Chúa Nhật, February 16th, 2014

Các Vấn Đề Quan Trọng, 19

Mác 11:24

Chúng ta đã suy gẫm việc củng cố đức tin là bước đầu dẫn tới sự thịnh vượng. Nhưng trong đời sống tâm linh, đức tin của chúng ta vào những lời hứa của Chúa dễ bị lung lay khi phải đứng trước các sự thử thách hay khó khăn trong đời.

Có thể chúng ta thán phục đức tin mạnh mẽ của các anh hùng đức tin trong lịch sử, nhưng hầu như chẳng bao giờ chịu luyện tập đời sống đức tin của chính mình. Vì thế, nhiều tín hữu thường có đời sống thuộc linh bạc nhược, không thắng nổi sự cám dỗ và tấn công từ các tà linh của thế giới tối tăm, lười nhác trong việc chăm sóc đời sống tâm linh mình. Hậu quả là không trung tín với Chúa trong mọi việc, chỉ giữ đạo một cách yếu ớt, không làm gương được cho người chung quanh, và đời sống không thịnh vượng như mong ước.

Hầu hết chúng ta đều trải qua kinh nghiệm đó hay đang ở trong tình trạng như vậy. Điều vui mừng là Đức Chúa Trời luôn dự bị các phương cách giúp chúng ta luyện tập đức tin để đạt được những điều Ngài đã hứa cho mọi con cái Ngài. Phần của chúng ta là chịu khó học tập để biết các phương cách ấy và áp dụng cho mình.

Nếu về phương diện vật lý của cõi vật chất có những định luật, tức là những luật không thay đổi, cũng không cần phải chứng minh bằng các công thức toán học nào hết. Ví dụ sức hút của trái đất làm cho bất cứ vật gì có sức nặng đều rơi thẳng xuống mặt đất; hoặc hai đường song song sẽ không bao giờ gặp nhau.

Tương tự như thế, linh giới cũng có các luật của cõi linh, mà thường chúng ta không biết. Ví dụ Đức Chúa Trời sẽ không làm chi cho chúng ta nếu chúng ta không mời Ngài vào trong đời sống tâm linh của chúng ta.

Nói cách khác, nếu tâm linh của một người chưa tái sinh để được biến đổi, thì Chúa không hiển lộ hoặc bày tỏ về Ngài trong đời sống người ấy. Người đó không thể nghe được tiếng Chúa phán cho mình. Không phải vì Chúa không có khả năng làm cho người đó nghe, nhưng vì tâm linh người ấy bị xa cách với linh giới thánh của cõi trời, không thể tiếp xúc với cõi ấy.

Người ta chỉ có thể nghe được tiếng Chúa phán khi nào tâm linh được sống lại qua sự tái sinh nhờ tin vào ơn cứu rỗi của Đức Chúa Trời, tức là tin Đức Chúa Giêxu, Ngôi Lời của Đức Chúa Trời, đã chết đền tội thay cho mình. Thánh Linh của Đức Chúa Trời không thể cộng tác với người chưa nhận ơn tái sinh để thực hiện những việc lớn cho người ấy.

Một ví dụ khác về luật trong linh giới là con cái Chúa phải ra lệnh bằng lời nói để thực hiện sự chuyển dời cần phải có, thay vì chỉ lo cầu nguyện cầu xin.

Hãy xem gương Đức Chúa Giêxu khi còn sống ở thế gian: Ngài luôn luôn dành nhiều thì giờ để cầu nguyện (Luca 5:16). Nhưng khi chữa bệnh, đuổi quỷ, gọi người chết sống lại, hoặc khiến bão tố phải ngừng, Ngài chỉ cần ra lệnh chứ không cầu xin (Mác 1:25; 2:11; 4:39; Giăng 11: 43).

Các sứ đồ về sau cũng thế; Phi-e-rơ và Phao-lô đều ra lệnh cho người què chân đứng dậy để được lành (Công Vụ 3:6; 14:10). Chúng ta phải dành nhiều thì giờ cầu nguyện tương giao với Chúa trong chỗ riêng tư để nhận được năng lực, quyền phép. Nhưng ngoài mặt trận là lúc ra lệnh, không phải là lúc chiến đấu trong sự cầu nguyện nữa. Cầu nguyện chiến đấu là hành động khác với chiến đấu trong sự cầu nguyện.

Luyện tập vận dụng đức tin là rất quan trọng. Bởi vì luyện tập là bằng lòng cho Đức Thánh Linh đang ngự trong lòng ta phát huy các ân tứ Ngài có để ban cho ta. Chúng ta không cần phải lo lắng chi về việc mình có các ân tứ gì hoặc không có ân tứ nào hết. Chỉ cần có Đức Thánh Linh trong lòng là đủ; vì Ngài là Đấng sở hữu các ân tứ. Hễ chúng ta chịu vâng lời và tin cậy Ngài, thì Ngài sẽ sử dụng chúng ta để hoàn thành các chương trình và mục đích của Ngài.

Phẩm chất Ngài đòi hỏi nơi người muốn được Ngài dùng là dạn dĩ bước đi bằng đức tin, để Ngài có thể dùng đức tin ấy mà thực hiện các dấu kỳ phép lạ, vì khi các môn đồ lấy đức tin truyền giảng khắp nơi, thì “Chúa cùng làm việc với họ và dùng các dấu lạ kèm theo để làm cho vững đạo” (Mác 16:20).

Chúng ta phải biết các sự thật trong cõi đức tin thì mới có thể luyện tập đức tin. Lý do là vì vài thứ tà đạo như thiền phái, yoga, hay Phật-giáo Soka Gakkai của Nhật bản đã có thể thực hiện một số phép lạ chữa bệnh nan y bằng cách vận dụng lòng tin của họ. Giống như thời Môi-se, các thuật sĩ Ai cập cũng bắt chước Môi-se làm được một số phép lạ.

Nhiều thần học gia Cơ-đốc giải thích rằng đó là họ cậy quyền phép ma quỷ. Nhưng một câu hỏi đặt ra là, nếu ma quỷ chữa bệnh được như thế, chẳng lẽ Hội-thánh của Đức Chúa Giêxu không làm được nhiều phép lạ hơn sao?

MS Yonggi Cho đã được Chúa khải thị để giải đáp thắc mắc của ông về việc các tà giáo có thể chữa lành một số bệnh nan y. Ông viết ra sự hiểu biết đó qua quyển sách “Chiều Kích Thứ Tư.

Chúng ta đang sống trong một không gian có ba chiều kích. Thân xác thể chất của loài người bị giới hạn bởi ba chiều kích, và không ai có thể ra khỏi thế giới ba chiều ấy được. Kinh thánh kể gốc tích của quả địa cầu chúng ta là: “Đất không có hình dạng và trống không, bóng tối bao trùm mặt vực, và Thần của Đức Chúa Trời vận hành trên mặt nước” (Sáng Thế 1:2). Địa cầu vốn là một khối hỗn độn của không gian ba chiều. Thần của Đức Chúa Trời, tức là Đức Thánh Linh của Tân-ước, bao trùm khối hỗn độn ấy bằng chiều kích thứ tư.

Vì vậy, đức tin của Vương quốc cõi linh thuộc về chiều kích thứ tư. Chiều kích thứ tư đã ôm ấp, bao trùm thế giới ba chiều và tái tạo trái đất, thiết lập trật tự mới, ban sự sống thay sự chết, tạo cái đẹp thay cho xấu xa, tinh sạch thay thế dơ bẩn. Mọi điều xinh đẹp và tuyệt vời ra đời là do chiều kích thứ tư bao phủ và ôm ấp.

Nếu chiều kích thứ nhì bao gồm và cai quản chiều kích thứ nhất; chiều kích thứ ba bao gồm và cai quản chiều kích thứ nhì, thì chiều kích thứ tư cũng bao gồm và điều khiển cả ba chiều kích kia, làm ra sự tạo thành trật tự và hoàn mỹ.

Cõi linh là thế giới có chiều kích thứ tư. Khi chúng ta vào Nước Trời, thì mới biết thiên đàng có thêm bao nhiêu chiều kích ngoài chiều thứ tư.

Đức Chúa Trời đã dựng nên loài người có cả thể linh lẫn thể vật chất. Như thế, trong ai cũng có chiều kích thứ ba và thứ tư cả.

Những người tập thiền đã khám phá ra chiều thứ tư của cõi tâm linh bằng cách phát triển các sự tưởng tượng, hình ảnh, hay mơ ước do sự tập trung tư tưởng, ôm ấp chúng, tạo ảnh hưởng và thay đổi chúng. Vì thế, những người tập yoga và thiền có thể khám phá và phát triển chiều kích thứ tư thuộc nhân loại, tức là cõi tâm linh của họ, bằng các hình ảnh rõ ràng trong tâm trí về sức khoẻ mà họ có thể “ấp ủ” chúng trên thân thể của họ.

Theo luật tự nhiên thì chiều kích thứ tư có quyền lực trên ba chiều kích kia, và nhân linh, với một số giới hạn, có quyền ra lệnh và sáng tạo; cho nên, nhiều người thuộc về tà đạo có thể thống trị chiều kích thứ ba của họ, tức là điều khiển được một số tật bệnh. Vì nhân linh họ kết hợp với tà linh ở chiều kích thứ tư và dùng chiều kích ấy để nắm quyền cai trị trên thân thể và hoàn cảnh.

Chúng ta cũng có thể dùng chiều kích thứ tư của tâm linh mình nối kết với chiều kích thứ tư của Cha chúng ta trên trời, để chúng ta có thể nắm quyền cai trị trên các hoàn cảnh nhiều hơn kẻ thuộc về thế giới tà linh.

Nhưng sự khó khăn mà con dân Chúa vẫn thường vấp phải là chưa biết cách vận dụng những điều thuộc cõi tâm linh, vì không biết tâm linh mình là những gì. Triết học ngày nay nhấn mạnh về vô thức hay tiềm thức của con người. Kinh-thánh gọi đó là con người bề trong của chúng ta, tức là tâm linh.

Chúng ta sống trong cơ thể bị giới hạn bởi thời gian và không gian ba chiều. Khác với thuộc tánh toàn tại của Đức Thánh Linh. Cho nên chúng ta chỉ có thể dùng tâm linh ‘ấp’ các điều mình cần bằng trí tưởng tượng, khải tượng và các ước mơ của mình.

Ở đâu không có khải tượng, dân chúng phóng túng” hay bị tiêu diệt (Châm Ngôn 29:18). Khải tượng là yếu tố cần thiết của đức tin. Ôm ấp khải tượng là nắm lấy ước mơ và hi vọng để biến nó thành hiện thực bằng chiều kích thứ tư, tức là đức tin. Đức Chúa Giêxu từng dạy: “Bất cứ điều gì các con xin trong lúc cầu nguyện, hãy tin rằng mình đã nhận được, thì các con sẽ được điều ấy” (Mác 11:24).

Tập luyện đức tin để đạt sự thịnh vượng là một vấn đề lớn cần phải tiếp tục học hỏi trong các bài học kế tiếp.

VanDeQuanTrong19.docx

Rev. Dr. CTB