Những Điều Cần Biết, 04

1Giăng 1:5–10

Giờ phút cầu nguyện qua sự ca tụng, ngợi khen, ngưỡng vọng, và cảm tạ là lúc chúng ta ước mong được đến gần Đức Chúa Trời để chiêm ngưỡng sự oai nghi, vinh quang, vĩ đại, cao cả, và đức nhân từ thương xót của vị Cha cao quý trên trời.

Khi chiêm ngưỡng mọi điều cao cả và thánh khiết của Chúa một cách chân thành, thì mọi người đều sẽ phải đối diện với chính con người bên trong của mình.

Vì đứng trước mặt Đức Chúa Trời chí thánh là Đấng biết hết mọi việc, không một ai thấy mình hoàn hảo cả; tất cả đều nhận ra con người thật, bản tính thật, những vết nhơ còn giấu kín, và tình trạng không xứng đáng của mình trước mặt Chúa. Ra mắt Đức Chúa Trời là đối diện với cái gương soi phản chiếu rõ ràng hơn hết mọi điều sâu kín nhất trong lòng người.

Vì không ai có thể giấu giếm bất cứ điều gì trước mặt Chúa, cho nên, cầu nguyện xưng tội là điều mà những người đã được tương giao với Chúa sẽ làm trước khi bước vào giờ thờ phượng ca ngợi Ngài. Những ai chưa chân thành ăn năn xưng tội với Chúa, thì không thể cảm nhận được sự hiện diện của Ngài trong giờ thờ phượng của Hội-thánh.

Cầu nguyện xưng tội không có nghĩa là phải công khai xưng trước mặt Hội-thánh; nếu ai làm được điều đó thì tốt hơn, nhưng sự xưng tội chỉ liên quan giữa Đức Chúa Trời với tín hữu. Vì thế, việc xưng tội là chuyện giữa cá nhân người đó với Chúa chứ không liên quan đến ai khác.

Ai muốn gìn giữ sự tương giao thân mật với Chúa thì người ấy phải biết chân thành cầu nguyện xưng tội với Ngài ở chỗ riêng tư của họ.

Lời Kinh-thánh giúp chúng ta dạn dĩ trước Chúa; vì “nếu chúng ta xưng tội mình thì Ngài là thành tín, công chính sẽ tha tội cho chúng ta và tẩy sạch chúng ta khỏi mọi điều gian ác”(9). Đây là niềm hạnh phúc vô cùng cho mọi con cái Chúa. Bởi vì mọi người đều có những lúc lầm lỡ bởi phút giây yếu đuối của xác thịt.

Đối với người không có Chúa thì không hi vọng gì lầm lỗi mình được bôi xoá, vì thần của họ không có thật nên tội họ không được tha.

Nhưng con dân của Đức Chúa Trời có lời hứa sẽ được tha thứ nếu biết ăn năn xưng tội với Đấng thấy rõ lòng người và có quyền tha tội. Đấng thành tín sẽ giữ lời hứa; đức công chính của Ngài sẽ chấp nhận tâm linh biết xưng tội trong sự ăn năn đau đớn. Vì vậy, người xưng tội được tẩy sạch hết mọi điều gian ác.

Có nhiều gương mẫu trong Kinh-thánh về phương diện nầy: Ê-sai, một người của hoàng tộc triều đình Giu-đa, được thấy cảnh tượng thiên cung và sự thánh khiết vô cùng oai nghi của Chúa, thì ông kêu lên:

Khốn cho tôi! Tôi chết mất! Vì tôi là người có môi ô uế ở giữa một dân có môi ô uế, bởi mắt tôi đã thấy Vua, tức là Đức Giê-hô-va vạn quân” (Ê-sai 6:1–5).

Lời xưng tội ấy đem đến diễm phúc vô cùng lớn là một thiên sứ Sêraphim bay đến, trong tay cầm than lửa đỏ đã dùng kẹp gắp nơi bàn thờ đưa nó chạm vào miệng ông và nói: “Đây, cái nầy đã chạm đến môi ngươi, lỗi ngươi đã được xoá rồi, tội ngươi được tha rồi” (Êsai 6:6–7).

Ông là một người được diễm phúc thấy cảnh thiên đàng, tức là phải thánh thiện hơn bao nhiêu người khác; nhưng đối diện với vinh quang chí thánh ở thiên đàng, Êsai ăn năn và xưng ra sự ô uế của môi miệng mình, ông được tha thứ.

Đức Chúa Trời luôn luôn mong đợi con cái Ngài biết họ đã phạm tội gì, sẵn sàng ăn năn và xưng nhận tội lỗi của họ để nhận được sự tha thứ và thương xót. Tiên tri Giêrêmi chuyển lời Đức Chúa Trời kêu gọi:

Hỡi Israel bội bạc, hãy trở về! Đức Giêhôva phán, Ta sẽ không nghiêm nét mặt mà nhìn các ngươi đâu, vì Ta giàu lòng thương xót; Ta không căm giận đời đời, Đức Giêhôva phán vậy. Chỉ cần ngươi nhìn nhận lỗi mình rằng: Ngươi đã chống lại Giêhôva Đức Chúa Trời; ngươi đã giong ruổi theo các thần ngoại bang dưới mỗi lùm cây rậm lá, và không lắng nghe tiếng Ta …. Hỡi con cái bội bạc, hãy trở về! Vì Ta là Chủ của các ngươi.” (Giê rêmi 3:12–14).

Israel thờ ơ với lời kêu gọi của Chúa, tiếp tục phạm tội nên bị đế quốc Assyri xoá sổ và lưu đày.

Tiên tri Daniel, một người rất được thiên đàng yêu quý, đã đau khổ xưng tội cho mình và cả dân tộc, dù ông có một vị trí rất cao trọng trong triều đình của đế quốc Ba-tư:

Lạy Chúa là Đức Chúa Trời cao cả và đáng kính sợ, Đấng giữ giao ước và tình thương đối với những ai yêu mến Ngài và tuân giữ điều răn Ngài. Chúng con đã phạm tội, làm điều sai quấy, ăn ở gian ác; chúng con đã phản loạn, quay lưng lại với điều răn và luật lệ Ngài. Chúng con đã không nghe các đầy tớ Ngài là các nhà tiên tri. …. Toàn dân Israel đều vi phạm luật pháp Ngài, quay lưng đi, không chịu vâng theo tiếng Ngài. Vì vậy, những lời nguyền rủa và thề nguyện chép trong luật pháp Môi-se, đầy tớ của Đức Chúa Trời, đã đổ trên chúng con vì chúng con đã phạm tội với Ngài. … Chúng con không dựa vào sự công chính mình mà cầu khẩn Ngài, nhưng dựa vào sự thương xót vô biên của Ngài. Lạy Chúa, xin lắng nghe! Lạy Chúa, xin tha thứ!” (Daniel 9:4–6, 11, 18–19).

Cầu nguyện xưng tội là biện pháp tốt nhất để được tương giao với Chúa và nhận sự trả lời từ thiên đàng. Lúc Daniel còn đang cầu nguyện thì thiên sứ Gabriel bay nhanh đến bên ông vào giờ dâng sinh tế buổi chiều.

Thiên sứ nói rằng: “Ngay khi ngươi bắt đầu cầu xin thì lời đã ban ra, và ta đến để công bố lời đó cho ngươi, vì ngươi rất được yêu quý” (Daniel 9:21–23).

Hãy suy nghĩ về sự kiện nầy. Nếu xem xét các tội ác của Israel trong thời trước khi quốc gia họ bị giải thể và toàn dân bị lưu đày, thì tâm lý loài người thấy họ không đáng được thương xót hay tha thứ. Nhưng vì tâm tình của Daniel đau khổ vì tội ác của dân tộc và lên tiếng cầu nguyện xưng tội, thì ơn thương xót được ban ra ngay lúc ông mới bắt đầu cầu nguyện.

Chúng ta hãy ghi nhớ bài học nầy để biết điều kiện và cách nhận lãnh ơn thương xót của Đức Chúa Trời qua sự cầu nguyện xưng tội.

Một mẫu mực nữa về gương cầu nguyện xưng tội trong Kinh-thánh là ông Nêhêmi, cũng là một quan chức thân cận với hoàng đế Artaxerxes của đế quốc Ba-tư, khoảng năm 444 BC.

Lòng Nêhêmi rất đau buồn, than khóc vì những người Do-thái trở về xứ sau thời gian bị lưu đày thì bị hoạn nạn và tủi nhục lắm, còn tường thành Jerusalem thì đổ nát và các cửa thành bị lửa đốt cháy. Ông nhịn ăn và cầu nguyện xưng tội với Đức Chúa Trời:

Lạy Giêhôva Đức Chúa Trời của các tầng trời, tức Đức Chúa Trời vĩ đại và đáng kính sợ, là Đấng giữ lời giao ước và lòng nhân từ với người nào kính mến và vâng giữ điều răn của Ngài! … Thật, con và tổ phụ của con đã phạm tội. Chúng con có làm những việc đồi bại chống lại Chúa, không vâng giữ điều răn, các quy định và luật lệ của Chúa đã phán dạy …..‘Nếu các con phạm tội, Ta sẽ làm cho các con tan lạc giữa các dân tộc; còn nếu các con trở lại với Ta và vâng giữ các điều răn của Ta thì dù những kẻ bị tan lạc của các con ở tận cuối trời, Ta cũng cẽ chiêu tập họ về và đem họ đến nơi Ta đã chọn để danh Ta ngự tại đó.’ …. Lạy Chúa, cầu xin Ngài lắng nghe lời cầu nguyện của con là đầy tớ Ngài và của các đầy tớ khác, là những người vui lòng kính sợ danh Ngài. Xin Chúa làm cho con là đầy tớ Chúa hôm nay được may mắn và được ơn thương xót trước mặt vua.” (Nêhêmi 1:5, 7–9, 11).

Lời cầu nguyện xưng tội của Nêhêmi đã có hiệu quả. Hoàng đế Artaxerxes thấy bộ mặt buồn rầu của ông nên hỏi lý do. Dù Nêhêmi sợ hãi lắm nhưng ông can đảm trình bày nỗi lòng.

Nhờ ơn Chúa ban, vua cho phép ông đi về quê lâu ngày trùng tu Jerusalem, lấp vá những đoạn tường thành hư lủng và còn ban cho chiếu chỉ ra lệnh các tổng đốc và người giữ rừng phải giúp đỡ Nêhêmi và cấp đủ gỗ để làm lại các cổng thành với nhà cửa mà ông cần. Vua còn sai một số quan chức và kỵ binh đi theo bảo vệ, hộ tống ông hàng ngàn dặm đường về tới Jerusalem bình an (Nêhêmi 2:1–9).

Những gương cầu nguyện xưng tội trong Kinh-thánh đều đưa tới kết quả mỹ mãn. Ngày nay chúng ta hãy noi gương của các thánh xưa để nhận được sự thương xót.

Như Kinh-thánh cho biết kết quả tích cực của sự xưng tội “Người nào giấu tội lỗi mình sẽ không được may mắn, nhưng ai xưng nó ra và lìa bỏ nó thì sẽ được thương xót” (Châm ngôn 28:13).

Sự xưng tội có thêm lợi ích khác nữa: “Hãy xưng tội cùng nhau và cầu nguyện cho nhau để anh em được lành bệnh. Lời cầu nguyện của người công chính có quyền năng và hiệu nghiệm” (Giacơ 5:16).

Hãy tập tành xưng tội với Chúa và nếu có thể thì xưng tội với nhau để được thương xót, tha thứ và cũng được lành bệnh nữa.

NhungDieuCanBiet04
Rev. Dr. CTB