Lễ Ngũ Tuần

2 Côrinhtô 2:14–16

Hôm nay, chúng ta kỷ niệm sự giáng lâm của Đức Thánh Linh làm thành hình Hội-thánh của Đức Chúa Jesus Christ. Qua bao thăng trầm của lịch sử thế giới, khác xa với mọi hình ảnh ảm đạm do giới truyền thông gian xảo tô vẽ, Hội-thánh của Chúa ngày nay lớn mạnh hơn bao giờ hết. Số người tin Chúa khắp thế giới tăng cao nhất trong tất cả các thế hệ. Trước năm 1906, số tín hữu có kinh nghiệm đặc biệt về Đức Thánh Linh thì quá ít, không đáng kể. Ngày nay đã có hơn 700 triệu tín hữu kinh nghiệm các ân tứ của Đức Thánh Linh, kể cả rất nhiều người thuộc các hệ phái truyền thống. Nếu sự giáng lâm của Đức Thánh Linh trên Hội-thánh ngày xưa đã làm thay đổi cả thế giới, thì sự thăm viếng của Ngài ngày nay cũng đã làm thay đổi hẳn bộ mặt của Hội-thánh.

Ngày nay, khi chúng ta nhìn thế gian thì chỉ thấy điều ác nhan nhản khắp nơi. Đến nỗi ở đất nước văn minh nhất thế giới nầy nhiều người không còn biết phân biệt giữa thiện với ác, tốt với xấu khác nhau ra sao. Trong các giáo hội cũng đầy chia rẽ và lừa bịp. Qua các phương tiện truyền thông Âu Tây và Hoa Kỳ, người ta chỉ thấy ở vùng Trung Đông toàn là những người hung ác, lấy sự giết người làm vui, và theo sự mô tả của bọn truyền thông cánh tả, thì Hội–thánh ở các nước đó hèn nhát trốn tránh và chờ tới ngày bị tiêu diệt, chỉ có ở Mỹ nầy là còn nhà thờ và tự do tín ngưỡng. Nhưng sự mô tả của họ về các Hội-thánh ở Mỹ cũng toàn là sự hủ bại. Có phải tình hình Hội-thánh của Chúa u ám thảm hại như sự tô vẽ của bọn truyền thông cánh tả không?

Đám người đầy tội lỗi và kiêu căng đó chưa bao giờ thấy sức sống của Hội-thánh Chúa. Còn tín hữu ở đây cứ tưởng những gì được rao truyền trên TV là thật. Thế giới tối tăm đã sử dụng các con rối của chúng hết sức tích cực. Chúng rao truyền một cách dối trá về tình hình đạo Chúa, lừa phỉnh một cách hiệu quả, khiến hàng trăm triệu người tin bức tranh đen tối do chúng vẽ ra.

Nhưng sự thật thì khác hẳn những gì thế gian nói; hãy biết sự thật là Đức Chúa Trời vẫn dẫn đầu chúng ta trong cuộc diễn hành chiến thắng của Đấng Christ. Qua Hội-thánh, Ngài làm cho sự hiểu biết Ngài lan toả khắp nơi. Hội-thánh là mùi hương của Đấng Christ giữa những người được cứu rỗi và những kẻ bị hư mất. Đối với những kẻ chống trả chân lý thì Hội-thánh là mùi sự chết, dẫn tới sự chết; đối với những người được cứu thì con cái Chúa là mùi thơm của sự sống dẫn đến sự sống vĩnh cửu.

Chúng ta sẽ xem một số videos chứng tỏ Đức Thánh Linh vẫn hành động mạnh mẽ ở những nơi mà bọn truyền thông vô thần tưởng rằng Hội-thánh đã kiệt quệ, ở những nước Trung Đông mà người ta tưởng con cái Chúa là một cộng đồng bạc nhược và hèn nhát. Không, Hội-thánh của Chúa không bao giờ bạc nhược. Trong hoàn cảnh bị bách hại thì Hội-thánh vẫn phát triển mạnh mẽ giữa những người trẻ tuổi. Hãy nghe các con cái Chúa vùng Trung Đông ca ngợi Chúa, để học gương của họ mà thay đổi thái độ thờ phượng của chúng ta sao cho đẹp lòng Chúa. A-men.

Hebrew Christian Worship Songs /2015 Great Is The Lord, Gadol Adonai Umehulal Me’Od
https://www.youtube.com/watch?v=NO6wZO2oe7c

Egypt Coptic Christians Cry Out Jesus 10 minutes
https://www.youtube.com/watch?v=mwCr3GNYBag

Arab Christian Worship
https://www.youtube.com/watch?v=dEFFF6nQZGQ

Immanuel Immanuel, Egypt Christian Worship
https://www.youtube.com/watch?v=RjEehbjbIAY

Ha Hallelujah Egypt Arab Worship
https://www.youtube.com/watch?v=2Z54L2gdn94

Faraha Faraha Joy Joy (Egypt)
https://www.youtube.com/watch?v=MKjQU-uFb1E

ET SHEM YESHUA..Holy Name of Yeshua…Beautiful Hebrew
https://www.youtube.com/watch?v=dUqm_N8muT0