Chúa Nhật, March 06th, 2016 Thư Êphêsô Hãy thử cố gắng ghi ra câu trả lời của bạn; sau đó đem so với những câu trả lời đã ghi sẵn ở phần sau của bài nầy. 1. Làm thế nào để nhận được mọi thứ phước thiêng liêng từ các nơi trên trời (trong linh…

Thư Tín Êphêsô Dẫn Nhập Một số người nghi ngờ rằng sứ đồ Phaolô không phải là tác giả của thư Êphêsô.  Lý do nêu ra là đầu thư không có các lời chào hỏi thông thường như các thư khác, và các chữ “tại Êphêsô” không có trong một số bản sao cổ của các…

Các Phước Hạnh Thuộc Linh Êphêsô 1:1–14 Phaolô được vinh dự làm sứ đồ của Đức Chúa Giêxu Christ bởi ý muốn của Đức Chúa Trời, chẳng phải bởi ý muốn của người nào.  Bất cứ ai hầu việc Chúa ngày nay cũng phải biết rõ mình được chính Chúa kêu gọi theo ý muốn…

Quyền Tối Thượng của Đấng Christ Êphêsô 1:15–23 Phần thứ nhì của đoạn 1 nầy là lời cầu nguyện chân thành của Phaolô cho các tín hữu trung tín tại Êphêsô.  Ông khởi đầu bằng câu: “Vì lẽ đó,” tức là dựa trên nền tảng của hai câu 13–14 về Đức Thánh Linh là ấn…

Ân Huệ của Đức Chúa Trời Êphêsô 2:1 – 10 Sau khi trình bày về địa vị tối thượng của Đức Chúa Giêxu Christ, đầu của Hội Thánh, đối với mọi vật, mọi loài, Phaolô tiếp tục giới thiệu ân huệ của Đức Chúa Trời khi Ngài ban ân điển cứu rỗi cho người có lòng…

Được Hợp Nhất Trong Đấng Christ Êphêsô 2:11–22 So sánh phước hạnh hiện tại với quá khứ cũng là việc nên làm.  Vị sứ đồ nhắc nhở tín hữu ở Êphêsô hãy nhớ lại tình cảnh tuyệt vọng của họ trước khi tin Chúa so với hạnh phúc mà họ đang có trong Ngài để…

Huyền Nhiệm của Đức Chúa Trời Êphêsô 3:1–13 Đầu đoạn 3, Phaolô nhắc lại rằng chức vụ sứ đồ của ông là do Đức Chúa Trời chỉ định.  Khi viết thư nầy từ nơi bị giam giữ ở kinh đô Rôma, ông bày tỏ lý do mà ông phải chịu khổ khi thi hành chức…

Lời Cầu Nguyện Chân Tình Êphêsô 3:14–21 Phân đoạn còn lại là lời cầu nguyện tha thiết và đầy yêu thương của Phaolô cho tín hữu rất yêu quý tại Êphêsô. Câu “Vì lý do đó” có thể hoặc là ông nói tới lý do ở câu 13 “xin anh em đừng nản lòng, vv,”hoặc…

Hợp Nhất Êphêsô 4:1–10 Ba đoạn đầu của thư Êphêsô là các giáo lý nền tảng của phúc âm để dạy cho tín hữu biết về những chân lý vĩ đại và giáo lý của Tin Mừng.  Các đoạn tiếp theo là những vấn đề và mệnh lệnh thực tiễn để hướng dẫn đời sống…

Công Việc của Các Chức Vụ Êphêsô 4:11–16 Bài học nầy là các chi tiết tiếp theo phát biểu ở câu 7 “Tuy thế, mỗi chúng ta nhận được ân điển nhiều hay ít tuỳ theo số lượng tặng phẩm của Đấng Christ.” “Chính Ngài đã cho người nầy làm sứ đồ, người kia làm…

Page 1 of 21 2