Xin giới thiệu với quý độc giả một khải tượng quan trọng liên hệ đến Hội Thánh của Chúa vào thời đại cuối cùng nầy. Chúng tôi tin rằng, nếu khải tượng tiên tri nầy là chính xác, thì ngày chúng ta gặp mặt Đức Chúa Giê-xu yêu quý đang đến rất gần rồi. Sự…

Sound the Alarm One of the greatest revivals of all time began at Azusa Street in Los Angeles in 1906. The wretched former stable burned so brightly with the glory of God that for a time it was called “the second most famous address in the world.” God can do it again, and will, if…