distancelearning2

Ngoài chương trình học để đạt học vị đại học về Thần-học và Kinh-thánh, Goldenville University còn có một chương trình khác dành cho những người chỉ muốn học để trau giồi kiến thức, không cần phải lấy bằng.

Chương Trình Học Từ Xa (Distance Learning), cũng gọi là học Hàm Thụ, sẽ cung cấp bài học cho những người có nhu cầu nói trên. Vì không cần phải lấy bằng cấp đại học, nên điều kiện đòi hỏi về trình độ học vấn là không cần thiết. Miễn là người học biết đọc, biết viết đều có thể ghi danh theo học.

Cách học thì chỉ là tự học theo tốc độ của mình. Trung Tâm Houston sẽ gửi bài học qua Email cho những người nào có địa chỉ Email và biết dùng computer. Đối với những người không dùng Email, cũng không biết sử dụng computer, thì Trung Tâm Houston sẽ gửi bài qua Bưu-điện cho các học viên loại nầy; nhưng, học viên phải trả trước bưu phí để nhận được bài học.

Những ai muốn theo học đều phải chính thức ghi danh và chỉ phải trả học phí tượng trưng cho mỗi môn học là US $20.00, để sau khi học xong mỗi môn học, sẽ được Trường cấp chứng chỉ đã hoàn tất môn học. Những chứng chỉ ấy sẽ không có giá trị về đẳng cấp học vấn, và chúng không thể dùng để thay thế cho số tín chỉ cần thiết trong chương trình học để đạt học vị. Bởi vì người học sẽ không phải trải qua kỳ thi khảo hạch khắt khe như chương trình lấy học vị.

Chương trình nầy chủ yếu là học Kinh-thánh và những vấn đề liên quan đến nếp sống thuộc linh của tín hữu. Cũng sẽ có một số môn học chưa bao giờ được dạy ở các trường truyền thống chính quy, như “Các Vấn Đề Tâm Linh,” “Hiểu Biết Ơn Tiên Tri” và “Tìm Hiểu Giải Mộng Tiên Tri,” vân vân.

Đây là chương trình học rất hữu ích cho đời sống tâm linh của học viên.

Những ai muốn tham dự chương trình nầy, xin liên lạc với MS Chung Tử Bửu qua địa chỉ Email dr.chungtubuu@gmail.com, hoặc có thể gọi điện thoại tới số Hai Tám Một – Tám Một Tám – Năm Một Sáu Bảy, hay gửi thư về địa chỉ 15851 Riverside Grove Dr, Houston, TX 77083.