m Linh Trưởng Thành, bài 13

Rô-ma 6:1-5

Sau khi được tha tội rồi hưởng sự tái sinh, thì người tin nh­­­­ận Chúa sẽ bắt đầu nếp sống thánh hoá. Tuy nhiên, không một ai có thể kinh nghiệm được sự thánh hoá hoàn toàn nếu không quyết tâm sống một đời chỉ làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời.

Sự chần chờ không chịu lập quyết định là nguyên nhân chính khiến đời sống tâm linh của rất nhiều người bị khó khăn, trầy trật mãi, không thể tiến lên các trình độ hiểu biết thuộc linh cao hơn. Quyết định làm theo ý muốn Chúa có nghĩa là sẽ quyết chí chấm dứt đời sống cũ, không níu kéo nó nữa.

Trong thực tế ở thế gian, khi một người đã chết và đã bị chôn rồi, thì người ấy không thể sống lại được. Nhưng con người cũ trong linh hồn các con cái Chúa thì sao? Nó sẵn sàng sống lại khoẻ mạnh, cản trở và lấn át không cho con người mới trong tín hữu sống theo ý Chúa. Chỉ vì tín hữu đã không chịu chôn cất nó.

Nếu người tin Chúa chưa bao giờ trải qua một cái mốc tâm tính mình được thay đổi sau quyết định muốn con người cũ của mình bị đóng đinh trên thập tự giá với Đức Chúa Jesus Christ, thì bước đường thánh hoá vẫn còn là một niềm mơ ước xa vời.

Phải có một đám tang của con người cũ diễn ra, rồi kinh nghiệm sự sống lại, tức là được sự sống của Đức Chúa Jesus Christ tuôn đổ vào lòng, thì không điều gì có thể đánh bại sự sống như thế. Bởi vì nó đã được hợp nhất với Đức Chúa Trời để nhắm tới một mục đích: Trở thành chứng nhân cho Đức Chúa Jesus.

Những dấu hiệu cho thấy đám tang con người cũ của mình chưa diễn ra thì rõ ràng lắm: Tinh thần thờ phượng bạc nhược, tính toán; một cách sống quá chú trọng vào các ích lợi thân thể riêng tư; tham dự các sinh hoạt của Hội-thánh cho xong bổn phận; không tìm kiếm, cũng chẳng có ước vọng gì về ý muốn bước vào sự hiện diện của Đức Chúa Trời; chưa giao phó đời mình cho Chúa hoàn toàn làm Chủ; chưa bao giờ có ý muốn chấm dứt tình trạng thuộc linh hâm hẩm; sợ sự thật về con người bề trong của mình bị phô bày; chưa biết chắc đời sau của mình sẽ ra sao, vv.

Ai muốn bắt đầu bước đường thánh hoá, thì có hai điều phải xảy ra: Làm đám tang con người cũ và nhận sinh khí của sự sống mới. Nghĩa là chết đối với tội lỗi và sống theo sự công chính. Sứ đồ Phao-lô diễn tả việc nầy là: “Lột bỏ nếp sống cũ,… và mặc lấy con người mới trong sự công chính và thánh khiết của chân lý” (Ê-phê-sô 4:22, 24). Hành động lột bỏ cái cũ và mặc cái mới vào nói về quyết định của ý chí và lý trí dứt khoát từ bỏ các phương diện xấu, hăm hở thực hiện những điều chính đáng phải làm.

Không ai có thể ‘phấn đấu’ để được chết với Đức Chúa Jesus. Chúng ta chỉ có thể chết với Ngài khi bằng lòng cho con người cũ của mình chết, nhường quyền cai quản, điều khiển đời sống mình cho Ngài: “Anh em không biết rằng khi chúng ta chịu báp têm trong Đức Chúa Jesus Christ, là báp têm trong cái chết của Ngài sao?” (Rôma 6:3).

Phép báp-têm cột chúng ta vào Đấng Christ, nó buộc chúng ta phải tập tành theo gương Thầy của mình; nó là sự hứa nguyện của chúng ta rằng sẽ trung thành với Ngài, chỉ Ngài mới có toàn quyền trên đời sống chúng ta. Chịu báp-têm trong Đấng Christ là xưng nhận rằng vì tội lỗi của chúng ta mà Ngài phải chịu chết.

Báp-têm trong cái chết của Ngài” có nghĩa là tham dự vào những đặc quyền mà Ngài dùng sự chết của mình để mua và chuộc lại được. Tham dự là tuân phục theo những gì do cái chết Ngài đã hoàn thành, là chuộc chúng ta ra khỏi tất cả những vi phạm tội lỗi; kế đến là bắt chước khuôn mẫu sự chết ấy.

Vì Đấng Christ đã chịu chết vì tội chúng ta, thì chúng ta cũng phải chết đối với tội lỗi. Chịu phép báp têm tức là xưng nhận và hứa nguyện các điều vừa nói. Cho nên, thánh hoá là tiến trình thực hiện những điều xưng nhận và hứa nguyện lúc chịu phép báp-têm.

Thánh hoá chỉ có thể thực hiện trên người nào đã thật được “báp-têm trong cái chết của Đức Chúa Jesus Christ.” Người đó phải chứng kiến chính đám tang con người cũ của mình mà chẳng còn thương xót tiếc nuối chi về nó cả. Mỗi người chúng ta hãy tự xét lòng mình để biết chắc ‘đám tang‘ ấy có thật diễn ra hay chưa? Bởi vì nếu chưa có, thì mọi việc sùng kính của chúng ta ở nhà thờ chỉ là sự diễn trò tôn giáo trước mắt Chúa.

Đã có đám tang tức là có một thời điểm trong đời mình đánh dấu ngày cuối cùng của con người cũ. Phải có một thời điểm mà ký ức còn nhớ rõ với lòng vô cùng biết ơn Chúa. Vì đó là ngày mình quyết định bước đi trên con đường thánh hóa.

Chúng ta sẽ học về đức tin của Abraham. Ông sẵn lòng vâng lời Chúa ra đi, vì những gì ông thấy bằng mắt của lòng ông thì thật hơn là mắt người thấy. Đôi mắt đức tin thấy những gì mà người khác không thể thấy. Những người có đức tin sống theo một tiêu chuẩn khác. Họ sẵn sàng trả giá, sẵn sàng hy sinh khi mắt trong lòng họ thấy cõi vĩnh cửu.

Hễ cõi đời đời ngự trị trong lòng chúng ta, thì đức tin được thúc đẩy phấn khích. Thử thách trong đời trở thành của cải quý giá, vì chúng là phương cách giúp sinh ra các hoa trái tồn tại vĩnh viễn. Người đời xem loại người như Abraham là quá sức thiêng liêng, sống trên mây, không ích lợi gì cho thế gian. Trong khi đó, thời nay nhiều tín hữu quá phàm tục, chẳng ích lợi gì cho cõi thiêng liêng và Nước Chúa cả.

Viễn ảnh của khải tượng là nền tảng của đức tin. Không có khải tượng tâm linh thì không thể có đức tin. Trình độ đức tin của chúng ta tương ứng với mức độ khải tượng mà ta có.

Sự chết đền tội cho nhân loại của Đức Chúa Jesus Christ là sự kiện đã thật xảy ra, vững chắc hơn toàn cõi vũ trụ mà chúng ta đang thấy ngày nay. Đức tin vào ơn cứu độ của Đức Chúa Trời và quyết định từ bỏ con người cũ của mình, khai tử nó, làm đám tang cho nó, đòi hỏi chúng ta phải có đức tin vào những hạnh phúc tuyệt vời của đời sống được thánh hoá trong Đức Chúa Jesus Christ. Mắt đức tin của chúng ta nhìn chăm chú vào viễn tượng thịnh vượng huy hoàng của đời sống tâm linh đã được thánh hoá, sau khi được báp têm trong cái chết của Đức Chúa Jesus.

Tóm lại, người nào thành thật thờ kính Đức Chúa Trời, là người đặt lòng tin vào khải tượng của lời hứa Ngài ban cho người nào biết vâng lời Ngài.

Nhờ khải tượng ấy, người tin mới sẵn lòng chịu báp têm trong cái chết của Đức Chúa Jesus, để con người cũ phải bị đóng đinh trên thập tự giá với Đấng Christ, nó phải bị khai tử và đám tang của nó phải diễn ra, để nó không thể sống lại được nữa.

Người nào có quyết tâm như thế mới có thể thờ kính Chúa cách chân thành, là nền tảng của đời sống thịnh vượng về tâm linh và vật chất. Chúng ta hãy suy gẫm chân lý nầy để lập quyết định đúng theo ý muốn của Đấng Cứu Chuộc chúng ta.

TamLinhTruongThanh13.docx

Rev. Dr. CTB