Chúa Nhật, January 8th, 2012

Các Vấn Đề Tâm Linh, 08


Loại Trừ Bản Ngã

Rôma 8:1–17

Chưa kinh nghiệm về một đời sống đã được giải thoát khỏi tâm tánh của bản ngã cũ, thì lòng ao ước của tín hữu muốn bước vào tiến trình thánh hoá của đời sống mới trong Đức Chúa Giêxu Christ, chỉ là nỗi ước ao không có chút hi vọng thành công. Việc đạt đến sự thánh khiết và công nghĩa mà thiên đàng đòi hỏi là rất xa với, không thể đạt tới được. Mỗi cố gắng của người ấy đều vấp phải điều chi đó không hoàn hảo, cũng gọi là nhược điểm, từ căn bản đã trở thành quyền lực điều khiển đời sống. Nếu chúng ta vướng phải một tình trạng như vậy, thì dù có cố gắng đến mấy đi nữa cũng chẳng đi đến đâu. Bởi vì khi chúng ta tìm cách chấn chỉnh hay hoàn thiện cách hành xử nào mà chúng ta cho đó là nguyên nhân của những lầm lỗi, chúng ta quên mất thủ phạm chính là cái tôi, cũng gọi là bản ngã, của mình.

Gốc rễ của nan đề chính là bản chất tội lỗi của bản ngã – cái tôi ở trong mỗi người – cần phải được giải quyết dứt khoát, trước khi có thể được giải thoát khỏi gông cùm của hành động phạm tội, tức là được giải thoát khỏi những điều trái ngược với ý muốn sống đời thánh thiện.

Có lẽ nhiều tín hữu vẫn tin rằng quyền phép của Đức Chúa Trời có thể giải thoát họ ra khỏi  tình trạng khốn khổ ấy; nhưng sau khi bị trải qua quá nhiều thất bại, họ không còn hi vọng gì về việc điều đó sẽ trở thành hiện thực trong đời sống mình. Từ đó, dù cho lúc nào cũng ôm ấp một ý muốn sẽ giới thiệu Tin Mừng của Chúa cho người thân quen của mình, những tín hữu ấy vẫn rất ngần ngại không dám nói. Bởi vì họ chưa thể quả quyết về điều chi mà họ chưa thực sự trải qua.

Mọi sự thay đổi trong tâm linh và tâm hồn chúng ta đều là công việc của Đức Thánh Linh, vì chúng ta không thể dùng sức riêng mà thay đổi bản chất của con người mình. Nhưng, hành động tiếp nhận Đức Chúa Giêxu, ăn năn mọi tội lỗi, và quyết định bản ngã của mình phải bị đóng đinh là phần chúng ta phải thực hiện. Đức Thánh Linh sẽ không lập quyết định thay cho chúng ta, bởi vì Ngài chẳng bao giờ ép buộc ai hết. Ngài chỉ sẵn sàng làm khi có ai đó đã lập quyết địnhvà nhờ cậy sức Ngài ban để làm: “Nếu sống theo xác thịt, anh em sẽ chết, nhưng nếu anh em nhờ Thánh Linh giết chết các công việc của xác thịt, anh em sẽ sống” (8:13).

Đã có thắc mắc như sau: “Tôi rất muốn nhờ Thánh Linh làm chết bản tánh tội lỗi ở trong tôi, nhưng bản chất yếu đuối của tôi khiến tôi không dám dứt khoát. Hơn nữa, tôi không biết làm thế nào để nhờ Đức Thánh Linh. Vậy, tôi phải làm sao đây?

Động lực thúc đẩy một người lập quyết định để đưa đến kết quả người ấy muốn sẽ ra sao thì tuỳ thuộc vào mục đích mà người đó nhắm tới. Nếu một người lấy “sự thánh hoá làm kết quả, và sự sống đời đời làm cuối cùng” (Rôma 6:22b), hoặc là “hướng về Thánh Linh [để được] sự sống và bình an” (8:6), thì người ấy sẽ có thể lập quyết định và sẽ biết nhờ Đức Thánh Linh. Bởi vì ai lấy sự sống đời đời làm mục đích của đời mình thì động lực thúc đẩy trong lòng người đó hoàn toàn khác với động lực trong lòng người nào chỉ chăm chú vào những mục tiêu trước mắt là thoả mãn những sự ham muốn của xác thịt. Nan đề của những người có các thắc mắc tương tự như trên là chưa lấy đời sống được thánh hoá làm kết quả, cũng không lấy sự sống đời đời làm mục tiêu cuối cùng. Như vậy, sự trả lời cho thắc mắc trên là hãy theo đuổi sự sống vĩnh cửu làm mục tiêu cuối cùng của đời mình, thì sẽ giải quyết được nan đề tưởng chừng rất khó khăn đó.

Đã có những sự hiểu biết sai lầm trầm trọng của nhiều tín hữu trong vấn đề tiếp nhận ơn cứu độ của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Giêxu đã cho biết điều kiện để người ta được cứu độ hết sức rõ ràng là: “Nếu một người không sinh lại, không thể nào thấy Nước Đức Chúa Trời” (Giăng 3:3); thế thì, phải có điều chi đó thực sự xảy ra khi một người tiếp nhận ơn cứu độ của Chúa. Sự kiện phải xảy ra đó được Chúa cho biết là sự tái sinh, hay được sinh lại. Mà “bằng chứng của sự được sinh lại là một đời sống mới” (James E. Orr). Người chưa có đời sống mới là người chưa được sinh lại. Vì đời sống mới là đời sống của người đã được giải thoái khỏi quyền cai trị của cõi tối tăm, được dời qua Vương quốc sáng láng của Đức Chúa Trời, được huyết của Đức Chúa Giêxu tẩy sạch tất cả tội lỗi, được Đức Thánh Linh ngự vào lòng làm ấn chứng, được giải thoát khỏi án phạt của tội lỗi, và được sinh vào gia đình của Đức Chúa Trời, gọi Ngài bằng Cha. Tất cả các biến cố đó nếu đã thực sự xảy ra, thì tâm linh của người đó đã được làm mới, tâm hồn bắt đầu biến chuyển theo cuộc sống mới của con người mới. Được cứu chuộc không phải là hi vọng vu vơ, hão huyền.

Để nhận biết mình có thật đã tiếp nhận ơn cứu độ hay không, chúng ta phải xem lại mình đã được cứu khỏi cái gì, và được cứu để làm gì. Khi tiếp nhận Đức Chúa Giêxu làm Đấng Cứu Độ thì nhằm mục đích nào? Người thật sự cần ơn cứu độ là người biết mình hoàn toàn bất lực trước tội lỗi và muốn thoát khỏi sức cám dỗ của nó, và thoát khỏi hình phạt dành cho người có tội. Nếu ai tiếp nhận Đấng Christ như một phương tiện giải quyết vấn nạn cấp bách trước mắt, thì người ấy cần phải suy nghĩ kỹ lại động lực khiến mình theo đạo. Được cứu khỏi tội lỗi và hình phạt của tội lỗi là tiếp nhận sự tha thứ của Đức Chúa Trời để sống đời tự do và thánh sạch trước mặt Ngài. Mục đích ơn cứu chuộc của Đức Chúa Trời là để cho người được cứu biến đổi tâm tánh, trở nên người hoàn toàn mới thích hợp với môi trường thánh khiết của thiên đàng.

Như vậy, điều kiện đòi hỏi để được cứu độ, trở thành con cái thật của Chúa là bản ngã đã hư hỏng của chúng ta phải bị loại trừ. Có một sự khác nhau rất xa giữa việc được tha thứ tội lỗi với nếp sống Cơ-đốc thánh khiết; cũng có sự khác nhau rất xa giữa một đời sống chỉ theo đạo với đời sống đã được hoàn toàn thay đổi và trung thành đi theo Đức Chúa Giêxu. Có thể tóm tắt về đại ý các lời phán của Đức Chúa Giêxu ở Mathiơ 6:24, 16:24-26; Luca 13:23-27, 14:26-33; và Giăng 12:24-26 như sau: “Nếu các ngươi không chịu vác thập tự giá mình mà theo Ta, đừng phí thì giờ suy nghĩ đến chuyện làm môn đồ Ta.” Nếu mỗi chúng ta đều hiểu rõ cuộc sống theo Ngài là như thế, thì nếp sống tâm linh và cách cư xử, hành động của chúng ta sẽ khác biết bao!

Chẳng ai không biết rằng lễ cưới trang nghiêm trước mặt Chúa là lời cam kết sống với nhau trọn đời; không người lính nào ra trận mà không biết mình đang tham dự cuộc chiến tranh; chẳng võ sĩ nào lên võ đài mà không biết địch thủ sẽ tận lực đánh mình. Như thế, tín hữu cũng cần phải biết rằng Đức Thánh Linh sanh chúng ta lại để chúng ta theo Chúa và phục vụ Ngài theo ý Ngài muốn, chứ không phải theo ý riêng của chúng ta. Nếu ai thật lòng muốn được giải thoát khỏi bản ngã, tức là được bước đi trên tiến trình thánh hoá, thì phải từ bỏ các tiêu chuẩn thấp kém về sự thánh khiết. Bởi vì chúng là nguyên nhân làm cho mình không bị cáo trách về những hành động và thói quen tội lỗi. Cũng hãy từ bỏ thái độ vô ơn đối với ân sủng cứu chuộc của Chúa; vì thái độ đó là gốc rễ của tâm lý sợ hãi không dám hi sinh chịu khổ vì Đấng đã cứu chuộc mình.

Muốn loại trừ bản ngã hư hỏng, tức là con người cũ của chúng ta, hãy tìm hiểu cặn kẽ và bắt đầu kinh nghiệm một nếp sống được đổi mới là thế nào. Nhờ đó, chúng ta mới có đủ sự từng trải để chia sẻ tin mừng cho người thân quen đang bị hư vong. Hãy theo đuổi nếp sống thánh khiết hơn thay vì dễ chịu hơn, để có đủ ý chí và năng lực vượt qua những lúc khó khăn trong đời.

Bí quyết để được rửa sạch, thánh hoá, và kể là công chính được ghi ở 1Côrinhtô 6:11 “Anh em được rửa sạch, được thánh hoá, được kể là công chính nhờ Danh Đức Chúa Giêxu Christ và nhờ Thánh Linh của Đức Chúa Trời chúng ta.” Thứ tự là: ăn năn tội lỗi (để được rửa sạch), tiếp theo là được thánh hoá, rồi được kể là công chính. Nếu sự xưng công chính đến trước mà chúng ta vẫn tiếp tục cuộc sống tội lỗi, thì việc được kể là công chính (được tuyên bố là vô tội) là điều vô nghĩa và vô ích. Chúng phải giải quyết vấn đề căn bản nầy trước khi được giải thoát khỏi bản ngã ưa phạm tội. Được như vậy, chúng ta mới trở thành người truyền giáo có hiệu quả.

VanDeTamLinh08.docx

Rev. Dr. CTB