Theo Dõi Tận Thế, bài 49

Khải Huyền 13:11–18

Sau khi thấy con thú từ biển lên khuấy động và tác quái khắp đất, rồi thấy mọi người sống trên đất thờ lạy nó, vì nó được phép giao chiến với các thánh đồ và chiến thắng họ, sứ đồ Giăng thấy một con thú khác từ dưới đất chui lên. Con thú nầy không có nhiều đầu, nó chỉ có một đầu với hai cái sừng như sừng chiên con, tức là sừng nhỏ mới nhú lên thôi; nhưng nó lại nói như con rồng (11). Qua sự mô tả nầy, người ta thấy hình dạng bề ngoài của con thú không có gì đáng sợ; nhưng qua lời nó nói giống như con rồng, tức là những lời nói ngạo mạn, phạm thượng y như con thú lên từ biển, thì gốc gác của con thú nầy cũng từ một nguồn với con thú kia mà thôi.

Con chiên hay con cừu có bộ dạng bên ngoài rất hiền từ vô hại. Điều đó cho chúng ta biết rằng lãnh vực tiêu biểu cho con thú có bề ngoài vô hại. Người thế gian cùng với rất nhiều người tự xưng là con cái Chúa không có bất cứ sự đề phòng nào khi thấy bộ dạng của con thú. Những người đọc Kinh Thánh cần phải hiểu các văn phẩm khải thị về thời tận thế luôn sử dụng ngôn ngữ chiêm bao, tức là biểu tượng về các thực thể khác, không phải là nghĩa đen như sách vở bình thường. Cho nên, chúng ta phải suy xét để mường tượng và hiểu vấn đề lời tiên tri muốn nói. Vì lý do đó, người đọc sách Khải Huyền phải có khả năng suy gẫm để biết con thú nầy tượng trưng cho điều gì.

Đất tượng trưng cho cõi tự nhiên, tức là mọi vật và mọi việc có sẵn do Đức Chúa Trời tạo nên trong thiên nhiên. Vậy, con thú từ đất lên là biểu tượng về những việc tượng trưng cho thiên nhiên mà người ta khám phá và đặt tên là khoa học. Vì khoa học là các môn học về thiên nhiên và mọi định luật về đủ mọi lãnh vực đã có sẵn trong vũ trụ. Loài người không thể đặt ra một định luật nào hết, vì định luật là luật được lập cố định, không thể hủy bỏ và cũng không thể thay đổi gì được. Khoa học tự nó chẳng có gì xấu hoặc ác. Chỉ do loài người lợi dụng khoa học để thỏa mãn những ý định gian tà của họ, như Tàu sửa đổi virus tạo ra đại dịch để thế giới bị hỗn loạn.

Cho nên, chúng ta có thể hiểu rằng con thú từ dưới đất lên tượng trưng cho khoa học mà bọn gian ác dùng để chống lại Đức Chúa Trời. Vì thế ông Giăng thấy nó nói như con rồng, và nó “thực thi tất cả quyền hành của con thú thứ nhất ngay trước mặt con thú ấy, và khiến đất cùng cư dân trên đất thờ lạy con thú thứ nhất, là con thú bị trọng thương được chữa lành” (12). Tự khoa học sẽ chẳng có gì để chống trả Đức Chúa Trời. Chỉ có ý tưởng và mưu toan của loài người sử dụng khoa học để biện hộ cho các thứ chủ nghĩa và lý thuyết của họ chống lại những bằng chứng rành rành về sự hiện hữu của một Đấng Tạo Hóa vô hình. Các thế lực chính trị tả phái lợi dụng các thành tựu khoa học kỹ thuật tân tiến nhất để chứng minh rằng trí khôn của loài người là vô địch.

Vô số người bị lừa gạt khi những kẻ vô thần dùng khoa học kỹ thuật tân tiến áp dụng các định luật thiên nhiên tạo ra nhiều sản phẩm tân kỳ đáng kinh ngạc; như loại “drone” (máy bay tự động) mới nhất hoạt động theo cử chỉ và ý muốn của người điều khiển, khiến cho người ta tin rằng nhân loại sẽ trở thành toàn năng bằng trí khôn nhân tạo (AI = Artificial Intelligence). Mọi điều đó nhắm tới mục đích khiến công chúng quên rằng loài người không thể tạo ra được bất cứ một nguyên tố mới nào, kể cả các nguyên tố có sẵn trong thiên nhiên. Người ta có thể pha chế, trộn lẫn các nguyên tố thiên nhiên để chế ra các sản phẩm, nhưng không thể tạo được bất cứ vật chất nào từ chỗ không có gì; bởi vì chỉ có Đức Chúa Trời mới có quyền phép sáng tạo từ không thành có.

Từ khi loài người nắm được khoa học kỹ thuật tân kỳ, thì các loại hỏa tiễn có sức tàn phá kinh hoàng giống như “lửa từ trời rơi xuống đất trước mặt người ta” (13), con thú thứ nhì nầy “lừa dối dân cư trên đất bằng những dấu lạ mà nó được phép làm trước mặt con thú; và bảo họ tạc tượng con thú đã bị thương bằng gươm mà vẫn sống” (14). Các thế lực vô thần chống trả Đức Chúa Trời muốn sử dụng các sản phẩm văn minh tân kỳ, mà nhiều đời trước nghe đến tưởng như chuyện thần thoại, nhằm làm cho người ta không còn một ý niệm nào về Đấng Tạo Hóa Tối Cao nữa; bao nhiêu sự chú ý của xã hội loài người chỉ chăm chú vào sự theo đuổi vật chất có trước mắt. Thế lực vô thần chống Chúa chỉ cho phép người ta thấy điều gì phù hợp với sự dối trá của chúng.

Nếu chúng ta phải hiểu các hình ảnh của văn phẩm khải thị tận thế theo ngôn ngữ chiêm bao, thì chữ tạc tượng cũng phải hiểu theo ngôn ngữ ấy. Giống như pho tượng trong chiêm bao của vua Nebuchadnezzar thật ra không phải là một pho tượng theo nghĩa đen, mà tiêu biểu cho các thế lực đế quốc sẽ nổi lên, thì sự tạc tượng con thú đã bị thương bằng gươm sẽ không phải là tượng nhưng là tạo ra sự tôn sùng các thế lực chống trả Đức Chúa Trời. Sau đó là “Nó cũng được phép ban hơi thở cho tượng con thú để tượng ấy nói được, và khiến bất cứ ai không thờ lạy tượng con thú ấy đều phải bị giết chết” (15). Tượng là câm, còn tượng được ban hơi thở để nói được có nghĩa là làm mọi cách gian dối cho kẻ đại diện thế lực đó trở thành chính thức hợp pháp, mặc dù chỉ là giả mạo.

Sự giết chết ở chỗ nầy là bị trấn áp và loại trừ. Chúng ta có thể lấy một ví dụ về cuộc gian lận bầu cử, và những người không chấp nhận, không phục sự gian lận ấy đều bị loại trừ và trấn áp để không ngóc đầu lên được. Không ai có thể quả quyết sự giải nghĩa các văn phẩm mặc khải tận thế là hoàn toàn chính xác. Rất nhiều lý thuyết và suy đoán trong nhiều thế kỷ qua về cái dấu trên tay phải hoặc trên trán (16), mà câu tiếp theo giải nghĩa dấu ấy là “tên con thú hay số của tên nó” (17). Trước kia thì người ta nghĩ rằng cái dấu trên tay phải hay trên trán giống như cái ấn sắt nung đỏ in da con vật để đánh dấu chủ quyền. Đến thời đại diện tử computer thì lại đoán là một thứ chip nhỏ bằng hột gạo cấy dưới da. Bây giờ thì người ta suy đoán nó là vaccine covid-19, vv.

Vậy, dấu ấy là gì? Chúng ta phải hiểu nó theo ngôn ngữ chiêm bao, tức là ý nghĩa thật, không phải nghĩa đen. Trán là công khai ai cũng thấy, tay phải là tay giao tiếp, làm việc, nên cũng là công khai. Thế thì cái dấu phải có nghĩa là sự công khai xưng nhận trung thành hay thuộc về con thú, vì thế có tên con thú hay số của tên nó. Con số 666 mà câu cuối cho biết (18), đã gây ra vô số lời đoán mà không biết bao giờ mới hết. Con số 666 là tiêu biểu cho tên một người. Cần có sự khôn ngoan để suy ra cái tên ấy. Bây giờ, dù ai đưa ra cái tên nào đi nữa cũng sẽ bị bác bỏ. Bởi vì sẽ chẳng có ai chịu chấp nhận những lời giải nghĩa còn rất mơ hồ. Chúng ta hãy đợi. Đức Thánh Linh sẽ dạy.

TheoDoiTanThe49.docx

Rev. Dr. CTB