Các Vấn Đề Căn Bản, bài 32 Ê-sai 58:5–11 Hiệp thông, khôn ngoan và lương tâm do Đức Chúa Trời đặt trong nhân linh khi Ngài dựng nên loài người. Nhưng mọi suy nghĩ và các dự định hành động của người thì diễn ra trong trí óc, cơ quan được điều khiển bởi hồn…

Các Vấn Đề Căn Bản, bài 31 Châm ngôn 8:4–8 Thành phần thứ ba của nhân linh được gọi là lương tâm. Theo sự hiểu biết thông thường của loài người, thì lương tâm có nghĩa là sự tốt lành, ngay thẳng ở trong lòng người để giúp người đó phân biệt giữa điều đúng…

Các Vấn Đề Căn Bản, bài 30 Châm ngôn 8:11–14 Trong chuyện tích sáng tạo vũ trụ và nguồn gốc của loài người, Kinh-thánh chép rằng: “Đức Chúa Trời phán: ‘Chúng Ta hãy tạo nên loài người theo hình ảnh Chúng Ta và giống như Chúng Ta’” (Sáng Thế 1:26). Khôn ngoan là một trong…

Các Vấn Đề Căn Bản, bài 29 Êphêsô 1:17–18 Hai bài học trước bắt đầu đề cập về tính gian ác ẩn náu trong nhân linh, một trong vài hệ quả chúng ta thừa hưởng từ tội lỗi và vi phạm của tổ tiên, là nguồn gốc thúc giục loài người phạm tội triền miên,…

Các Vấn Đề Căn Bản, bài 28 2Cô-rinh-tô 7:1 Những thói hư tật xấu từ tính gian ác, mà người ta biểu hiện trong cách cư xử hàng ngày, thì có nhiều việc người ta làm một cách có ý thức. Ví dụ như thực hành những điều mà họ biết là tội lỗi mà…

Các Vấn Đề Căn Bản, bài 27 Ê-xê-chi-ên 28:14–15, 18a Điều ác từ đâu mà có là một sự thắc mắc của nhiều nhà đạo đức học và hàng hà sa số người có lòng hướng thiện khác trải qua hàng ngàn đời nay. Nguyên nhân của sự khó khăn trong vấn đề nầy là…

Các Vấn Đề Căn Bản, bài 26 Châm Ngôn 2:6–11 Đức Chúa Trời không để cho con cái thật của Ngài phải mò mẫm trên đường đời như người mù. Qua Đức Thánh Linh, Ngài hướng dẫn họ cả trên thiên trình và đời ở trần gian của họ (Rôma 8:14). Vì vậy, nếu ai…

Các Vấn Đề Căn Bản, bài 25 2Timôthê 3:16–17 Giáo lý của tất cả các giáo hội chính giáo của Cơ-đốc-giáo-giới đều tin rằng Đức Chúa Trời phán qua Kinh-thánh; hay, giảng dạy rằng Kinh-thánh là phương tiện thông thường nhất để Chúa phán với con cái Ngài. Nhưng số người thật sự nghe tiếng…

Các Vấn Đề Căn Bản, bài 24 Giăng 10:27–30 Đức Thánh Linh dùng nhiều cách khác nhau để phán với con dân Ngài. Có khi qua hình ảnh, lời nói từ người khác, ý tưởng, cảnh tượng, chiêm bao, một tấm bảng quảng cáo ven đường, hoặc một tấm thiệp xa lạ gửi đến. Không…

Các Vấn Đề Căn Bản, bài 23 Mi-chê 6:6–8 Các điều kiện để sống đẹp lòng Đức Chúa Trời mà tiên tri Mi-chê nêu ra ở đây có vẻ rất đơn giản: “Làm điều công chính, ưa sự nhân từ và bước đi cách khiêm nhường với Đức Chúa Trời.” Vào thời ấy, người ta…

Page 1 of 41 2 3 4