Tâm Linh Trưởng Thành, bài 01

Galati 5:16–18

Những người thật lòng tin Chúa và trung thành bước đi theo Ngài đều đọc Kinh Thánh và nỗ lực sống đẹp lòng Chúa. Nhưng trong thực tế của đời sống thì họ phải đối diện với những điều có vẻ rất mâu thuẫn giữa các đòi hỏi trong luật lệ của luật pháp thuộc giao ước cũ với đời sống tự do dưới giao ước mới.­

Luật pháp dưới giao ước cũ đưa ra nhiều luật lệ mà con dân Chúa phải giữ để duy trì sự tinh sạch mà đến tham dự cuộc thờ phượng Ngài. Giao ước mới thì nói rằng không cần phải làm theo các nghi lễ mà luật pháp đòi hỏi nữa, vì Đức Chúa Jesus đã chịu “chết để chuộc tội lỗi [chúng ta] đã phạm dưới giao ước thứ nhất” (Hêbơrơ 9:15b), nhờ đó “chúng ta nhờ huyết Đức Chúa Jesus được dạn dĩ vào Nơi Chí Thánh, …… nên chúng ta hãy lấy lòng chân thật với niềm tin vững chắc, lòng được tẩy sạch khỏi lương tâm ác, thân thể rửa bằng nước tinh khiết mà đến gần Chúa” (Hê-bơ-rơ 10:19, 22). Biết vậy, nhưng tín hữu thường vấp ngã vì sự yếu đuối của xác thịt.

Mà hễ mỗi lần phạm tội thì sự cáo trách của luật pháp thánh lại lên án tội lỗi, điều đó khiến cho con cái Chúa rất đau khổ vì thấy con người bên trong của mình vẫn còn quá gớm ghiếc, hoàn toàn không xứng đáng đến trước mặt Chúa chút nào.

Chúng ta thường tự biện hộ: “Tâm thần thì muốn lắm, mà xác thịt thì yếu đuối” (Mathiơ 26:41b), hoặc “tôi không làm điều lành mình muốn, nhưng làm điều dữ mình không muốn” (Rôma 7:17).

Đây là những người theo đạo, đáng lẽ được ở dưới giao ước mới, nhưng vẫn phải đối phó với quyền lực quá mạnh của tội lỗi dưới giao ước cũ, tin Chúa mà vẫn thất bại.

Để giải quyết tình trạng chúng ta tưởng là nan giải nầy, anh chị em cần phải nhận ra thực trạng là mình đang bị xác thịt cai trị, chưa kinh nghiệm tâm linh mạnh mẽ của người có Đức Chúa Jesus và Đức Thánh Linh làm Chủ trong lòng.

Sứ đồ Phao-lô diễn tả tâm trạng của những người như vậy trong thư gửi cho tín hữu ở Rôma 7:14–25 nói về cuộc xung đột trong lòng của người vẫn còn ở dưới cái ách nghiệt ngã của luật pháp, chưa được sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh; cho nên, người ấy thường lấy sự thất bại trước những điều cám dỗ để kết luận rằng sự giúp sức của Đức Thánh Linh trong đời để đánh bại những sự ham muốn của xác thịt chắc là không có thật.

Nếu nghiên cứu kỹ phần Kinh Thánh nầy, chúng ta sẽ nhận ra sứ đồ Phao-lô nói về tình trạng của ông khi chưa tiếp nhận Đấng Christ. Ông không nói rằng đó là tình trạng của người đã tiếp nhận ơn cứu rỗi dưới giao ước mới mà vẫn quyền lực của tội lỗi cai trị.

Bởi vì ai đã được ở dưới sự bảo vệ của huyết giao ước mới, vẫn phải đối phó với đủ điều cám dỗ, nhưng không bị quyền lực của tội lỗi trói buộc nữa.

Trong các thư tín của Phao-lô, không chỗ nào mô tả đời sống của người ở dưới giao ước mới có Đức Thánh Linh hướng dẫn mà phải tranh đấu triền miên với xác thịt. Vì “chúng ta đã được thoát khỏi luật pháp, đã chết đối với điều đã giam cầm chúng ta, để chúng ta phục vụ theo cách mới của Thánh Linh, chứ không theo cách cũ của văn tự nữa” (Rôma 7:6).

Người nào là tín đồ thật của Đức Chúa Jesus thì thời đại xác thịt làm chủ trong lòng họ đã kết thúc, cũng không cần tuân hành văn tự của luật pháp Môise.

Ở chỗ nầy chúng ta phải biết phân biệt luật pháp Môise không bao gồm Mười Điều Răn. Bởi vì các điều răn nầy do Đức Chúa Trời truyền bảo để mọi người áp dụng ở mọi thời đại, không bao giờ bị hủy bỏ. Cho nên, chúng ta vẫn tôn trọng và gìn giữ Mười Điều Răn, mà Đức Chúa Jesus đã tóm tắt thành hai điều: Kính Chúa và yêu người.

Vì chúng ta vẫn là người còn sống ở thế gian, thì những sự cám dỗ vẫn ào ạt đến từng ngày, từng giờ. Kinh Thánh không nói những tín hữu sống bởi Đức Thánh Linh không bao giờ vấp ngã, nhưng ai bị vấp ngã mà ăn năn thì ngay lập tức được tha thứ vì là con cái của Đức Chúa Trời; bởi quyền phép của huyết Đức Chúa Jesus có hiệu lực vĩnh viễn tẩy sạch tội lỗi của những ai quyết tâm tiếp nhận Ngài và chú tâm sống theo Đức Thánh Linh.

Xác thịt tức là bản chất tội lỗi với các sự ham muốn tội lỗi của xác thịt nghịch lại ý muốn sống đời thánh thiện. Nếu trong lòng của tín hữu nào vẫn còn có những sự xung đột giữa ý muốn thánh thiện với các sự ham muốn tội lỗi, thì người ấy vẫn còn cư xử theo những giá trị và quan điểm mà mình có trước kia; tức là đời sống của người chưa nhận biết Đấng Christ, những người thù nghịch với Đức Chúa Trời.

Để giải quyết tình trạng đó, sứ đồ Phao-lô bảo hãy cởi bỏ người cũ mà mặc lấy người mới (Êphêsô 4:22,24).

Nói rằng Giao-ước Mới ban cho chúng ta sự tự do thì không có nghĩa là tự do muốn sống thế nào cũng được. Tự do là được giải thoát khỏi quyền lực của tội lỗi.

Vì xác thịt vẫn thường lôi kéo, nhưng người chú tâm sống theo Thánh Linh không còn bị quyền lực của tội lỗi cai trị nữa, người ấy đánh bại quyền lực lôi kéo mình một cách dễ dàng.

Vì thế, hãy hiểu rằng không có đời sống tín hữu nào mà không bị cám dỗ. Nhưng xác thịt không thể thắng Đức Thánh Linh, tức là không thể thắng người nào chú tâm sống theo Đức Thánh Linh; cho nên, muốn tránh sự phạm tội, chúng ta phải có Đức Thánh Linh cai trị trong lòng và ngoan ngoãn vâng theo sự chỉ dẫn của Ngài.

Sự khác nhau giữa người có Đức Thánh Linh hướng dẫn, với người còn bị xác thịt cai trị là: người có Thánh Linh thắng sự cám dỗ rất dễ dàng, còn người không có Thánh Linh luôn luôn bị thua.

Mặc dù trước kia chúng ta vẫn luôn bị cám dỗ và luôn luôn đầu hàng các sự cám dỗ ấy, nhưng sau khi tiếp nhận Đức Chúa Jesus và Thánh Linh của Ngài thì Ngài đảo ngược tình trạng tâm linh bạc nhược, giúp chúng ta trở nên mạnh mẽ, thắng các sự cám dỗ cách dễ dàng.

Sự đảo ngược tình thế phải xảy ra thì chúng ta mới có khả năng nhận ra mình được biến đổi. Đức Chúa Trời ban cho chúng ta có khả năng tâm linh biết phân biệt đúng với sai, thanh sạch với ô uế, hợp lý với ngược ngạo.

Ai tiếp nhận ơn cứu rỗi của Ngài qua công tác chuộc tội của Đức Chúa Jesus, rồi nhận lãnh Đức Thánh Linh vào lòng và mời Ngài làm Chủ đời mình, người đó sẽ được Ngài giúp từ bỏ các quan điểm cũ về bất cứ điều gì không đẹp lòng Ngài; rồi thay thế các quan điểm mới về đời sống, nhân sinh quan, về thế giới và cõi thiên nhiên, về xã hội trong sạch là phải như thế nào.

Trong khi đó những người chống nghịch các giá trị tốt đẹp của Đức Chúa Trời thì càng ngày càng chìm sâu vào những quan điểm và lập trường tàn bạo về phá thai, quái đản về hôn nhân đồng tính và thay đổi giới tính.

Họ càng chống nghịch Đức Chúa Trời chừng nào thì càng trở nên vô lý một cách xấc xược, muốn bắt người khác phải đồng ý với việc làm của mình. Chẳng phải họ không biết phải trái, đúng sai, nhưng hàm hồ để chối bỏ và che giấu sự sai trái của họ.

Chúng ta đã được Đức Chúa Trời thương xót đem vào gia đình của Ngài. Ngài đã đảo ngược tình thế giùm chúng ta, để chúng ta có thể sống đời thánh thiện, bình an đẹp lòng Ngài.

Hãy theo đuổi đời sống được Đức Thánh Linh hướng dẫn, thì anh chị em sẽ được đem về phía chiến thắng.

TamLinhTruongThanh01.docx

Rev. Dr. CTB