Xin giới thiệu với quý độc giả một khải tượng quan trọng liên hệ đến Hội Thánh của Chúa vào thời đại cuối cùng nầy. Chúng tôi tin rằng, nếu…

Sound the Alarm One of the greatest revivals of all time began at Azusa Street in Los Angeles in 1906. The wretched former stable burned so brightly with the glory…