Chúa Nhật, February 9th, 2014

Các Vấn Đề Quan Trọng, 18


Ê-phê-sô 1:3–8

Ai cũng mong muốn được những người chung quanh mình yêu thương và chấp nhận. Nhiều người làm những việc quái dị để mong được người khác để ý hoặc chấp nhận. Một số trẻ em học sinh sa vào các băng đảng, hay nghiện ngập ma tuý cũng vì lý do muốn được bạn đồng trang lứa chấp nhận vào nhóm của họ. Khi ai được yêu và chấp nhận bởi người mình thương thì cảm thấy hạnh phúc vô bờ bến. Chúng ta ai cũng mang tâm lý ấy trong đời sống thế gian, nhưng Lời Chúa cho biết rằng chúng ta được Đức Chúa Trời, Đấng làm Chủ cả trời đất, yêu thương và chấp nhận không điều kiện. Nhận thức được sự thật nầy sẽ giúp chúng ta thấy những gì người khác nghĩ về mình, hoặc mình có được họ chấp nhận hay không, đều trở thành không còn quan trọng nữa.

Tuy nhiên, sự hiểu biết hay nhận thức nầy không phải để khiến chúng ta không cần quan tâm tới các nhu cầu, hay thờ ơ trước cảnh đời của những người quanh ta. Ngược lại, một khi đã thuận phục Đức Chúa Trời vì đã thấu hiểu tình yêu thương của ân điển Ngài, thái độ của lòng chúng ta đối với người quanh mình sẽ biểu lộ ảnh hưởng và sự biến đổi mà tình yêu thương của Chúa đã tạo ra trong tâm linh chúng ta. Bởi vì chúng ta sẽ thấy việc mình được người ta chấp nhận hay không thì chẳng còn là điều mình cần nữa. Ta chỉ hết sức ước ao cho những người quanh ta được biết Đức Chúa Trời và được chấp nhận trong Con yêu dấu của Ngài, là chuyện cấp bách hơn.

Bởi ân điển Ngài mà Đức Chúa Trời yêu thương chúng ta vô điều kiện, chứ không phải vì có phẩm cách nào xứng đáng để được Ngài yêu thương. Việc đó diễn ra như thế nào? Làm cách nào Chúa có thể yêu thương và quý chuộng những con người đầy tội lỗi? Ngài thực hiện điều đó bằng cách đặt chúng ta vào trong đối tượng quý báu và yêu thương nhất của Ngài, là Đức Chúa Giêxu Christ. Như sứ đồ Phaolô đã giải thích: “Để ca ngợi ân điển vinh quang mà Ngài đã ban tặng cho chúng ta trong Con yêu dấu của Ngài” (6). Đã ban tặng có nghĩa là đã chấp nhận (Có thể hiểu câu nầy như sau: “Ngài đã chấp nhận chúng ta trong Con yêu dấu của Ngài, để chúng ta ca ngợi ân điển vinh quang Ngài“).

Yêu thương và chấp nhận chúng ta là một việc mà Đức Chúa Trời đã quyết định trước khi có không gian và thời gian của cõi vật chất. Khi đã ở trong Đức Chúa Giêxu, chúng ta không cần phải hi vọng được chấp nhận, hoặc phải làm điều công đức để được xứng đáng; chúng ta đã được chấp nhận. Bởi vì Đức Chúa Trời mãi yêu Đức Chúa Giêxu và những ai ở trong Ngài.

Vì vậy, điều quan trọng cần phải hiểu là chúng ta được chấp nhận không phải vì là người tốt lành gì, nhưng trên nền tảng địa vị của chúng ta ở trong Đức Chúa Giêxu Christ, sau khi chúng ta tiếp nhận Ngài làm Chủ và Chúa Cứu Thế của mình.

Địa vị ở trong Đấng Christ là vô cùng quan trọng; bởi vì, “bây giờ, những ai ở trong Đấng Christ Giêxu sẽ không bị kết tội nữa” (Rô-ma 8:1). Nghĩa là sẽ không bị xét đoán và trừng phạt. Chính nhờ ân điển tuyệt vời của Đức Chúa Trời mà chúng ta được hưởng địa vị vô cùng hạnh phúc ở trong Đấng Christ. Tuy nhiên, dấu hiệu của địa vị ấy phải được biết rõ và biểu lộ bởi người đang có địa vị nầy. Biểu lộ như thế nào và ra sao?

Ở trong Christ nghĩa là được phép tới ngai thương xót của Đức Chúa Trời bất cứ lúc nào. Chúng ta không cần cố gắng tìm cách nói để Đức Chúa Trời có thể nghe; chúng ta chỉ cần dùng lời giản dị dạn dĩ đến trước ngôi Ngài bất cứ lúc nào! Vì biết chắc rằng lời cầu xin của mình được nghe với tình yêu thương quan tâm sâu sắc.

Khi chúng ta nắm chắc được sự thật là mình hoàn toàn được chấp nhận trong Đức Chúa Giê-xu Christ, Con yêu dấu của Đức Chúa Trời, thì điều đó đánh tan mọi sự sợ hãi, ngần ngại, không dám đến với Chúa do cảm thấy mình ô uế và chắc là lời cầu xin của mình sẽ bị từ chối. Chẳng có thế lực nào dời nổi chúng ta ra khỏi địa vị được Chúa yêu thương. Chẳng gì thay đổi được ý nghĩ của Chúa về chúng ta. Chẳng gì dời đổi được tình yêu vô điều kiện của Chúa dành cho chúng ta. Sự hiểu biết và tiếp nhận tình yêu của Chúa sẽ chữa lành mọi vết thương lòng; sẽ thấy mình có giá trị và phẩm hạnh; sẽ biết tự trọng; sẽ là động lực thúc đẩy chúng ta sống có kỷ luật; sẽ yêu mến Chúa và yêu thương chính mình cũng như yêu thương mọi người quanh mình.

Sở dĩ cho tới nay vẫn còn nhiều tín hữu và giáo hữu chưa hoàn toàn hiểu và vui hưởng hạnh phúc của địa vị tuyệt vời ấy là vì họ chỉ thấy tình trạng hiện tại của mình, hơn là biết chắc địa vị vĩnh cửu mà họ đang có. Nếu chúng ta chưa hiểu biết địa vị của chúng ta, thì tình trạng chúng ta sẽ không bao giờ thay đổi. Tình trạng chỉ là tạm thời và sẽ thay đổi. Bởi vì hoàn cảnh đến rồi qua đi.

Nhưng địa vị của chúng ta là vững chắc và vĩnh cửu. Nó sẽ không bao giờ thay đổi, chẳng khi nào bị huỷ diệt. Sở dĩ chúng ta có được địa vị ở trong Đấng Christ là vì đã được chuộc và tha tội. Không một ai có thể làm lành đủ để chuộc chính mình khỏi án chết của tội lỗi. Chỉ có Đức Chúa Giêxu mới chuộc được nhân loại với cái giá của huyết Đấng Thánh vô tội từ trời.

Vì anh em biết rằng không phải nhờ vào những vật dễ hư hoại như bạc hoặc vàng mà anh em được chuộc … nhưng bởi huyết báu của Đấng Christ, như huyết của chiên con không khuyết tật, không tì vết” (1Phi-e-rơ 1:18–19).

Sự hiểu biết về địa vị mới sẽ tạo nên hoàn cảnh mới hay tình trạng mới. Những tù binh chiến tranh trong trại tù binh của Nhật không biết Nhật đã đầu hàng đồng minh. Còn cai tù Nhật không cho họ biết. Mãi tới khi quân đồng minh đến nơi giải giới quân Nhật, họ mới biết địa vị mới của mình. Trước đó họ vẫn vâng lệnh cai tù trong khi địa vị của họ là bên thắng trận.

Nhiều tín hữu cũng giống như vậy. Họ không biết rằng họ đã được chuộc bởi huyết Đức Chúa Giêxu, vẫn vâng theo sự điều khiển của chủ cũ là ma quỷ, thường xuyên phạm tội.

Không phải hễ nhận được địa vị ở trong Đấng Christ thì sẽ chẳng bao giờ phạm tội. Không phải như vậy! Nhưng con cái Chúa không bị buộc phải phạm tội như trước. Họ có quyền chọn lựa phạm hay không phạm tội. Tội lỗi không còn là một phần của đời sống tín hữu. Nếu chúng ta bị lỡ lầm phạm tội, thì hãy vội vàng xưng tội và ăn năn để được tẩy sạch mọi điều gian ác (1Giăng 1:9).

Địa vị mới trong Chúa khiến ta nhận ra những điều thế gian xem là bình thường, thì lại hoàn toàn không bình thường đối với chúng ta nữa. Kinh-thánh dạy: “Anh em không biết rằng những kẻ không công chính sẽ chẳng được thừa hưởng Vương-quốc Đức Chúa Trời sao? Đừng tự lừa dối mình. Những kẻ tà dâm, kẻ thờ thần tượng, kẻ ngoại tình, kẻ đồng tính luyến ái, kẻ trộm cắp, kẻ tham lam, kẻ say sưa, kẻ chửi rủa, kẻ cướp giật, sẽ không được thừa hưởng Vương-quốc Đức Chúa Trời. Trước đây anh em có đôi người như vậy. Nhưng trong danh Chúa là Đức Chúa Giê-xu Christ và trong Thánh Linh của Đức Chúa Trời chúng ta, anh em đã được thanh tẩy, được thánh hoá và được xưng công chính” (1Cô-rinh-tô 6:9–11).

Hiện nay, một số tín hữu vẫn chưa rũ bỏ ảnh hưởng thói tục ngoại giáo, bắt chước người thế gian, ngày càng dấn sâu vào tội lỗi.

Khi chúng ta hiểu do mình “được chuộc bởi huyết Ngài, được tha tội theo sự phong phú của ân điển Ngài” (7), nên mới được hưởng địa vị “trong Con yêu dấu” của Đức Chúa Trời, thì chúng ta chẳng muốn mất địa vị đó. Vì thế, chúng ta tránh phạm tội, tránh xa tất cả những gì không phù hợp với Vương-quốc Chúa.

Thuần phong mỹ tục và những nét đẹp của văn hoá dân tộc thì không phải là sản phẩm của ma quỷ. Chúng ta chỉ tránh xa những gì dính líu tới ma quỷ và trần gian tội lỗi mà thôi.

Sự thịnh vượng của đời sống tâm linh tuỳ thuộc vào sự hiểu biết địa vị mới của mình trong Chúa và giữ vững địa vị ấy bằng nếp sống đức tin thể hiện qua tình yêu thương (Ga-la-ti 5:6).

Nhờ hiểu mình đã được chuộc khỏi quyền lực áp chế của tội lỗi và được tha thứ, chúng ta sẽ vui hưởng một đời sống trong địa vị tự do đối với tội lỗi, và chúng ta mới có thể dựa trên thực tế đã được lựa chọn và yêu thương mà hành động. Tự do đối với tội lỗi là điều kiện giúp cho đời sống tâm linh tăng trưởng và ngày càng kinh nghiệm ơn Chúa nhờ học biết Ngài nhiều hơn.

Được tự do đối với tội lỗi có nghĩa là mọi xiềng xích của tánh xác thịt, vốn khiến tâm linh chúng ta bị tê liệt, đã bị tháo bỏ, thì chúng ta như chim tự do tung cánh bay cao, dám mơ ước những ý tưởng lớn, dám bước vào các mục đích của Chúa, nhờ đó tâm linh ta thịnh vượng và đời sống thể chất cũng ngày càng thịnh vượng.

Hãy hiểu biết địa vị cao diệu mình có trong Đức Chúa Giêxu.

VanDeQuanTrong18.docx

Rev. Dr. CTB