Tâm Linh Trưởng Thành, 14

Sáng Thế Ký 12:1-9

Người ta phải có sự khôn ngoan mới đạt được thịnh vượng trong đời sống từ vật chất đến tinh thần. Trong lãnh vực đầu tư tiền bạc, người ta tìm người khôn ngoan chỉ dẫn cho mình trong những quyết định quan trọng. Bất cứ sự đầu tư liều lĩnh mù quáng nào về lãnh vực kinh tế hay tài chính, mà thiếu các thông tin rõ ràng và thiếu khôn ngoan, đều thất bại thảm hại.

Sự khôn ngoan khuyên chúng ta không nên đi theo vết xe đã lật xuống hố. Kinh-thánh vẫn dạy: “Sự kính sợ Đức Giê-hô-va, ấy là khởi đầu sự khôn ngoan, sự nhận biết Đấng Thánh, đó là sự thông sáng” (Châm Ngôn 9:10).

Trong lúc chúng ta cần sự khôn ngoan dẫn đường trong mỗi giai đoạn mới của đời sống, không ai muốn lặp lại những thất bại đã qua. Nhưng vì tương lai là bất định, nên người ta thường bối rối chưa biết phải làm những gì. Kinh-thánh dạy rằng: Sự kính sợ Chúa của chúng ta, ấy là khởi đầu sự khôn ngoan! Sự nhận biết Đấng Thánh, đó là sự thông sáng!

Biết hai bí quyết nầy rồi, chúng ta cần hiểu cặn kẽ sự kính sợ và nhận biết Chúa gồm có những gì, và làm thế nào để thực hiện những điều đó.

Hãy quan sát đời sống ông Abraham, người được Đức Chúa Trời gọi là bạn của Ngài. Vì ông là người được Chúa ban cho vô vàn ơn phước và sự thịnh vượng trên trần gian. Rất nhiều phương diện trong đời sống của Abraham dẫn đến kết quả được Chúa ban phước. Ngoài đức tin và vâng lời Đức Chúa Trời, sự khởi đầu nào khiến ông được phước?

Khi Abram tới xứ Canaan, “Đức Giêhôva hiện ra với ông và phán: ‘Ta sẽ ban xứ nầy cho dòng dõi con.’ Tại đây, Áp-ram lập một bàn thờ cho Đức Giêhôva, là Đấng đã hiện ra với ông. Từ đó ông di chuyển đến vùng đồi núi phía đông Bêtên, rồi đóng trại giữa Bêtên ở phía tây, và A-hi ở phía đông. Ông cũng lập tại đó một bàn thờ cho Đức Giê-hô-va và cầu khẩn Danh Ngài” (Sáng Thế 12:7-8). Đi tới đâu ông cũng lập một bàn thờ.

Sự lập bàn thờ là cách thờ phượng cụ thể vào thời ấy, nghĩa bóng về lòng tôn kính Chúa của chúng ta ngày nay. Thờ phượng Chúa là dâng lên Ngài điều tốt nhất mà Ngài đã ban cho chúng ta. Khi Abram được Đức Chúa Trời gọi ra khỏi xứ Ur, thì trong bảy phước lớn Chúa hứa (2-3), ông chưa nhận được ơn phước nào hết.

Tuy vậy, Abram bắt đầu lập bàn thờ để thờ Đấng đã hiện ra với ông. Sau đó, khi dời lên Beth El, ông lại lập một bàn thờ tại nơi ấy. Beth-El nghĩa là ‘Nhà của Đức Chúa Trời,’ biểu tượng về mối tương giao với Chúa; A-hi là biểu tượng về thế gian.

Áp-ram đã đóng trại giữa Beth-El và A-hi, tiêu biểu cho đời sống thờ phượng Chúa và đời sống thường nhật của chúng ta. Abram điều hoà sự thờ phượng và việc làm ăn sinh sống của ông thật quân bình. Ông lập bàn thờ giữa Beth-El ở phía tây và A-hi về hướng đông.

Ý nghĩa của việc đó là sự thờ phượng Chúa không hối hả đi vào rồi đi ra. Abram đóng trại để ở chỗ đó nên lúc nào ông cũng thờ phượng Chúa trong sự thoải mái, lúc nào cũng thuận tiện cho các sinh hoạt thường nhật. Ông dành thì giờ thờ kính Chúa, không cần phải gấp rút thực hiện bổn phận nào, cũng chẳng bỏ lơ bổn phận kia.

Nghĩa bóng của nơi Abram lập bàn thờ cho Chúa là cho người thời nay áp dụng. Thờ phượng Chúa trong sự gấp gáp luôn luôn là sai trật. Con dân Chúa đến nhà thờ cần có thì giờ dồn hết tâm linh và trí não của họ vào sự thờ phượng. Niềm vui trong sự hiện diện của Chúa và không khí kính thờ mới đem tinh thần hưng phấn đến cho tín hữu, chứ không phải âm thanh quá lớn của tiếng loa.

Việc Abram ở giữa Beth-El và A-hi còn có ý nghĩa khác về khung cảnh thờ phượng. Tâm trí người thờ phượng cần được thoải mái, minh mẫn, hăng hái để sẵn sàng ca ngợi Chúa. Người thờ phượng cần khung cảnh yên ổn để bước vào sự hiện diện thánh của Đức Chúa Trời. Khi bị chi phối, phân tâm, người ta không thể tham dự cuộc thờ phượng được.

Nhất là khi người ta dùng hình thức thờ phượng khô cứng vô hồn theo truyền thống giáo hội thì không giúp ích gì cho con dân Chúa trong cuộc thờ phượng Ngài; rồi tạo tiền lệ có hình thức bề ngoài mà trong lòng thì trống rỗng.

Chắc rằng Đức Chúa Trời hiện ra với Abram trong lúc ông lặng yên suy gẫm về Ngài. Ngày nay chúng ta cần dành thì giờ mỗi ngày ở riêng với Chúa trong sự tĩnh lặng của nhà riêng mình, hay bất cứ khi nào có thể tương giao trò chuyện với Chúa trong tâm linh; những lúc như vậy rất quý báu cho đời sống và vô cùng lợi ích cho tâm linh chúng ta. Vì các phút giây đó là lúc chúng ta có thể tương giao nồng thắm với Chúa yêu quý của mình.

Ai chưa thiết lập được mối tương giao ấy, thì đời sống tâm linh không thể trưởng thành như đáng phải có; cũng không thể thờ phượng hay hầu việc Chúa một cách có hiệu quả. Mục sư Oswald Chambers nói rằng “Giá trị còn mãi của sự công khai phục vụ Chúa được đo lường qua mức độ thân mật trong thời gian chúng ta tương giao riêng và hợp nhất với Chúa.” Vì vậy chúng ta phải sẵn sàng có thì giờ tĩnh lặng với Chúa.

Như đã nói, thờ phượng là dâng cho Chúa điều tốt nhất mà Ngài ban cho chúng ta. Vì lý do đó, chúng ta hãy tự hỏi mình đã làm gì với điều tốt nhất mình có? Tinh thần thờ phượng của mình đạt mức độ nào? Nếu chúng ta lo tích trữ ơn phước tốt nhất mình đang có để sử dụng cho lợi ích riêng, thì chẳng những nó không đem tới ích lợi gì, mà sẽ bị hư hoại; như ngày xưa dân Israel lượm bánh mana trong hoang mạc rồi để dành vì sợ sẽ không còn. Hôm sau bánh ấy hoá sâu và bốc mùi hôi thối (Xuất Ai-cập 16:20).

Đức Chúa Trời không cho phép chúng ta để dành các ơn phước tâm linh hoàn toàn cho riêng mình. Các ơn phước ấy phải dâng lại cho Ngài như một món quà yêu thương để Ngài dùng nó làm ơn phước cho nhiều người khác.

Chúng ta ai cũng muốn được thịnh vượng trong năm mới. Mỗi người phải biết đầu tư nơi nào sinh lợi nhiều nhất. Hãy kính sợ Đức Chúa Trời và thờ phượng Ngài bằng sự thông biết và bằng các ơn phước mà Ngài đã ban cho chúng ta trong những ngày qua. Đó là sự đầu tư của người khôn ngoan.

Giống như những nhà đầu tư khôn ngoan tính trước khi biết các cơ hội đem lợi ích béo bở sẽ tới, và họ chuẩn bị sẵn sàng để đón lấy cơ hội, thì ngày nay cũng vậy; Đức Chúa Trời đã dùng miệng tiên tri Ngài báo trước các ơn phước đặc biệt vô cùng lớn mà Ngài sẽ ban cho con dân Ngài trong các Hội Thánh, trong đó có Khởi Đầu Mới của chúng ta, sự thịnh vượng sẽ đến với người nào cùng đi trên chuyến tàu hạnh phúc ấy.

Từ chối ơn phước Chúa đã hứa ban là quyết định vô cùng dại dột. Vì không ai dại dột leo lên chiếc tàu mà mình đã được cho biết trước là sẽ chìm. Chúng ta sẽ nhận lãnh thịnh vượng hay không là do tinh thần thờ phượng Chúa và chọn nơi mình sẽ đóng trại như ông Abram khi xưa.

TamLinhTruongThanh14.docx

Rev. Dr. CTB