Theo Dõi Tận Thế, bài 11

Côlôse 1:15–20

Chính Ngài là hình ảnh của Đức Chúa Trời vô hình, là Đấng sinh ra trước tất cả mọi loài thọ tạo.

16Vì trong Ngài mọi vật trên trời, dưới đất, vật thấy được hoặc vật không thấy được đều được tạo dựng. Hoặc ngôi vua, hoặc quyền thống trị, hoặc các lãnh tụ, hoặc giới cầm quyền đều được tạo dựng bởi Ngài và vì Ngài.

17Ngài có trước muôn vật, và muôn vật được giữ vững trong Ngài.

18Ngài là đầu của thân thể, tức là Hội Thánh. Ngài là khởi đầu, là Đấng sinh trước nhất từ những người chết, để trong mọi sự Ngài đều đứng đầu.

19Vì Đức Chúa Trời đã vui lòng đặt để mọi sự viên mãn của mình ở trong Ngài,

20và nhờ Ngài mà hòa giải muôn vật với chính mình, bởi huyết Ngài trên thập tự giá đem bình an đến cho cả những vật dưới đất và những vật trên trời.

Nhiều tín hữu quả quyết họ tin Đức Chúa Trời đã tạo dựng thế gian và loài người, nhưng rất ít người nhớ rõ rằng mọi vật trong cõi thể chất đều do linh giới tạo ra; người ta đã quen với khái niệm sinh vật ra từ sinh vật, hoặc đồ vật được làm từ vật liệu có sẵn trong thiên nhiên. Điều trớ trêu là rất nhiều Cơ-đốc-nhân không có chút khái niệm gì về cõi linh và các thân vị đang hoạt động trong cõi ấy. Đi nhà thờ, cầu nguyện, vv., nhưng sự hiểu biết về các hoạt động do thiên sứ của Chúa, hay sứ giả của Satan thực hiện thì rất mơ hồ. Người văn minh chỉ chú trọng vào cõi thể chất; Cơ-đốc-nhân ở xứ văn minh cũng vậy. Người ở các xã hội chậm tiến có ý thức về cõi linh mạnh và rõ ràng hơn người thuộc xã hội văn minh tân tiến; bởi vì cuộc sống khó khăn của tín hữu nghèo buộc họ phải cầu nguyện nhiều và dựa vào sự trợ giúp từ linh giới.

Ý thức về sự hiện hữu của linh giới trong cuộc sống mỗi ngày của người ở vùng quê hẻo lánh thì rất khác với người thành thị. Cho nên, quan điểm về cõi linh của các thần học gia ở thành phố, là những người thường nghi ngờ các lời chứng về việc đuổi quỷ, chữa bệnh, hay phép lạ, vv., khác với các giáo sĩ truyền giáo cho những dân tộc bán khai, những người phải trực tiếp chống trả các cuộc tấn công của thế giới tối tăm, cả trần giới lẫn linh giới. Các thần học gia thành phố rất bối rối khi phải giải thích những biểu tượng ghi trong sách Khải Huyền. Nếu người nào xưng mình là tín hữu thờ kính Chúa mà không tin có ma quỷ đang hoành hành trong linh giới, thì chưa thể hiểu nổi các biểu tượng chép trong sách ấy, và họ cũng khó giải thích tại sao họ tin có Đức Chúa Trời.

Để có thể tin và hiểu các việc siêu nhiên được mô tả trong sách Khải Huyền, người học sách cần ôn lại các sự hiểu biết căn bản về linh giới, là cõi vừa song hành với trần giới vừa tích cực can thiệp vào đời sống của người trần gian. Khác với vật hay người trong trần giới bị biến đổi, già lão, chết, và mục nát, các thân vị và vật thuộc linh giới mang tính bền vững, không chết, cũng không bị tiêu diệt. Vì vậy, linh hồn người chết sẽ phải tới một trong hai nơi ở cõi linh. Theo Kinh Thánh thì trong linh giới ở trần gian có hai thế lực đối nghịch nhau. Một là thế lực xấu ác do Satan, một cherub cao cấp bị đuổi khỏi thiên đàng, cầm đầu. Hai là các thiên thần trung thành với Chúa xuống thế gian giúp đỡ tuyển dân của Chúa, Hội Thánh và con cái Ngài.

(Êxê.28:11–17) “Chúa Giê-hô-va phán: ‘Ngươi trở thành một kiểu mẫu, về sự khôn ngoan và vẻ đẹp toàn hảo. Ngươi vốn ở trong Ê-đen, là vườn của Đức Chúa Trời. Ngươi đã có đủ mọi thứ ngọc báu, là ngọc mã não, ngọc vàng lợt, ngọc kim cương, ngọc thủy thương, ngọc sắc biếc, ngọc bích, ngọc sắc chàm, ngọc sắc xanh, ngọc hồng lựu và vàng nữa. Nghề làm ra trống cơm và ống sáo thuộc về ngươi, từ ngày ngươi mới được dựng nên đã chuẩn bị sẵn rồi. Ngươi là một cherub được xức dầu đang che phủ; Ta đã lập ngươi lên trên núi thánh của Đức Chúa Trời; ngươi đã đi dạo giữa các hòn đá sáng như lửa. Đường lối ngươi trọn vẹn từ ngày ngươi được dựng nên cho đến khi thấy sự gian ác trong ngươi. Khi buôn bán thạnh lợi, ngươi càng trở nên bạo ngược, và phạm tội; vì thế, Ta đã xô ngươi như là vật ô uế xuống khỏi núi Đức Chúa Trời; hỡi cherub che phủ kia, Ta diệt ngươi giữa các hòn đá sáng như lửa! Lòng ngươi kiêu ngạo vì vẻ đẹp ngươi, và vinh quang của ngươi làm hư hỏng sự khôn ngoan mình. Ta đã xô ngươi xuống đất.

(Êsai 14:12 –15) “Hỡi sao mai, con trai của rạng đông, sao ngươi từ trời rơi xuống! Hỡi kẻ đánh bại các nước, sao ngươi bị hạ xuống đất! Chính ngươi đã nói trong lòng rằng:Ta sẽ lên trời, ta sẽ nhấc ngai ta lên cao hơn các ngôi sao của Đức Chúa Trời. Ta sẽ ngồi trên núi hội kiến xa tít về phương bắc. Ta sẽ lên cao hơn các đám mây, làm cho ta giống Đấng Rất Cao.Nhưng ngươi phải bị đem xuống âm phủ, xuống tận đáy vực sâu!

Vì trong linh giới có hai phía đối kháng nhau như vậy, cho nên chẳng có một cõi nào gọi là trung lập; vì người có linh hồn, nên linh hồn người phải thuộc về một trong hai phía. Ai thật lòng tin Chúa thì trở nên kẻ thù của ma quỷ, còn ai thuộc về ma quỷ thì đối lập với các thiên sứ thánh của Đức Chúa Trời và thù nghịch với chính Ngài nữa. Đó là một thực tế mà mỗi tín hữu đều phải biết trong kiến thức về lãnh vực chiến tranh trong linh giới. Vì Hội Thánh của Chúa do Đức Thánh Linh thành lập và dẫn dắt, nên Hội Thánh được Chúa ban cho uy quyền của Đức Chúa Jesus trên thế giới tà ma. Ma quỷ không thể tự ý hãm hại người thuộc về Chúa, nhưng, Hội Thánh thì có thể thực hiện uy quyền của Chúa trên các thế lực chống cự chân lý của Ngài

(2Côrinhtô 10:4–5) “Vũ khí chúng tôi dùng để chiến đấu không phải là những vũ khí xác thịt, mà là quyền năng của Đức Chúa Trời để phá đổ các thành lũy, đánh hạ các lý luận và mọi sự kiêu căng chống lại sự hiểu biết Đức Chúa Trời, và buộc mọi ý tưởng phải thuận phục Đấng Christ.

Thiên thần có mặt ở mọi nơi thì dễ hiểu, nhưng tại sao ma quỷ cũng hoạt động trên khắp trần gian? Chẳng lẽ Satan cũng có khả năng hiện diện ở mọi nơi trong cùng một thời điểm? Nếu chúng ta không biết về các tà thần khu vực, các đẳng cấp và tổ chức của chúng thì sẽ khó hiểu và không giải thích được các chi tiết về tà thần và uế linh trong Kinh Thánh hoặc sách Khải Huyền:

(Daniel 10:13) “Thủ lĩnh của các vua Ba Tư đã ngăn trở ta trong hai mươi mốt ngày. Nhưng Mi-ca-ên, một trong các thiên sứ trưởng, đã đến giúp đỡ ta, và ta ở lại đó bên cạnh các vua Ba Tư.

(Luca 8:30–33) Đức Chúa Jêsus hỏi: Ngươi tên gì? Nó thưa: Quân đoàn vì nhiều quỷ đã ám vào anh ấy. Các quỷ nài xin Ngài đừng đuổi chúng xuống vực sâu. Bấy giờ, có một đàn heo rất đông đang ăn trên núi. Các quỷ xin Đức Chúa Jêsus cho chúng nó nhập vào đàn heo ấy; Ngài cho phép. Vậy, các quỷ ra khỏi người ấy và nhập vào đàn heo. Đàn heo từ triền dốc lao xuống hồ và chết chìm.

Nếu được trang bị kiến thức về vấn đề nầy thì sẽ hiểu được lý do tại sao tà thần Nữ vương trên trời tên là Diana, bị mất hết quyền lực tại Êphêsô:

(Công vụ 19:11–12, 19–20, 26–27) “Đức Chúa Trời dùng tay Phao-lô làm các phép lạ phi thường, đến nỗi người ta lấy khăn và áo choàng ông đã dùng đặt trên các bệnh nhân thì bệnh tật biến mất và tà linh bị trục xuất khỏi họ. …. 19-20 Có một số người trước kia hành nghề phù thủy đem sách vở của họ đốt trước mặt mọi người. Người ta tính trị giá các sách đó lên đến năm mươi nghìn miếng bạc. Vậy, nhờ quyền năng của Chúa, đạo Chúa cứ tăng trưởng và ngày càng vững mạnh. …. 26–27 Như các bạn đã thấy và nghe, không những tại Êphêsô mà hầu như cả Asia, tên Phao-lô nầy đã thuyết phục và làm cho nhiều người lầm lạc. Nó nói rằng các hình tượng bởi tay người làm ra chẳng phải là các thần. Như vậy, chẳng những việc kinh doanh của chúng ta có nguy cơ bị mất uy tín, mà đền thờ của đại nữ thần Diana cũng bị khinh thường; rồi sự vĩ đại của nữ thần được toàn Asia cùng cả thế giới tôn kính cũng sẽ tiêu tan.

Các con cái Chúa cần phải biết một phương diện nữa của linh giới là cõi linh tác động và điều khiển cõi vật chất. Thoạt nhìn nhiều việc xảy ra tại Hoa kỳ trong năm 2020 thì tưởng rằng các đảng chính trị hoạt động. Nhưng ai được Chúa ban cho ơn phân biệt các linh thì đều nhận ra thế lực thúc đẩy phe tả cũng như một số người thuộc phe hữu đều là các tà thần và ác thần đang hoạt động vào thời cuối cùng của thế giới. Ma quỷ tìm mọi cách để lôi kéo và áp đặt ảnh hưởng của nó trên mọi người “chưa được cứu” với mục đích phá hoại công việc của Đức Chúa Trời. Bất cứ ai chưa thuộc về gia đình của Chúa đều nằm dưới quyền cai trị và tác động của các thứ quỷ, phải làm theo sự sai khiến của chúng. Vì lý do đó, có nhiều người hoàn toàn đứng về phía kẻ ác mà không biết.

Loài người luôn luôn là mục tiêu thu hút của linh giới, bởi vì mỗi người trong nhân loại là một sinh linh. Đối với Đức Chúa Trời, Đấng đã tạo dựng loài người và ban cho sự sống, thì loài người là đối tượng mà Ngài vô cùng yêu thương. Ngài đã bày tỏ tình yêu ấy một cách cụ thể qua Ngôi Lời của Ngài xuống thế gian làm một Người, cảm thông hết mọi điều đau khổ trong kiếp sống mong manh của người, rồi sẵn sàng chết thay thế tội cho người. Trái lại, ma quỷ lôi kéo loài người về phía chúng để trả thù việc chúng bị đuổi khỏi cõi trời. Nếu Satan lôi kéo được các đối tượng Đức Chúa Trời yêu thương, thì hắn sẽ hả hê trả mối thù bị đuổi khỏi thiên đàng. Cho nên, ma quỷ dùng đủ thứ đạo lạc để những người theo họ sẽ bị trừng phạt chung với hắn nơi hồ lửa.

Dù Satan có nguồn gốc thần linh, nhưng vị cựu cherub ấy chỉ là một cá thể; mặc dù vị ấy vẫn có lắm phép tắc và uy lực, nhưng không thể có mặt ở mọi nơi trong một thời điểm; vì vậy, Satan không có khả năng cám dỗ mọi người trên thế giới trong cùng một lúc, mà hắn phải sử dụng nhiều tà linh, tà thần để cám dỗ từng tâm linh một. Vì sự cám dỗ là thường xuyên trong tâm linh mỗi người, cho nên phải có vô số tà linh, ác linh, uế linh hoạt động không ngừng trên thế gian. Tuy vậy, Đức Chúa Trời đã sắm sẵn thế lực chế ngự ma quỷ, đó là Hội Thánh của Ngài ở trần gian có khả năng vô hiệu hóa công việc của thế giới tối tăm. Ngài khiến Hội Thánh là thân thể có Đầu là Đức Chúa Jesus, và thân ấy có nhiều chi thể làm theo lệnh do Đầu truyền khiến.

Nói đến chiến tranh trong linh giới, tín hữu thường nghĩ đến

(Khải Huyền 12:7–9) Lúc ấy có một trận chiến xảy ra ở trên trời: Mi-ca-ên và các thiên sứ của mình giao chiến với con rồng; con rồng với các sứ giả của nó cũng đánh trả. Nhưng chúng không thắng được, và không còn tìm thấy chỗ của chúng ở trên trời nữa. Con rồng lớn bị ném xuống, tức là con rắn xưa, được gọi là ma quỷ hay Satan, kẻ lừa dối cả nhân loại. Nó đã bị ném xuống đất; các sứ giả của nó cũng bị ném xuống với nó.

Daniel 10:20Người nói: Ngươi có biết tại sao ta đến với ngươi không? Bây giờ ta phải quay lại để giao chiến với thủ lĩnh của Ba Tư, và khi ta vừa đi thì thủ lĩnh của Hi Lạp sẽ đến.

là hai chỗ nói về các thiên thần giao chiến với tà thần. Có hiểu vấn đề nầy thì sẽ không còn ai nghĩ rằng Satan và bè lũ đánh nhau với Đức Chúa Trời, hoặc tối tăm chiến đấu với sự sáng; vì chẳng ai chống cự nổi quyền phép và sức mạnh của Đức Chúa Trời. Còn ánh sáng xuất hiện thì bóng tối tan đi. Vậy, Hội Thánh của Chúa tiến hành chiến tranh chống các thế lực tối tăm trong linh giới là lắng nghe sự chỉ dẫn của Đầu là Chủ Tướng Jesus Christ, dùng nếp sống thánh khiết đem ánh sáng thiên đàng của Ngài làm tan biến bóng tối của tội ác ở những nơi ma quỷ đang cai trị.

Sách Khải Huyền cũng dùng hình ảnh nhiều con thú để nói về những việc xảy ra trên thế gian; rồi cũng mô tả việc các con thú ấy chiến đấu chống lại các thánh của Đức Chúa Trời. Nếu ai chưa từng biết về chiến tranh linh giới thì rất khó biết các biểu tượng ấy có nghĩa là gì. Bởi vì hình ảnh mô tả các con thú, là những thứ chưa từng có mặt trên trần gian, thì những hình ảnh ấy biểu tượng về các việc Kinh Thánh muốn nói tới, không phải là con thú có thật. Đồng thời, khi Hội Thánh đã hiểu ý nghĩa của các hình ảnh đó thì biết mình đang ở vào giai đoạn nào của thời cuối cùng. Hiểu các biểu tượng và biết những ý nghĩa đó áp dụng như thế nào cho đời sống đức tin của mình là rất quý báu và quan trọng cho thiên trình của tất cả chúng ta.

Chiến tranh trong linh giới là một đề tài lớn, nhưng nó không thuộc về loạt bài nầy. Chúng ta chỉ ôn lại những phần cần thiết để có thể hiểu sách Khải Huyền một cách chính xác. Trong bảy lá thư gửi cho bảy Hội Thánh trong Khải Huyền 23, Đức Chúa Jesus đều hứa ban phần thưởng cho “người nào thắng.” Không tranh đấu thì không thể thắng. Vì vậy, chiến tranh linh giới không phải là tưởng tượng mà là một thực tế mọi con cái Chúa phải đối đầu.

Bài học nầy là phần chuẩn bị con cái Chúa trước khi nghiên cứu sách Khải Huyền cách có hệ thống. Israel đã trở về cố quốc, đã mừng hai lần năm hân hỉ. Jerusalem trở lại đứng vào trung tâm sự chú ý của cả thế giới, nhất là sự theo dõi chặt chẽ của mọi con dân Chúa trên trần gian. Vì thành phố ấy sẽ chứng kiến Đức Chúa Jesus trở lại trong vai trò Vua của cả vũ trụ.

TheoDoiTanThe11.docx

Rev. Dr. CTB