Thư 2Têsalônica, bài 4 Các Trường Hợp Khó Xử 2Têsalônica 3:1–18 Sứ đồ Phaolô vẫn luôn nhớ tới tín hữu ở Têsalônica trong khi cầu nguyện. Bây giờ ông xin họ nhớ đến ông mà cầu thay. Tình hiệp thông giữa con dân Chúa không phải chỉ là cầu nguyện tập thể hoặc với…

Thư 2Têsalônica, bài 3 Hãy Đứng Vững 2Têsalônica 2:8–17 Sứ đồ Phaolô công bố sự suy tàn và sụp đổ của kẻ chống Chúa, cũng gọi là kẻ phạm pháp và kẻ tội ác: “Bấy giờ kẻ phạm pháp sẽ xuất hiện, và Chúa sẽ lấy hơi thở từ miệng Ngài diệt trừ nó, hào…

Thư 2Têsalônica, bài 2 2Têsalônica 2:1–7 Hai câu đầu ngụ ý rằng đã có một số người ở Têsalônica hiểu lầm ý của sứ đồ Phaolô qua lá thư ông gửi cho họ trước đây về việc trở lại của Đức Chúa Giêxu Christ, do họ nghĩ rằng sự tái lâm của Ngài là trong…

Thư 2Têsalônica, bài 1 Người Được Khen Thưởng, Kẻ Bị Phán Xét 2Têsalônica 1:1–12 Hai câu đầu là lời chào thường lệ của vị sứ đồ, giống như cách vào đề của các thư trước. Vị sứ đồ không muốn dùng lời chào khác có thể dẫn tới ý niệm hoặc giáo lý đi xa…