Xin giới thiệu với quý độc giả một khải tượng quan trọng liên hệ đến Hội Thánh của Chúa vào thời đại cuối cùng nầy. Chúng tôi tin rằng, nếu khải tượng tiên tri nầy là chính xác, thì ngày chúng ta gặp mặt Đức Chúa Giê-xu yêu quý đang đến rất gần rồi. Sự chuẩn bị sẵn sàng chẳng bao giờ thừa cả.

Lời Tiên Tri Đầy Kinh Ngạc (vào năm 1968) của Cụ Bà 90 Tuổi
Bert Farias

Một cụ bà 90 tuổi ở Valdres, Na-Uy, được thấy một khải tượng từ Chúa vào năm 1968. Nhà Truyền-giáo Emanuel Minos đang truyền giảng tại vùng bà cư ngụ. Ông có cơ hội gặp bà, và bà kể cho ông nghe những gì bà được thấy. Ông viết nó ra, nhưng nghĩ rằng nó mơ hồ quá, nên ông bỏ nó vào ngăn kéo. 30 năm sau, ông hiểu rằng ông phải chia sẻ khải tượng đó.

Bà cụ ở Valdres là một Cơ-đốc-nhân rất lanh lợi, thật thà, tỉnh táo, và đáng tin cậy. Được tiếng tốt đối với tất cả những người biết bà. Đây là những gì bà đã thấy:

“Tôi thấy thời kỳ đó chỉ ngay trước khi Đức Chúa Giêxu trở lại và Thế Chiến Thứ Ba bùng nổ. Tôi thấy những sự kiện đó bằng mắt bình thường của tôi. Tôi thấy thế giới giống như một quả cầu và thấy Âu-châu, từng nước một. Tôi thấy bán đảo Scandinavia. Tôi thấy Na-Uy. Tôi thấy những việc xác thực sẽ diễn ra chỉ một thời gian ngắn trước khi Đức Chúa Giêxu trở lại, và chỉ trước khi tai hoạ cuối cùng xảy ra, một tai hoạ mà chúng ta chưa bao giờ thấy xảy ra như vậy trước đây.”

Bà nói về bốn đợt sóng:

1. “Đầu tiên là trước khi Đức Chúa Giêxu trở lại và trước khi Thế Chiến Thứ Ba bùng nổ, sẽ có một sự ‘hoà hoãn’ mà chúng ta chưa bao giờ có trước kia. Sẽ có hoà bình giữa các siêu cường ở đông và tây, và sẽ là một nền hoà bình lâu dài. (Hãy nhớ rằng, khải tượng nầy vào năm 1968 khi cuộc chiến tranh lạnh đang lên cao điểm. —E. Minos) Trong thời gian hoà bình, sẽ có giải trừ vũ khí ở nhiều nước, ở Na-Uy cũng vậy và chúng ta không được chuẩn bị khi chiến tranh đến. Thế Chiến Thứ Ba sẽ khởi sự bằng một lối không ai có thể đoán trước—và từ một nơi không ai ngờ.

2. “Một tình trạng hâm hẩm chưa từng có sẽ chiếm hữu nhiều Cơ-đốc-nhân, một sự xa rời khỏi Cơ-đốc-giáo chân thật và sống động. Tín đồ sẽ không chịu nghe lời giảng xuyên thấu lòng. Họ sẽ không thích nghe về tội lỗi và ân sủng, luật pháp và tin mừng, ăn năn và phục hồi, như các thời kỳ trước nữa. Sẽ có một sự thay thế vào đó là: Cơ-đốc-giáo thịnh vượng (hạnh phúc).

“Điều quan trọng sẽ là được thành công, thành một cái gì đó; được của cải vật chất, những thứ mà Đức Chúa Trời chẳng bao giờ hứa cho chúng ta theo cách ấy. Các nhà thờ và các nhà nguyện sẽ ngày càng trống vắng. Thay vì những sự giảng dạy mà chúng ta dùng qua nhiều thế hệ—như là, vác thập tự giá của mình đi theo Đức Chúa Jesus—giải trí, nghệ thuật và văn hoá sẽ xâm lấn vào các nhà thờ, mà lẽ ra ở đó phải có những cuộc hội họp để ăn năn và phục hưng. Điều đó sẽ gia tăng một cách đáng kể ngay trước khi Đức Chúa Jesus trở lại.

3. “Sẽ có sự tan rã về đạo đức luân lý mà người Na-Uy cũ chưa từng trải qua giống như vậy. Người ta sẽ sống với nhau như vợ chồng mà không cần cưới hỏi. (Tôi không tin rằng khái niệm ‘sống-chung’? đã có trong năm 1968. —E. Minos.) Rất nhiều sự ô uế trước hôn nhân, và rất nhiều sự không chung thuỷ trong hôn nhân sẽ trở thành tự nhiên (bình thường), và nó sẽ được biện minh bào chữa từ mọi góc cạnh. Thậm chí nó sẽ xâm lấn vào trong vòng các Cơ-đốc-nhân và chúng ta nuông chiều nó—kể cả tội lỗi nghịch với tự nhiên. Ngay trước khi Đức Chúa Jesus trở lại, sẽ có những chương trình TV mà chúng ta chưa từng thấy. (TV chỉ mới đến Na-Uy vào năm 1968. —E. Minos)

“TV sẽ chiếu đầy những sự bạo lực gớm ghiếc để dạy cho người ta giết chóc và huỷ diệt nhau, và đường phố của chúng ta sẽ không an toàn. Người ta sẽ bắt chước những gì họ thấy. TV sẽ không phải chỉ một ‘đài’, sẽ có vô số ‘đài.’ (Bà không biết từ ngữ ‘băng tần’ mà chúng ta dùng ngày nay. Cho nên bà gọi chúng là các đài. —E. Minos.) TV sẽ giống y như radio là thứ mà chúng ta có nhiều ‘đài,’ và nó sẽ đầy dẫy bạo lực. Người ta sẽ dùng nó để thưởng thức giải trí. Chúng ta sẽ thấy những cảnh kinh khủng về giết chóc và hủy diệt lẫn nhau, và điều đó sẽ lan ra trong xã hội. Những cảnh tình dục cũng sẽ chiếu trên màn ảnh, những cảnh ân ái thân mật nhất chỉ diễn ra trong hôn nhân.” (Tôi phản đối và nói, “Chúng ta có một luật cấm thứ nầy mà.” —E. Minos.) Nó sẽ xảy ra, và ông sẽ thấy. Tất cả những gì chúng ta có trước kia sẽ bị phá đổ, và các việc sỗ sàng nhất sẽ diễn ra trước mắt chúng ta.

4. “Người từ các nước nghèo sẽ đổ về Âu-châu. (Năm 1968 không có cái gọi là di trú. —E. Minos.) Họ cũng sẽ đến Scandinavia và Na-Uy. Họ sẽ rất đông nên người ta bắt đầu ghét và đối xử cứng rắn với họ. Họ sẽ bị đối xử như người Do-thái trước Thế Chiến Thứ Nhì. Rồi chúng ta sẽ đạt đến mức lượng tội lỗi đầy ngập (Tôi phản đối về vấn đề di trú. Tôi không hiểu về nó vào lúc đó. —E. Minos.)

Nước mắt chảy từ mắt bà cụ xuống hai má bà. “Tôi sẽ không thấy nó, nhưng ông sẽ thấy. Rồi bất thình lình, Đức Chúa Jesus sẽ đến và Thế Chiến Thứ Ba bùng nổ. Nó sẽ là một cuộc chiến tranh ngắn ngủi.” (Bà thấy nó trong khải tượng.)

“Mọi điều mà tôi đã thấy về chiến tranh trước đây chỉ là trò chơi trẻ con khi so sánh với trận chiến tranh nầy, và nó sẽ kết thúc bằng bom hạt nhân. Không khí sẽ ô nhiễm đến nỗi người ta không thể hít thở. Nó sẽ bao trùm vài đại lục, Mỹ, Nhật, Úc và các nước giàu có. Nước sẽ bị hư hỏng (ô-nhiễm?). Chúng ta sẽ không thể cày xới đất. Kết quả sẽ là chỉ có một số nhỏ người còn sót lại. Những người còn sót ở các nước giàu sẽ chạy trốn đến các nước nghèo, nhưng họ sẽ cứng rắn với chúng ta như chúng ta đã cứng rắn với họ.

“Tôi rất mừng là tôi sẽ không phải thấy nó, nhưng khi thời gian đến gần, ông phải lấy can đảm mà nói điều nầy. Tôi đã nhận nó từ Đức Chúa Trời, và không có điều gì trong đó đi ngược lại với những gì Kinh-thánh đã nói.

“Người nào được tha tội mình và và có Đức Chúa Jesus là Đấng Cứu Tinh và Chúa, thì an toàn.”

 

Trích http://www.charismamag.com/spirit/prophecy/22537-astonishing-1968-prophecy-by-90-year-old-woman

 

Astonishing 1968 Prophecy by 90-Year-Old Woman
5:00PM EST 2/12/2015
Bert Farias

An old woman of 90 from Valdres in Norway had a vision from God in 1968. The evangelist Emanuel Minos had meetings (services) where she lived. He had the opportunity to meet her, and she told him what she had seen. He wrote it down, but thought it to be so unintelligible that he put it in a drawer. Now, almost 30 years later, he understands he has to share the vision with others.

The woman from Valdres was a very alert, reliable, awake and credible Christian, with a good reputation among all who knew her. This is what she saw:

“I saw the time just before the coming of Jesus and the outbreak of the Third World War. I saw the events with my natural eyes. I saw the world like a kind of a globe and saw Europe, land by land. I saw Scandinavia. I saw Norway. I saw certain things that would take place just before the return of Jesus, and just before the last calamity happens, a calamity the likes of which we have never before experienced.

She mentioned four waves:

1. “First before Jesus comes and before the Third World War breaks out, there will be a ‘détente’ like we have never had before. There will be peace between the super powers in the east and the west, and there will be a long peace. (Remember, that this was in 1968 when the cold war was at its highest. —E. Minos) In this period of peace there will be disarmament in many countries, also in Norway and we are not prepared when it (the war) comes. The Third World War will begin in a way no one would have anticipated—and from an unexpected place.

2. “A lukewarmness without parallel will take hold of the Christians, a falling away from true, living Christianity. Christians will not be open for penetrating preaching. They will not, like in earlier times, want to hear of sin and grace, law and gospel, repentance and restoration. There will come a substitute instead: prosperity (happiness) Christianity.

“The important thing will be to have success, to be something; to have material things, things that God never promised us in this way. Churches and prayer houses will be emptier and emptier. Instead of the preaching we have been used to for generations—like, to take your cross up and follow Jesus—entertainment, art and culture will invade the churches where there should have been gatherings for repentance and revival. This will increase markedly just before the return of Jesus.

3. “There will be a moral disintegration that old Norway has never experienced the likes of. People will live together like married without being married. (I do not believe the concept ‘co-habitor’? existed in 1968. —E. Minos.) Much uncleanness before marriage, and much infidelity in marriage will become the natural (the common), and it will be justified from every angle. It will even enter Christian circles and we pet it—even sin against nature. Just before Jesus’ return there will be TV programs like we have never experienced. (TV had just arrived in Norway in 1968. —E. Minos)

“TV will be filled with such horrible violence that it teaches people to murder and destroy each other, and it will be unsafe in our streets. People will copy what they see. There will not be only one ‘station’ on TV, it will be filled with ‘stations.’ (She did not know the word ‘channel’ which we use today. Therefore she called them stations. —E. Minos.) TV will be just like the radio where we have many ‘stations,’ and it will be filled with violence. People will use it for entertainment. We will see terrible scenes of murder and destruction one of the other, and this will spread in society. Sex scenes will also be shown on the screen, the most intimate things that takes place in a marriage.” (I protested and said, “We have a paragraph that forbids this kind of thing.” —E. Minos.) It will happen, and you will see it. All we have had before will be broken down, and the most indecent things will pass before our eyes.

4. “People from poor countries will stream to Europe. (In 1968 there was no such thing as immigration. —E. Minos.) They will also come to Scandinavia and Norway. There will be so many of them that people will begin to dislike them and become hard with them. They will be treated like the Jews before the Second World War. Then the full measure of our sins will have been reached (I protested at the issue of immigration. I did not understand it at the time. —E. Minos.)

The tears streamed from the old woman’s eyes down her cheeks. “I will not see it, but you will. Then suddenly, Jesus will come and the Third World War breaks out. It will be a short war.” (She saw it in the vision.)

“All that I have seen of war before is only child’s play compared to this one, and it will be ended with a nuclear atom bomb. The air will be so polluted that one cannot draw one’s breath. It will cover several continents, America, Japan, Australia and the wealthy nations. The water will be ruined (contaminated?). We can no longer till the soil. The result will be that only a remnant will remain. The remnant in the wealthy countries will try to flee to the poor countries, but they will be as hard on us as we were on them.

“I am so glad that I will not see it, but when the time draws near, you must take courage and tell this. I have received it from God, and nothing of it goes against what the Bible tells.

“The one who has his sin forgiven and has Jesus as Savior and Lord, is safe.”