cứu chúng ta khỏi quyền lực tối tăm, và đưa chúng ta vào trong Vương quốc của Con yêu dấu Ngài. Trong Con Ngài, chúng ta được cứu chuộc và được tha tội” (Côlôse 1:12–14).

Thật vậy, tin Chúa không phải là nhận được một vé lên thiên đàng, để dù có qua đời hay tận thế thì người theo đạo cũng được bảo đảm sự sống hạnh phúc ở đời sau. Nhưng tất cả những ai đã tiếp nhận Đức Chúa Giêxu, Ngôi Lời của Thiên Chúa, làm vị Cứu Tinh của đời mình, thì đều được tẩy sạch tội lỗi và được thánh hóa. Nhờ đó người tiếp nhận Ngài mới “có thể cùng hưởng cơ nghiệp với các thánh đồ trong miền ánh sáng.

Sự mặc khải trên đã làm cho mọi người nào từng dùng sức riêng để tự giải thoát mình khỏi vũng sình tội lỗi đều kinh ngạc. Bởi vì loài người từ bao đời nay đều thất bại trên con đường ấy.

Đức Chúa Trời đã sai Đức Chúa Giêxu bày tỏ cho loài người biết rằng chỉ có Đấng Tạo Hóa mới có khả năng giúp loài người thực hiện điều họ không thể làm qua nỗ lực của họ.

Vì hễ nói tới ánh sáng là nói tới sự trong sạch không một vết hoen ố của lỗi lầm, mà các vết hoen ố là những điều sẽ bị ánh sáng phơi bày.

Để có thể hưởng cơ nghiệp trong ánh sáng thiên đàng, điều kiện đầu tiên cho những ai muốn vào đó là phải được tẩy sạch hoàn toàn khỏi các vết hoen ố vì tội lỗi. Mà sự tẩy sạch chỉ có thể được thực hiện qua huyết chuộc tội của Đức Chúa Giêxu mà thôi.

Đức Chúa Trời đã làm cho người tin có thể hưởng cơ nghiệp trong miền ánh sáng bằng cách nào? Ngài giải cứu người tin khỏi quyền lực tối tăm và đưa họ vào Vương quốc của Con yêu dấu Ngài.

Đây chính là mấu chốt của vấn đề cứu rỗi; bởi vì không một ai trong nhân loại có thể tự thắng bản ngã, tức là con người xấu xa bề trong của mình. Dù rất muốn, nhưng con người bề trong ấy không thể tự giải thoát khỏi một thứ quyền lực vẫn hằng trói buộc và cai trị mình.

Quyền lực ấy vừa là khuynh hướng dễ phạm tội trong linh hồn, vừa là thế lực tối tăm trong linh giới vừa lôi kéo vô việc ác, vừa khiến con mắt lòng mù lòa, không thể thấy ánh sáng thánh khiết thiên thượng.

Phải có một quyền năng mạnh hơn quyền lực ấy mới giải thoát được những người đang bị quyền lực tối tăm cai trị. Đức Chúa Giêxu tuyên bố: “Ta là Ánh sáng của thế giới, người nào theo Ta sẽ không đi trong bóng tối, nhưng có Ánh sáng của sự sống” (Giăng 8:12).

Huyết chuộc tội của Đức Chúa Giêxu có quyền phép vô địch để giải thoát bất cứ người nào nhờ cậy vào huyết ấy.

Trước khi tạo dựng thế gian, Đức Chúa Trời đã vạch kế hoạch cứu chuộc loài người; và khi kỳ hạn đến, Ngài thực hiện chương trình đó qua Đức Chúa Giêxu, Đấng mặc khải bản thể của Đức Chúa Trời là nhân từ và yêu thương. Cho nên, trong Con Ngài, loài người được cứu chuộc và được tha tội.

Khi thực hiện điều ấy, Đức Chúa Giêxu dùng huyết hi sinh của Ngài để giải thoát mọi người tiếp nhận Tin Mừng khỏi quyền lực tối tăm và dẫn họ vào Vương quốc của Ngài. Nghĩa là người tin Ngài phải kinh nghiệm cuộc sống thiên đàng từ khi còn ở trần gian, vì không phải sau khi chết thì người tin mới được hưởng kinh nghiệm ấy.

Qua công tác chuộc tội nhân loại, Đức Chúa Giêxu đã mặc khải cho loài người biết bản thể đầy nhân từ và yêu thương của Đức Chúa Trời đối với nhân loại, là Ngài hoạch định một chương trình tuyệt hảo để người ta được xưng công chính đối với điều kiện đòi hỏi thánh thiện vô cùng khắt khe của thiên đàng.

Sở dĩ loài người trở nên thù nghịch với Đức Chúa Trời là vì bản chất ô uế của tội lỗi trong tâm linh họ chống trả bất cứ ý niệm thánh thiện nào. Như Đức Chúa Giêxu đã mặc khải rõ ràng về lý do bản chất đó bị kết tội:

Ánh sáng đã đến thế gian, nhưng người ta thích bóng tối hơn Ánh sáng, vì các việc họ làm là xấu xa. Ai làm điều ác đều ghét Ánh sáng, không dám đến gần Ánh sáng, vì sợ công việc mình bị phát hiện” (Giăng 3:19–20).

Quyền năng chuộc tội của Đức Chúa Giêxu dẹp tan bản chất ô uế trong lòng người tin Ngài và xưng công chính những người ấy, tức là tầy sạch tội lỗi để người tin trở thành vô tội và được kể là công chính theo tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời.

Tín hữu vẫn thường xem nhẹ phương diện được xưng công chính, vì nó diễn ra một cách thần diệu tự động ngay khi họ tiếp nhận Đức Chúa Giêxu làm Đấng Cứu Tinh và Chúa của đời mình, mà chưa hiểu hết chiều sâu của việc Đức Chúa Trời xưng họ là công chính qua huyết chuộc tội của Đức Chúa Giêxu Christ.

Chúng ta phải được nhắc lại rằng: Để cho chúng ta được xưng công chính, Đức Chúa Trời phải trả cái giá tột đỉnh là sinh mạng Con Người Ngôi Lời của Ngài phải bị các sinh vật ô uế, xấu xa, tội lỗi hèn mạt hạng nhất trong vũ trụ giết chết một cách thảm thương.

Đức Chúa Trời cho biết lòng dạ của loài người như sau: “Lòng người ta là dối trá hơn muôn vật và rất là xấu xa, ai có thể biết được? Ta, Đức Giê-hô-va, dò xét tâm trí, thử nghiệm tấm lòng, báo đáp cho mỗi người tùy con đường họ đi, và tùy kết quả của việc họ làm” (Giêrêmi 17: 9–10).

Vì vậy, sự xưng công chính cho các tội nhân, kể cả những tội nhân đốn mạt hơn hết, đòi hỏi sự nhân từ và yêu thương bao la không bến bở, cùng với một chương trình cứu độ tuyệt hảo, để bất cứ ai cũng có thể tiếp nhận ơn cứu độ ấy.

Ơn Đức Chúa Trời cứu độ loài người không phải là một biện pháp chữa cháy nẩy sinh sau khi loài người phạm tội. Vì Kinh-thánh cho biết rằng Đức Chúa Giê xu đã bị định làm Chiên Con sẽ bị giết từ khi Đức Chúa Trời sáng tạo thế giới (Khải-huyền 13:8).

Đức Chúa Giêxu cũng đã tiết lộ huyền nhiệm về sự giáng sinh làm Người của Ngài là để thế gian nhờ Ngài mà được cứu. Ngài trình bày cho ông Nicôđem điều đó rằng: “Đức Chúa Trời sai Con Ngài xuống thế gian không phải để kết tội thế gian, nhưng để thế gian nhờ Con ấy mà được cứu” (Giăng 3:17). Người trần gian cần phải hiểu sự mặc khải đầy phước hạnh nầy.

Những ai chưa biết Tin Mừng thường có ác cảm với Tin Mừng; bởi vì bản chất tội lỗi trong con người luôn luôn thù nghịch với những gì thánh khiết. Nhưng Hội-thánh cần phải giúp họ biết rằng Đấng Thánh từ trời đến thế gian không nhằm mục đích kết tội họ, mà để cứu vớt họ khỏi biển trầm luân.

Sự mặc khải nầy về tình yêu thương của Đức Chúa Trời là vô cùng quan trọng. Bởi vì nếu người thế gian không biết, thì họ cứ tiếp tục thù nghịch với Chúa và chạy trốn khỏi mặt Ngài.

Công việc chính yếu của Đấng thực hiện sự mặc khải là tái lập hòa bình giữa muôn loài vạn vật với Đức Chúa Trời. Như sứ đồ Phao-lô đã giải thích:

Qua Ngài, Đức Chúa Trời đã giải hòa với muôn loài, tái lập hòa bình với vạn vật trên trời dưới đất, nhờ huyết Ngài đổ ra trên cây thập tự. Còn anh em, trước kia vốn xa lạ, thù nghịch với Đức Chúa Trời, vì tư tưởng và hành động gian ác mình, nhưng nay, Đức Chúa Giêxu đã xả thân chịu chết, cho anh em được phục hòa với Đức Chúa Trời, để trình diện anh em lên Đức Chúa Trời như những người thánh sạch, toàn vẹn, không chỗ chê trách (Côlôse 1:20–22).

Như vậy, chúng ta, những người đã tiếp nhận Chúa, được hưởng một cơ nghiệp vô cùng hạnh phúc. Chúng ta đã được đem vào miền ánh sáng, được giải cứu khỏi quyền lực tối tăm, và đang được ở trong Vương-quốc của Đức Chúa Giêxu.

Những khổ đau hiện tại ở trần gian chỉ là tạm bợ; và chúng không so sánh nổi với niềm hạnh phúc vô bờ mà chúng ta đang vui hưởng. Hãy hiểu biết điều nầy và hết lòng tạ ơn Chúa.

CacVanDeCanBan05.docx

Rev. Dr. CTB