Tìm Biết Ý Chúa, bài 06

Thi-Thiên 68:1–10

Lời tiên tri là sự thông báo trước về một hay nhiều việc sẽ xảy ra trong tương lai. Lời từ Đức Chúa Trời đến cho các đầy tớ Ngài, là các tiên tri, thì không phải là sự dự đoán, mà là điều chắc chắn sẽ xảy ra. Đó là cách làm việc của Chúa, như Ngài đã cho biết: “Chúa Giê-hô-va chẳng làm một việc gì mà không tỏ sự kín nhiệm Ngài cho các đầy tớ Ngài là các nhà tiên tri” (A-mốt 3:7).

Ý định của Đức Chúa Trời cho đất nước Hoa-kỳ đã được tỏ ra cho những vị tiên tri trong Hội-thánh hiện nay, về các việc hệ trọng sẽ xảy tới có liên quan đến Hội-thánh. Tuy họ là vô danh tiểu tốt, nhưng những gì họ nói trước thì đã xảy ra trong một thời gian ngắn; rồi sau đó các biến cố, các sự kiện có liên quan tới sự kiện trước, đã lần lượt diễn ra và gây ảnh hưởng lớn.

Đến nay thì thế giới đều biết Donald Trump đã bất ngờ đắc cử vẻ vang; bởi vì mọi dấu hiệu bên ngoài đều cho thấy ông ta sẽ bị thua nặng, còn đối thủ sẽ thắng lớn. Nhưng, rất ít người tin các lời tiên tri cho biết ông ta được Đức Chúa Trời chọn lãnh đạo nước Mỹ trong thời gian nầy.

Hội-thánh nào tin, giảng dạy và thực hành ân tứ tiên tri thì không ngạc nhiên trước sự kiện ấy. Bởi vì lời đó đã được báo trước rồi.

Sở dĩ sự kiện ấy là một biến cố trọng đại cho nước Mỹ và Hội-thánh của Chúa tại Hoa-kỳ, vì chỉ tổng thống mới có đặc quyền đề cử các thẩm phán phục vụ ở tối cao pháp viện trọn đời. Tối cao pháp viện là cơ quan có tiếng nói quyết định chót, nếu có các vụ tranh cãi về các vấn đề pháp lý.

Vì thế, những phán quyết quan trọng của toà án nầy trở thành luật gây ảnh hưởng tốt hoặc xấu rất lâu dài trên xã hội.

Thẩm phán thời nay có khuynh hướng pháp lý khác nhau: Phái tuân theo hiến pháp thì giải nghĩa luật theo đúng nghĩa đen khi luật ấy được thiết lập; phái phóng túng thì diễn giải ý nghĩa luật theo quan điểm cá nhân, dư luận thời đại hay ý thích của phái chính trị thiên tả; phái thứ ba thì trung dung giữa hai lập trường.

Vì thế, những thẩm phán ở Hoa-kỳ phân xử các cuộc tranh luận hay vụ kiện có tính cách chính trị thì sẽ biểu quyết theo triết lý chính trị mà họ bênh vực. Các thẩm phán của tối cao pháp viện Hoa-kỳ cũng vậy; họ diễn giải luật theo ý hướng của họ. Nếu đa số có tư tưởng phóng túng, thì phán quyết tiêu biểu cho quan điểm tự do phóng túng của xã hội sẽ chiếm ưu thế. Phái kia thì phán quyết theo nghĩa đen của hiến pháp sẽ chiếm ưu thế.

Khi tối cao pháp viện thiên tả hợp pháp hoá quyền phá thai của phụ nữ vào năm 1973 đi ngược sự dạy dỗ của Kinh-thánh; cấm cầu nguyện tại những buổi tụ họp, lễ bãi khoá, các trận đấu thể thao của trường công–công sở; cũng cấm tất cả các biểu tượng Cơ-đốc-giáo trên đất công vv. Thì tinh thần chống Cơ-đốc giáo lan mạnh trong học đường, chính phủ, công sở, quân đội, và xã hội.

Một số thẩm phán tả khuynh đã được đề cử vào tối cao pháp viện, nên tình hình tội lỗi xã hội càng nhiều và lan tràn trên khắp thế giới.

Trong thập kỷ trước, vị thẩm phán chủ tịch qua đời và một vị nghỉ hưu, hai thẩm phán phái tuân thủ hiến pháp được đề cử thay thế, các vụ phân xử có chút thuận lợi cho những người tuân thủ luật đạo đức của Đức Chúa Trời trong Kinh-thánh.

Nhưng khi chính quyền thiên tả đưa hai thẩm phán thiên tả vào tối cao pháp viện, họ đã kịch liệt bênh vực cho việc hôn nhân đồng tính và các quyền đặc biệt cho giới người đồng tính. Nhiều vụ án oan sai phạt vạ các tiểu thương Cơ-đốc từ chối phục vụ hôn lễ người đồng tính đã xảy ra. Tình hình đạo đức xã hội ngày càng tồi tệ thêm. Thậm chí giới nghệ sĩ thiếu điều khoả thân giữa công chúng.

Trong một bối cảnh đen tối như vậy và viễn ảnh chính quyền thiên tả tiếp tục cai trị nhiều năm nữa đã khiến cho người yêu mến Chúa thất vọng; họ ước mong Đấng Christ sớm trở lại thế gian để cứu Hội-thánh, thì tình hình bỗng thay đổi một cách ngoạn mục.

Vào năm 2014, phái hữu giành lại quyền chủ động lập pháp ở cả hai viện quốc hội. Đầu năm 2015, Đức Thánh Linh phán qua một tiên tri: “Ta sẽ thiết lập sự công chính trên toà án của các ngươi.” Ngài hứa sẽ khuấy động và làm đảo lộn tối cao pháp viện giữa lúc tả phái đang cố gắng dìm đất nước vào sâu trong lý tưởng tự do phóng túng, tự do đồi bại.

Tháng Hai, 2016, một vị thẩm phán quyết liệt bênh vực hiến pháp đột ngột qua đời. Tối cao pháp viện trống một ghế, phái hữu từ chối thẩm phán thiên tả do tổng thống đề cử.

Như thời xưa Chúa là cái đinh xóc vào hông làm khốn khổ vua Ai-cập, thì ngày nay Ngài cũng là nỗi khó chịu cho những kẻ muốn làm theo ý riêng của họ.

“Ta sẽ là nỗi đau khổ cho những kẻ cười nhạo giơ nắm đấm đe doạ đẩy Ta ra khỏi đất nước nầy. Hãy nhìn xem những gì Ta sẽ làm để chúng bị khổ sở và rối loạn; thình lình chúng sẽ nhận ra rằng chúng không thể ngăn cản Ta. Các con sẽ bước vào một thời kỳ mà các luật lệ được lập bởi sự xấc xược của loài người sẽ nhanh chóng bị thay đổi; còn những kẻ đã tuyên bố sẽ tiếp tục đẩy Đức Chúa Trời ra khỏi học đường, thì các con sẽ xem Ta làm cho chúng bị quấy rối. Chúng sẽ không có cơ hội hay sự lựa chọn nào cả. Bởi vì chúng sẽ thấy một thế hệ trẻ nổi lên khắp đất nước đòi hỏi phải để Đức Chúa Trời và Đức Chúa Jesus trở lại các học đường. Ta sẽ ưng thuận đòi hỏi ấy.”

Chúa lại nói: “Hãy nhìn xem Ta quấy rối bọn truyền thông. Ta sẽ khiến chúng bị đảo lộn; chúng sẽ phải thay đổi. Rồi hãy xem Ta đảo lộn tối cao pháp viện. Hãy xem nó bị thay đổi bất thình lình mà chẳng có gì cản trở được tay Ta.”

Ngày 26 tháng 10, 2016, khi Chúa sai nữ tiên tri Kat Kerr tới trước điện Capitol để công bố Ngài chọn Trump làm tổng thống, đồng lúc ấy tiên tri Hank Kunneman cũng được sai nói với Hội-thánh:

“Tối cao pháp viện Hoa-kỳ sẽ thay đổi vì Ta là Thẩm Phán Tối Cao. Hãy chờ xem, vì sẽ có hai, rồi ba ghế trống. Trong các thẩm phán mà Ta đặt vào, có một nữ thẩm phán nhân hậu, giàu lòng thương xót, sẽ bênh vực quyền sống của các thai nhi. Luật phá thai sẽ bị đảo ngược. Các con có mường tượng nổi một quốc gia được vinh quang sẽ như thế nào không?”

Ngày 29 tháng Giêng, 2017, Chúa phán với Hank Kunneman: “Bây giờ, các con đang hưởng tự do; vì đây là lời Ta hứa rằng năm nay Ta sẽ giải phóng dân Ta được tự do. Lời hứa nầy không phải chỉ riêng thánh dân Ta, mà cũng là lời hứa cho Hoa-kỳ và Israel. Cho nên, như Ta đã phán với con trước đây, hãy biết rằng Ta sẽ tới đây để tạo ra một yếu tố kích thích tích cực, chọc giận những kẻ từ chối nhìn thấy kế hoạch của Ta, để chọc tức những kẻ ở tối cao pháp viện, chọc giận các chính trị gia có quyền thế, chọc tức giới truyền thông – vì đây là công việc của ngón tay Ta.”

Chúa cho biết tiếp là Ngài đang hà hơi thở trên khắp nước Mỹ như cơn gió dịu dàng. Nhưng đối với một số nơi thì hơi thở ấy lại là cuồng phong. Bởi vì hơi thở Chúa sẽ dịu dàng cho nơi nào chịu tiếp nhận, dữ dội ở những nơi nào phải bị lay chuyển, rúng động và sắp xếp lại.

Trong tuần qua, ông Donald Trump đã đề cử một thẩm phán phái hiến pháp vào tối cao pháp viện. Lúc cả nước đang chờ thượng viện Hoa-kỳ tranh chấp về việc có chấp thuận hay không, thì Đức Chúa Trời cho biết là tối cao pháp viện sẽ sớm trống một chỗ, vì Ngài đang lắc toà án ấy để sàng sảy nó. Nhưng đừng vội tin các xảo ngôn chính trị, vì bọn tả phái sẽ tìm cách lừa bịp dân Mỹ.

Chúa phán: “Hãy nhìn xem công việc của tay Ta khiến các toà án đem lại tự do mà các con công bố. Vì khi Ta ngừng không lắc toà ấy nữa thì các lần biểu quyết của toà tối cao sẽ theo tỉ lệ 7–2, 6–3. Những luật có hiệu lực hơn 45 năm qua sẽ đột ngột đảo ngược cho điều tốt và sự sống. Các trường học sẽ được cầu nguyện trở lại. Danh Đức Chúa Jesus sẽ lại được tôn trọng và khiến giới truyền thông lâu nay từ khước xưng Danh Đức Chúa Jesus sẽ đành phải điều chỉnh.”

Lời tiên tri còn cho biết sẽ có sự thay đổi xảy ra nhanh chóng trên giới truyền thông vì Chúa thổi hơi Ngài trên họ. Như Chúa đã phán vào đầu năm 2015 rằng Ngài sẽ làm rúng động truyền thông thiên tả.

Một hãng truyền thông xưa nay vẫn chống lại Đức Chúa Trời, thông tin dối trá và chế nhạo Danh Ngài, thì hệ thống ấy sẽ bị hoàn toàn rối loạn, rồi sẽ bị bán cho chủ khác. Khi hệ thống ấy hoạt động trở lại thì phải đổi chủ trương và lập trường theo chương trình và ý định của Đức Chúa Trời.

Chưa bao giờ những lời tiên tri về tình hình hiện tại và tương lai rõ ràng như lần nầy. Việc xảy ra đúng như đã tiên báo.

Chúng ta vui mừng vì Đức Chúa Trời của chúng ta là Đấng đầy quyền năng và thành tín. Vì vậy, hãy cố sức giúp những người thân quen hiểu biết và tiếp nhận ơn cứu độ của Chúa, để họ cũng tránh được tai hoạ sẽ xảy ra khắp thế gian.

TimBietYChua06.docx
Rev. Dr. CTB