Chúa Nhật, March 9th, 2014

Các Vấn Đề Quan Trọng, 22

Rôma 10:17

Mọi con cái Chúa đều hăng hái và đầy lòng tin cậy Chúa sau khi học được những bài học về đức tin năng động. Nhiều người cũng hăm hở tập luyện vận dụng đức tin để đối phó với các hoàn cảnh hay tình huống khó khăn.

Chúng ta hết sức hoan hỉ khi thấy quyền phép Chúa được thể hiện qua lời công bố bằng đức tin nhân danh Đức Chúa Giêxu. Nhất là khi thấy bệnh hoạn, tật nguyền được Chúa chữa lành trước mắt mọi người.

Tuy vậy, nhiều lúc đức tin bị lung lay, lòng thì hoang mang, bối rối và thất vọng; không hiểu vì lý do gì mà lời công bố bằng đức tin vững chắc có hiệu quả trước đây, lại chẳng đem đến kết quả gì trong một hoàn cảnh tương tự.

Trong hầu hết các trường hợp, chúng ta không tìm ra lời giải đáp cho loại thắc mắc dễ gây ra sự ngã lòng cho rất nhiều con cái Chúa. Những thất bại đó cũng đã làm nhiều người non trẻ trong đức tin không còn theo Chúa nữa.

Nhất là những lần có các sự kiện đau đớn và bi thảm xảy ra do những anh chị em tín hữu áp dụng những lời hứa của Đức Chúa Trời, hoặc bắt chước các gương đức tin trong Kinh-thánh, mà không biết họ đã ứng dụng một cách sai lầm do chưa thấu hiểu các nguyên tắc áp dụng lời Kinh-thánh.

Những trường hợp như vậy đã cung cấp đủ chứng cớ cho thế gian cười nhạo và bêu riếu lòng tin, mà họ cho là mê tín, của nhiều anh chị em chúng ta.

Ví dụ như vụ báo chí Nam Hàn làm ầm ĩ việc ba cô gái tín hữu trẻ tuổi dùng đức tin lội qua dòng nước lũ sau khi cầu nguyện, đã bị nước cuốn trôi và chết đuối.

Hay một tín đồ người Trung hoa nhảy vào chuồng sư tử sau khi đọc chuyện Đa-ni-ên bị ném vào hang sư tử mà vẫn sống sót, thì đã bị con thú vồ chết.

Hoặc rất nhiều lần những vị mục sư đầy ơn từng cầu nguyện cho người bệnh hay tật nguyền được Chúa chữa lành một cách ngoạn mục, nhưng khi cầu nguyện cho bệnh nhân có bệnh tương tự trước mắt số đông người thì lại hoàn toàn thất bại.

Tất cả những việc như vậy đã khiến những người tin chắc Lời Chúa và biết chắc Ngài có quyền phép, rất trăn trở.

Vậy thì lý do nào mà những lời công bố bởi đức tin chắc chắn của con cái Chúa đã chẳng có gì xảy ra? Trong quyển “The Fourth Dimension,” MS Yonggi Cho có kể lại những kinh nghiệm khó khăn mà ông phải trải qua. Sau khi được Đức Thánh Linh giải thích, ông đã chia sẻ sự hiểu biết cực kỳ quan trọng mà mỗi chúng ta cần phải nắm vững tận tường, để không bị ngã lòng lui bước khi đứng trước những thất bại trong sự phục vụ Chúa.

Khi vận dụng lòng tin hay ứng dụng đức tin vào Lời Đức Chúa Trời cho từng cảnh ngộ của đời sống, chúng ta cần phải biết phân biệt sự khác nhau giữa Lời Chúa đem tới sự hiểu biết tổng quát về Đức Chúa Trời, với Lời mà Chúa dùng để truyền đức tin vào lòng người trong một cảnh ngộ cụ thể nào đó.

Nhận được loại Lời thứ nhì là bí quyết đem đến loại đức tin chuyển đồi, dời núi. Kinh-thánh Tân Ước nguyên tác viết bằng tiếng Hy-lạp, trong đó chữ Lời được diễn đạt bằng hai từ ngữ khác nhau là Logos (lô-gốtx) và Rhema (rê-ma).

Nhiều tín hữu dù đã biết ý nghĩa khác nhau của hai chữ nầy nhưng vẫn thường lầm lẫn khi áp dụng các lời hứa của Chúa vào hoàn cảnh của họ.

Nói vắn tắt, Logos là Lời thành văn, hay Lời đã phán của Đức Chúa Trời, tức là Kinh-thánh. Chúa tạo nên thế gian bằng Lời logos.

Rhema là Lời Chúa phán trực tiếp cho một ai đó trong một thời điểm cụ thể về một việc cụ thể.

Một hình ảnh hoặc ví dụ rất dễ hiểu để phân biệt lời logos với lời rhema là Đức Chúa Giêxu, Ngôi Lời từ Đức Chúa Trời, là tư tưởng và Lời phán của Đức Chúa Trời, Ngài chính là Logos. Nhưng khi Đức Chúa Giêxu phán với Phi-e-rơ “Hãy đến,” thì đấy là Lời rhema cho Phi-e-rơ, khiến ông có thể đi trên mặt nước.

Sách vở định nghĩa logos là ‘lời Đức Chúa Trời đã phán,’ còn rhema là ‘lời Đức Chúa Trời đang phán.

Chỉ có lời rhema mới tạo nên đức tin, còn tự lời logos để đem đến sự hiểu biết hoặc tri thức thì không tạo nên đức tin. Khi nào Đức Thánh Linh dùng lời logos, tức là câu nào đó trong Kinh-thánh để phán với ai, thì câu Kinh-thánh ấy trở nên sống động thành lời rhema tạo đức tin cho người đó.

Rôma 10:17 nói rằng “đức tin đến từ những điều người ta nghe, mà người ta nghe là khi lời của Đức Chúa Trời (Đấng Christ) được rao giảng.

Chữ ‘lời’ chỗ nầy là ‘rhema,’ không phải là ‘logos.’ Có nghĩa là đức tin đến khi chúng ta nghe ‘rhema’ từ Chúa phán với chính mình.

Những khi chúng ta xem Kinh-thánh hay nghe giảng, hoặc đọc một bài nào đó, nếu mình cảm nhận một cách rõ ràng là lời ấy đang nói với chính mình, thì điều đó hoặc là Đức Thánh Linh lấy lời logos làm cho nó sống động trở thành lời rhema cho ta, hoặc là Ngài đang dùng người nào đó hay lời nói nào đó phán với ta, thì đó là lời rhema đem đức tin đến cho ta.

Lời logos giúp chúng ta biết về Đức Chúa Trời và gia tăng sự hiểu biết thêm về Ngài. Nhưng logos không luôn luôn trở thành rhema.

Trong khi nghiên cứu, học Kinh-thánh, chỉ khi nào Đức Thánh Linh đến làm cho sống động một hay nhiều câu Kinh-thánh trong lòng ta, làm chúng bùng cháy trong tâm linh để chúng ta biết rằng những lời đó áp dụng trực tiếp cho cảnh ngộ của mình, thì lúc đó logos trở thành rhema cho chúng ta vậy.

Vì không hiểu vấn đề nầy, rất nhiều tín hữu buồn rầu và ngã lòng vì đã tin các lời chép trong Kinh-thánh và hăng hái áp dụng chúng cho cảnh ngộ thực tế mà chưa biết rằng họ chỉ áp dụng logos một cách máy móc, trong khi logos đó chưa thành rhema cho họ. Mà khi logos chưa phải là rhema Chúa phán hứa cho mình, thì điều mình mong sẽ không xảy ra.

Mọi người đều đọc được Logos; nhưng không phải tất cả người đọc đều sẽ nhận được rhema. Rhema được ban cho người đang đọc logos với tấm lòng chờ đợi Chúa cho đến khi Đức Thánh Linh làm cho logos sống động trở thành rhema cho người đó.

Vì vậy, nếu chúng ta xem Kinh-thánh mà không dành thì giờ chờ đợi Chúa, thì làm sao Ngài có thể khiến lời Kinh-thánh cần thiết trở thành sống động trong lòng ta được?

Chính vì thế mà nhiều tín hữu cứ áp dụng logos một cách máy móc và chẳng thấy phép lạ đầy quyền năng của Đức Chúa Trời thi thố, thì họ nghi ngờ quyền phép của Ngài. Rồi đi tới kết luận: “Ngày nay Chúa không còn làm phép lạ nữa. Nó chỉ có trong quá khứ và sẽ có khi Chúa trở lại.

Những ai đến Hội-thánh để thờ phượng Chúa như một bổn phận, lơ đãng nghe bài giảng mà không nghe trong tinh thần cầu nguyện để nghe tiếng Chúa phán với mình, thì chỉ nghe được lời logos chứ chưa nhận lời rhema; vì vậy, họ không nhận được đức tin cần thiết để giải quyết những nan đề của mình.

Họ có thể hiểu Kinh-thánh nhiều hơn, nhưng các nan đề cũng gia tăng theo. Khi đi thờ phượng Chúa hoài mà chẳng có gì mới xảy ra trong tâm linh, thì dần dần họ sẽ nản lòng rồi mất đức tin. Hội-thánh chẳng khác gì một hội ái hữu của người đời, bởi vì chẳng có quyền năng chi hết.

Hội-thánh của Chúa phải là nơi chúng ta đến thờ phượng và được nghe lời rhema của Chúa phán trực tiếp cho mình.

Hội-thánh phải là nơi có thể dùng các biện pháp thiên thượng để giải quyết các nan đề của đời sống đầy khó khăn và tội lỗi chung quanh ta.

Hội-thánh phải là nơi để nhận lấy những quyền phép siêu việt của Chúa thực hiện trên thân, hồn, linh của chúng ta.

Hội-thánh phải là nơi không phải chỉ hiểu biết thêm về Đức Chúa Trời, mà biết Ngài cách sâu nhiệm và sống động hơn sau khi tan buổi nhóm.

Chúa vẫn luôn hiện diện giữa Hội-thánh Ngài. Nếu chúng ta đến thờ phượng Chúa với tấm lòng chân thành trông chờ sự thăm viếng của Ngài, thì có nghĩa là chúng ta chân thành trân trọng sự hiện diện của Ngài.

Thật ra Chúa vẫn luôn chờ chúng ta bày tỏ tình yêu chân thật của mình đối với Ngài để Ngài có thể ban lời rhema khiến đức tin chúng ta sống động mạnh mẽ.

Đức Thánh Linh vẫn ngự giữa Hội-thánh của Ngài và vẫn trông đợi các con cái Ngài chịu tìm kiếm Ngài khi họ đến tại các buổi nhóm thờ phượng của Hội-thánh. Nghĩa là Chúa không muốn thấy chúng ta thờ phượng theo tính thụ động, nhẫn nại chờ hết buổi nhóm để ra về. Ngài muốn thấy chúng ta tiêu hoá logos mà mình nghe, để Ngài có thể ban rhema cho chúng ta.

Vì vậy, hãy thay đổi thái độ thờ phượng hờ hững.

Hãy chờ đợi lời phán của Chúa trong tinh thần cầu nguyện

Hãy tích cực cầu xin Chúa ban lời rhema cho mình qua logos mà mình đã nghe.

Hãy đến gần Chúa để Ngài có thể đến gần quý ông bà anh chị em.

Hãy trông chờ lời rhema Chúa sẽ ban cho mình.

Chúa rất muốn ban lời Ngài cho chúng ta. Hãy sửa soạn đón nhận lời ấy.

VanDeQuanTrong22.docx  (Sách tham khảo “The Fourth Dimension” của Paul Yonggi Cho)

Rev. Dr. CTB