Tâm Linh Trưởng Thành, 16

Hê-bơ-rơ 11:1-11

Chúng ta đã nói qua về việc phải tạo sự thờ phượng Chúa, phải lập một quyết định không thể đảo ngược là bằng lòng cho con người cũ trong tâm tính xác thịt của mình chết với Đức Chúa Jesus trên thập tự giá (Rô-ma 6:3-6), và quyết chí làm đám tang chôn cất nó để nó không thể sống lại tác quái được nữa.

Sau đó là nhận lấy sự sống mới để sống đời công chính và được thánh hoá (Êphêsô 4:22, 24). Rồi chúng ta suy gẫm lời xác quyết của sứ đồ Phao-lô rằng mọi con cái thật của Chúa đều đã được chọn: “Ngay cả trước khi sáng thế, Ngài đã chọn chúng ta trong Đấng Christ, để chúng ta được thánh hoá và không chỗ chê trách trước mặt Ngài.” Nghĩa là mọi con dân thật của Chúa có mặt trong Hội-thánh chẳng phải do tình cờ, nhưng đã được Chúa chọn cho Ngài.

Tuy nhiên, tất cả những điều chúng ta đã học và suy gẫm, đều đòi hỏi một lòng tin vững chắc vào mọi lời hứa của Đức Chúa Trời, mà Kinh-thánh gọi là đức tin. Như Hêbơrơ 11:1 “Đức tin là sự xác quyết về những điều mình đang hi vọng, là bằng chứng của những điều mình chẳng xem thấy.

Xác quyết là có bằng chứng về điều mình tin, dù không thể thấy bằng mắt, là nền tảng bảo đảm cho những điều người tin hi vọng. Sự xác quyết ấy căn cứ trên Lời Đức Chúa Trời phán. Nhờ đức tin ấy người ta mới có thể trông mong nhận được điều họ cầu xin.

Đức Chúa Jesus dạy các môn đồ Ngài rằng “Bất cứ điều gì các con xin trong lúc cầu nguyện, hãy tin rằng mình đã nhận được rồi, thì các con sẽ được điều ấy” (Mác 11:24).

Sứ đồ Giăng, vị sứ đồ sống lâu nhất trong mười hai sứ đồ và là người gần gũi nhất với Đức Chúa Jesus đã viết: “Đây là sự vững tâm mà chúng ta có được trước mặt Ngài: Ấy là nếu chúng ta cầu xin điều gì theo ý muốn Ngài thì Ngài nghe chúng ta. Và nếu chúng ta biết Ngài nghe bất cứ điều gì chúng ta cầu xin, thì chúng ta biết là mình đã nhận được điều cầu xin rồi” (1Giăng 5:14-15).

Như thế, trước hết đức tin đòi hỏi chúng ta phải biết chắc Đấng Toàn Năng, Cha chúng ta ở trên trời, chẳng bao giờ nói dối hay lừa gạt chúng ta. Vì Đấng đã tạo dựng nên toàn vũ trụ luôn luôn thiện hảo. Tin có nghĩa là biết Ngài chẳng được ích lợi gì khi nói dối hay lừa gạt loài người mà Ngài đã tạo nên và cung cấp mọi điều cần thiết cho họ.

Chúng ta cũng phải có đức tin vào Đức Chúa Jesus, là tư tưởng, trí tuệ, sự khôn ngoan và là lời nói của Đức Chúa Trời, tức là Ngài cũng chính là Đức Chúa Trời, đã đến thế gian làm người vô tội để chịu chết đền tội cho chúng ta. Dù hiện nay giới khoa bảng và truyền thông thiên tả đang dồn toàn lực tấn công và phá huỷ đức tin Cơ đốc một cách có hệ thống bằng cách gieo nghi ngờ về sự có thật của Con Người Jesus lịch sử.

Chiến thuật của ma quỷ là dùng họ để tạo sự nghi ngờ trong tâm trí những người theo đạo mà không biết lời Kinh Thánh nói về Ngài. Nhưng họ không thể giải thích nổi đời sống của những người thuộc xã hội đen hoặc bị ma tuý xiềng xích đã được đổi mới kỳ diệu khi những người nầy đặt đức tin vào Đức Chúa Jesus.

Vì vậy, khi chúng ta tin vào Đức Chúa Jesus, Đấng Cứu Chuộc, là tin chắc Con Người Jesus khi xưa, thật là Đức Chúa Trời quyền năng.

Nhưng chúng ta cũng phải biết mình tin như thế nào để được cứu. Trước tiên, đức tin để được cứu phải phát xuất từ trong lòng. Lòng ở đây nói về tư tưởng, các cảm xúc và ý chí, tức là hồn của con người. Vậy, đức tin hay lòng tin ấy phải cai trị và làm chủ các ý tưởng, những cảm xúc và cả ý chí của chúng ta nữa. Lòng cũng dùng để nói về tâm linh, là phần mà người liên lạc với linh giới.

Biểu hiện của đức tin từ trong lòng là hành động theo những gì mà trí não và tâm linh đã tin. Trong cuộc sống mỗi ngày, người có đức tin để được cứu luôn luôn thể hiện đức tin ấy qua tinh thần hăng hái nói về đức tin của mình và ơn cứu rỗi của Chúa mà mình tin.

Người không bao giờ dám mở miệng nói cho người khác biết về niềm tin của mình, thì chưa có đức tin để được cứu, vì vẫn còn hiểu rất lờ mờ về điều mình tin. Cho nên, đức tin để được cứu là sự tin tưởng sâu đậm trong lòng.

Đức tin ấy tin chắc Đức Chúa Jesus đã gánh vác tội lỗi thay cho mình, mình được huyết thánh của Ngài tha thứ, và tiếp nhận Ngài là Đấng giải thoát ta ra khỏi quyền lực của tội lỗi (Giăng 8:34,36). Đức tin để được cứu tin nhận Ngài là Thầy và Chúa để làm theo những gì Ngài dạy, trao đời sống mình cho Ngài hoàn toàn làm Chủ. Đức tin để được cứu xưng Đức Chúa Jesus là Chúa và không chối bỏ Ngài khi bị thử thách, hoạn nạn; cũng không từ chối phục vụ Ngài khi thấy hiểm nguy.

Đức tin để được cứu tin rằng Con Người Jesus là Con Đức Chúa Trời (Giăng 20:31); đồng thời cũng tin phúc âm của Ngài nói rằng Đấng Christ đã chết thay cho tội lỗi chúng ta, Ngài đã bị chôn và Đức Chúa Trời đã khiến Ngài sống lại từ cõi chết (1Côrinhtô 15:1-4; Rô-ma 10:9); chỉ Ngài mới có quyền tha thứ tội lỗi của người tin, trong đó có chính mình.

Đức tin thật phải thể hiện bằng cách trình dâng cho Chúa mọi nhu cầu, cũng trình bày những điều gì cản trở giữa chúng ta với Ngài. Tin rằng Ngài có quyền giải quyết theo những gì Ngài thấy tốt nhất cho chúng ta. Đức tin thật được thể hiện bằng sự hi sinh những điều mình đang có hay thấy trước mắt, để nhận được các ơn phước, phần thưởng tương lai mà mình chưa thấy.

Nhờ đức tin đó, chúng ta mới dám vâng lời, hi sinh, dâng hiến, chịu thiệt hại mất mát, nhẫn nại, chờ đợi lời hứa của Chúa được thực hiện. Những kết quả từ đức tin đem lại thì thật nhiều, không kể xiết. Hạnh phúc của người có đức tin là vô cùng lớn, vì biết chắc mình được tha tội và cứu rỗi, biết mình đã được Chúa kể là công chính, nền tảng của một tâm linh trưởng thành và thịnh vượng.

Đức Chúa Jesus và Đức Thánh Linh chỉ có thể ngự vào lòng người có đức tin mạnh mẽ để bảo vệ, gìn giữ và ban phước cho người ấy. Loại tín đồ theo đạo mà nhút nhát, lung lay thì lòng tin không thể bền vững.

Chúng ta không thể tự tạo đức tin, cũng chẳng ai có khả năng cầu xin cho người khác có đức tin trong khi người ấy không có. Chúng ta phải lập quyết định tin Đấng Tạo Hoá, tin tình yêu của Ngài và chương trình cứu chuộc của Ngài đã thực hiện cho chúng ta qua Đức Chúa Jesus Christ.

Đức tin ấy là lòng tin đúng chỗ để đời sống và con người bên trong được biến đổi và thịnh vượng. Một đời sống tâm linh thịnh vượng là nền tảng để thể chất cũng được khỏe mạnh.

Hãy lập quyết tâm mới để nắm vững những điều rất căn bản về đức tin của mình. Hãy rũ bỏ tâm lý lười biếng và nếp sống tâm linh bạc nhược, là điều tai hại cho chính mình, vì sẽ không tránh khỏi việc bị Chúa trừng phạt.

Hãy quyết tâm theo Chúa để đời sống được Ngài ban cho thịnh vượng cả tâm linh lẫn thể chất.

Hãy nếm biết sự ngọt ngào của ơn phước Chúa và hãy kinh nghiệm một đời sống quyền năng của con cái Đức Chúa Trời bằng đức tin mới và mạnh mẽ.

TamLinhTruongThanh16.docx

Rev. Dr. CTB