Tâm Linh Trường Thành, 33

Mathi ơ 3:1–12

Kinh Thánh và kinh nghiệm của những người thật lòng tin Chúa cho biết Đức Thánh Linh sẽ giúp chúng ta thắng hơn sự cám dỗ của xác thịt (Rôma 8:13). Nói vậy không có nghĩa là sự cám dỗ sẽ hết; nó vẫn xảy ra, nhưng nó không còn quá mạnh như trước nữa. Tín hữu có thể nhờ Đức Thánh Linh hướng dẫn bước đi bình an và đánh bại bản ngã tội lỗi một cách dễ dàng.

Kinh Thánh cho biết, ai tiếp nhận Đức Chúa Jesus làm Chủ đời mình thì được Đức Thánh Linh ấn chứng rằng người ấy thuộc về Đức Chúa Trời (Êphêsô 1:13–14). Nhưng tín hữu phải đặt đời họ dưới quyền điều khiển của Đức Thánh Linh, thì Ngài mới làm Chủ để hướng dẫn tâm linh người ấy.

Một số tín hữu nghe điều nầy, thì tưởng sự điều khiển của Đức Thánh Linh chỉ là lý thuyết, vì họ chưa thật sự được từng trải ơn ấy ra sao; cũng chưa bao giờ thấy ai được như vậy. Lý do khiến cho nhiều người tuy chân thành tin Chúa nhưng chưa nhận được sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh để có thể đắc thắng bản ngã tội lỗi, là vì không ai dạy cho biết họ có thể nhận lãnh quyền lợi ấy.

Nhiều người tin Chúa biết rõ họ đã được tái sinh, tội lỗi cũ đã được bôi xoá, sẽ hưởng ơn cứu độ của Chúa, nhưng vì không chịu học Kinh Thánh có hệ thống kỹ càng; cũng chưa được dạy bảo về Đức Thánh Linh, nên không biết ơn phước đặc biệt mà Đức Chúa Trời đã dành sẵn cho họ là gì.

Chúng ta phải biết rõ sứ mạng và công việc then chốt của Đức Chúa Jesus khi Ngài đến thế gian. Lúc ông Giăng Báptist giới thiệu Ngài, ông công bố hai công tác của Ngài: 1.Cất bỏ tội lỗi của thế gian” (Giăng 1:29b); và 2.Làm phép báp têm bằng Đức Thánh Linh và bằng lửa” (Mathiơ 3:11b).

Đức Chúa Jesus đã đến từ trời chuộc tội cho loài người, để tâm linh của ai tin Ngài được sinh lại. Nhưng Ngài đến cũng để cho những người tin được báp-têm bằng Đức Thánh Linh nữa; sự cứu rỗi của Ngài không phải chỉ xoá sạch tội rồi mặc cho người tin tự xoay sở, mà còn ban Đức Thánh Linh ngự vô lòng để hướng dẫn đời sống của tín hữu bằng sự báp-têm bằng Đức Thánh Linh.

Báp-têm bằng Đức Thánh Linh là ban cho tín hữu sức mạnh siêu nhiên trong tâm linh, để tín hữu có thể theo đuổi tiến trình thánh hoá mà Ngài sẽ thực hiện trên đời sống người tin. Thế nhưng, nan đề trong sinh hoạt của nhiều Hội Thánh và tín hữu là: Chẳng có bằng chứng nào của ngọn lửa hăng say trong mối tương giao thân mật với Chúa, cũng chẳng được mặc khải hay quyền phép gì cả.

Tiến trình của công tác Đức Thánh Linh hành động trên đời sống tín hữu ra sao? – Khi một người tiếp nhận ơn cứu chuộc của Đức Chúa Jesus để tội lỗi mình được tha, thì Đức Thánh Linh đến dùng huyết quyền năng của Đức Chúa Jesus tẩy sạch mọi tội lỗi trong người, rồi đặt vào một tâm linh mới, để người ấy kinh nghiệm được sự tái sinh, sự vui mừng, bình an.

Công tác ấy của Đức Thánh Linh giống như lập một tiền đồn trong lòng chúng ta. Nếu Ngài không thực hiện công tác ấy, thì chúng ta chưa được cứu. Không phải Đức Thánh Linh chỉ muốn lập một tiền đồn, Ngài muốn dùng sự hiện diện và quyền phép của Ngài chiếm hữu toàn thể các lãnh vực trong lòng chúng ta. Việc ấy gọi là sự đầy dẫy Đức Thánh Linh. Việc đó chỉ xảy ra khi chúng ta mở lòng mình ra mời Ngài vào làm chủ tâm trí, ý chí và tình cảm của chúng ta bằng mục đích và quyền phép của Ngài.

Những tín hữu phải luôn luôn tranh đấu vất vả với bản ngã tội lỗi mà không bao giờ thắng được là vì chưa biết chân lý nầy. Khi họ không thấy lửa Thánh Linh trong đời sống, Hội Thánh thì cũng có vô số người y như mình, thì cho rằng việc đó có lẽ chỉ là lý thuyết chứ không có trong thực tế.

Làm thế nào để nhận được kinh nghiệm ấy? Mời Chúa vào là lên tiếng cầu xin với lòng chân thành. Hãy nhớ rằng sự được tha tội và được tẩy sạch phải diễn ra trước khi có thể mời Đức Thánh Linh vào làm Chủ, đầy dẫy trong tâm linh mình. Cầu xin ra sao? Hãy hết lòng khát khao tìm kiếm và cầu xin Đức Thánh Linh dùng sự thánh khiết và quyền phép chiếm hữu toàn thể con người mình.

Đừng bi quan nghi ngờ trong khi cầu xin. Vì Đức Chúa Jesus đã hứa: “Nếu các ngươi là người xấu còn biết cho con cái mình vật tốt, huống chi Cha các ngươi ở trên trời lại chẳng ban Đức Thánh Linh cho người xin Ngài sao?” (Luca 11:13). Nếu thấy rằng mình chưa sẵn sàng cầu xin cho được điều nầy, thì ít nhất hãy cầu xin Chúa giúp cho mình khát khao về việc đó.

Mệnh lệnh “Phải đầy dẫy Đức Thánh Linh” (Êphêsô 5:18) không phải là một nhiệm ý lựa chọn, có hay không có cũng chẳng sao. Ơn ấy là mục đích của Đức Chúa Trời cho mọi người tin. Có người chưa nhận, không phải vì họ không biết, nhưng vì sợ Đức Thánh Linh, sợ lòng bị Ngài chiếm hữu.

Việc nầy có thể vì nhiều lý do; có thể họ chứng kiến những người xưng đã được báp têm bằng Đức Thánh Linh, nhưng có hành động kỳ quặc, quá khích, vv. Hay thấy một số người khác nữa sau khi xưng đã nhận báp-têm bằng Đức Thánh Linh, chỉ một thời gian ngắn lại bị sa ngã trầm trọng.

Vì thế họ không muốn bị người ta tưởng mình điên cuồng, cũng không muốn bị sa ngã phạm tội. Những sự việc làm cho một số tín hữu sợ hãi là có thật, và đã xảy ra ở nhiều nơi. – Tại sao lại có các hiện tượng ấy sau khi được báp-têm bằng Đức Thánh Linh? Chẳng lẽ quyền phép Ngài không thể gìn giữ những người đã nhận báp-têm của Ngài hay sao?

Chúng ta hãy xem gương Đức Chúa Jesus sau khi được báp têm bằng nước, rồi được Thánh Linh lấy hình chim bồ câu từ trời ngự xuống trên Ngài, là dấu hiệu của báp-têm bằng Đức Thánh Linh, thì Ngài phải chịu bị ma quỷ cám dỗ 40 ngày đêm trong lúc Ngài phải nhịn cả ăn lẫn uống. Ngài đã ra khỏi sự cám dỗ trong thân thể và sức lực của Con Người. Sở dĩ Ngài thắng cuộc là vì Ngài vâng lời Cha và dùng Lời Kinh Thánh để chống lại mọi sự cám dỗ từ kẻ thù tinh ranh, quỷ quyệt.

Những người thất bại hay có hành vi quái đản là vì thiếu hoặc không có Lời của Chúa trong lòng, hoặc vì không muốn được trang bị Lời Chúa để làm vũ khí. Người khác thì thích biểu diễn, chống lại sự chỉ dẫn của những người có nhiều kinh nghiệm, không nghe theo những lời dạy dỗ của Đức Thánh Linh; cho nên, bị tà linh lừa gạt do tính kiêu căng làm cho mù loà.

Đừng để bị mưu chước sâu hiểm của ma quỷ lừa gạt mà sợ phép báp-têm bằng Đức Thánh Linh. Chẳng phải vì có kẻ đốt nhà hay tự thiêu mà người ta không dùng lửa! Cũng chẳng phải vì có kẻ giết người hoặc gây thương tích cho người khác bằng dao thì người ta không còn dùng dao! Cũng vậy, chẳng phải vì có người lạm dụng các ân tứ của Đức Thánh Linh mà chúng ta tránh xa Ngài!

Không ai có thể sống đời tin kính đầy đủ mà không cần đến ngọn lửa quyền năng của Đức Thánh Linh. – Đúng là được báp têm bằng Đức Thánh Linh, tức là có lửa của Ngài, thì chắc chắn sẽ gặp sự tấn công rất nguy hiểm của ma quỷ. Nhưng nếu đời sống đức tin của những người đi theo Chúa mà không có lửa của Đức Thánh Linh thì còn nguy hiểm hơn gấp vạn lần.

Đức Thánh Linh là Đấng thực hiện mọi ơn phước của quyền năng huyết Đức Chúa Jesus trong đời sống tín đồ, nếu chúng ta sợ hãi xa lánh Ngài thì làm sao có thể được hưởng các phúc lợi của ơn phước đó? Hãy thấy nguyên nhân nào đã cản trở đời sống theo Chúa của anh chị em. Đức Chúa Trời đã sắm sẵn mọi điều cần thiết để con cái Ngài được thuận lợi trên tiến trình thánh hoá.

Ngài biết rõ bản chất phản loạn thừa hưởng từ tổ phụ tạo nên sự yếu đuối bất toàn dễ vấp ngã của chúng ta; nên đã ban Đức Thánh Linh để loại trừ bản chất yếu đuối ấy, ban sức mới cho những ai bằng lòng vâng phục, để thành công tiến bước trên con đường thánh hoá mà Ngài đã sắm sẵn.

Đức Chúa Trời đã ban Đức Thánh Linh Ngài cho chúng ta chỉ vì ích lợi của chúng ta khi còn đang sống trong thân thể ở trần gian nầy. Hãy cố hết sức để được Ngài ban Đức Thánh Linh cho ta.

TamLinhTruongThanh33.docx

Rev. Dr. CTB