Chúa Nhật, August 11th, 2013

Tìm Hiểu Giải Mộng Tiên Tri, 13

rainbowdreams1

Ê-xê-chi-ên 8:1–4

Có một số loại giấc mơ người ta thường gặp trong đời, mà cũng thường không hiểu được các ý nghĩa của những loại chiêm bao đó. Ví dụ như thấy mình bay trong không khí, bị rượt chạy, rơi từ trên cao, nhảy qua các chướng ngại dễ dàng, hoặc đi ngõ nào cũng bị chắn lối, bị giam giữ trái ý muốn, vv. Ngoại trừ các giấc mơ có tình tiết đặc biệt, thì những chiêm bao của loại thường gặp đều có ý nghĩa riêng của chúng. Rất nhiều người nằm chiêm bao thấy mình có thể bay bềnh bồng trên không hoặc lướt qua thành phố, làng mạc dưới đất, bay vút lên đỉnh cao, vv. Trong các giấc mơ bay như vậy, có khi cảm nhận rõ ràng tiếng gió vù vù bên tai, hay từ trên cao thấy cảnh trí xa trên mặt đất. Cũng có người thấy rõ những màu sắc rực rỡ, sinh động, hoặc có cảm giác mừng rỡ hứng thú, hay tận hưởng những giây phút bay lượn theo ý muốn.

Có người mơ thấy mình bị rượt đuổi bởi con thú nào đó, hoặc bị một người hung dữ, độc ác rượt bắt, nhưng cảm thấy tự mình có một khả năng phi thường phóng mình bay nhảy, tránh thoát sự hiểm nguy cách dễ dàng. Những người nào trong đời mình thường xuyên thấy mình được bay cao trên núi non, biển cả, là những người được Đức Chúa Trời ban cho ơn mặc khải. Nghĩa là có khả năng tiềm tàng được hiểu biết những điều mầu nhiệm. Thường thì họ chưa biết mình có năng lực đó cho đến khi được chỉ dẫn, dạy dỗ, khai phóng đúng mức. Những giấc mơ trong đó có bay lượn tuỳ thích cho biết rằng người thấy giấc mơ đã từng vượt qua hay thắng hơn các chướng ngại ngăn trở bước tiến trong đời. Qua sự bay trong giấc chiêm bao, chúng ta được ban cho cảm nhận về sức lực siêu nhiên để đạt đến lợi thế bảo đảm cho sự thành công trong tương lai.

Bay trên cao có nghĩa là người nằm mơ không sợ hãi khi phải quyết định lập sự thay đổi cần thiết để vượt qua những khó khăn, thử thách trong đời. Những giấc mơ trong đó người chiêm bao thường thấy mình bay lượn. Chúng có thể biểu lộ rất nhiều về cá nhân và thực trạng tâm linh của người thấy giấc mơ. Người nào mơ thấy mình bay thì có thể cho thấy mình có năng khiếu sáng tạo và có khả năng tiến bộ trong sự hiểu biết và kinh nghiệm thuộc linh. Các giấc mơ bay, mặc dù có tính cách biểu tượng, đều khuyến khích chúng ta vượt lên trên mọi hoàn cảnh của đời sống thực tế. Qua ý chí vươn lên và vượt thắng đó, chúng ta có thể tạo được lòng tự tin vững chắc; đồng thời giảm bớt những sự căng thẳng khi Chúa giúp ta thắng các nhược điểm của mình.

Mặc dù không phải mọi giấc mơ đều đến từ Chúa, nhưng có nhiều giấc mơ bay là chiêm bao tiên tri. Chúng ta có thể rút ra sự hiểu biết những điều cần thiết xuất hiện trong các giấc mơ bằng cách học hỏi những biểu tượng đã được giải thích sẵn trong Kinh-thánh; vì Kinh-thánh đề cập tới chiêm bao và thị tượng hơn 200 lần. Đức Chúa Giêxu vẫn dùng các ẩn dụ hay ngụ ngôn đầy biểu tượng để dạy dỗ hay nói về Nước Trời. Khi dùng cách suy nghĩ của ngụ ngôn, chúng ta có thể an toàn suy ra hình ảnh của sự bay lên cao có nghĩa là sự thăng tiến về tâm linh. Nhưng để hiểu biết thêm chi tiết về các giấc mơ bay lượn, chúng ta phải nhìn vào bối cảnh hay khung cảnh mà mình thấy mình được bay, và sự bay của mình đóng vai trò gì trong giấc mơ.

Ví dụ như, nếu thấy mình bị bay mà không điều khiển được, thì đó là dấu hiệu nếp sống tâm linh cần phải được để ý, chăm sóc và khép mình vào kỷ luật. Nhưng nếu mình có thể điều khiển sự bay hết sức dễ dàng và chính xác, thì có nghĩa là mình đã tiến bộ về sự tăng trưởng tâm linh. Nếu cố gắng cất mình bay lên khỏi chỗ đứng mà không được, thì điều đó có nghĩa là một vấn đề nào đó mình được định phải làm nhưng bị thất bại. Rất có thể là chính mình gây ra sự cản trở hay thất bại của sự tăng trưởng tâm linh, hoặc trong chính đời sống của mình. Như vậy, chiêm bao ấy có thể được Chúa dùng để nhắc nhở chúng ta biết rằng chúng ta phải lập sự thay đổi về nếp sống tâm linh hoặc trong đời sống thể chất của chúng ta http://vi..gra-super-active/.

Cao độ của cuộc bay lượn trong chiêm bao cũng có thể là dấu hiệu về mức trưởng thành tâm linh của người nằm mơ. Nếu trong các giấc mơ bay thường thấy mình bay ở cao độ thấp hay chỉ có thể bay là đà trên mặt đất không thể lên cao được, dù trước đó đang bay cao, thì ấy là dấu hiệu báo cho chúng ta biết phải xem xét lại đời sống tâm linh đang bị sa sút; hay là quá tự tin hoặc kiêu căng nên không thể tăng trưởng. Nếu nằm mơ thấy mình bay rất cao khỏi mặt đất, là dấu hiệu cho biết mình đang tiến lên trình độ cao về quyền năng tâm linh và gia tăng trong năng lực sáng tạo. Nếu chiêm bao thấy đang bay cao nhưng bị mất cao độ và xuống thấp dần, thì đó là dấu hiệu cho biết biết đời sống tâm linh của mình đang bị suy thoái, cần phải ngay lập tức chú ý chấn chỉnh về nếp sống cầu nguyện hay đời sống tâm linh phải được làm cho nóng cháy trở lại.

Nếu trong giấc mơ thấy mình đang bay nhưng sau đó phải quạt hai tay để giữ cao độ, thì ý nghĩa của giấc mơ có thể cho biết là người nằm mơ ấy dùng ý riêng và khả năng tự nhiên hoặc các nỗ lực thể chất, thay vì dựa vào ân sủng và quyền năng của Chúa trong đời sống mình hay trong sự phục vụ Chúa.

Đối với những người thường cầu thay cho người khác, nếu mơ thấy mình bay trên thành phố hay khu vực mình đã biết, thì thường là chỉ dấu nhắc nhở người ấy cầu thay cho khu vực đó, hay trong đời thật, người ấy có mối liên hệ thân mật với khu vực nầy. Nếu thấy mình bay lên cao hơn một đám lửa hay ngọn lửa, thì có nghĩa là mình vượt lên trên hoàn cảnh khó khăn và sẽ không bị tổn hại gì. Nếu có được giấc mơ thấy mình bay trên thượng tầng không gian, thì đó là chiêm bao quý giá, chứng tỏ rằng người đó đang tiến lên trình độ rất cao về kinh nghiệm tâm linh với Chúa. Ngược lại, thấy mình đang bay nhưng bị rớt hoặc ngoài khả năng điều khiển, thì đó là chỉ dấu rõ ràng rằng người ấy phải chú ý chấn chỉnh nếp sống tâm linh hay phải lập tức cẩn thận chăm sóc sức khoẻ thể chất của mình. Nó cũng có thể là một sự báo động phải trở lại quân bình trong đời sống để tránh tai hoạ tâm linh hay các thảm hoạ tự nhiên.

Cũng có người chiêm bao thấy mình nổi bềnh bồng trên không, hoặc được lên cao từ từ như đang bay; trong khi đó có thể quan sát các cảnh vật trong đời theo cái nhìn của người từ trên cao nhìn xuống; như cảnh tiên tri Ê-xê-chi-ên mô tả: “Người ấy giơ ra trông giống như hình bàn tay nắm một lọn tóc trên đầu tôi. Thần cất tôi lên giữa khoảng đất và trời trong khải tượng của Đức Chúa Trời” (Êxêchiên 8:3). Trường hợp như vậy có nghĩa là người thấy chiêm bao hay khải tượng bắt đầu có quan điểm về các sự việc theo cách nhìn của thiên đàng, không còn xem xét theo cách thấp kém của loài người. Cũng là sự nhắc nhở của Chúa cho người đó phải biết xét đoán mọi vấn đề theo cách nhìn của Chúa, đừng nhận định theo ý riêng.

Có người chiêm bao thấy mình bay lên tiến về phía ánh sáng chói lòa; điều đó là biểu tượng được soi sáng trong tâm linh hay được kéo tới gần sự hiểu biết của cõi thiên đàng Đức Chúa Trời để nhận được những sự thấu hiểu thuộc linh. Hình ảnh trong Kinh-thánh minh giải ý nghĩa nầy là một cái cửa trên trời mở ra, và sứ đồ Giăng được gọi lên: “Sau đó, tôi nhìn lên. Kìa, một cái cửa mở ra trên trời. Tiếng nói thứ nhất tôi đã nghe, như tiếng kèn, lại bảo tôi: ‘Hãy lên đây, Ta sẽ cho con thấy những việc phải xảy ra sau nầy” (Khải-huyền 4:1). Nếu ánh sáng ấy làm cho lòa mắt, thì có thể là Chúa muốn chúng ta đui mù đối với ý riêng, để Ngài có thể khải thị cho ta biết tình yêu và thiên mệnh mà Ngài muốn dành sẵn cho chúng ta.

Chiêm bao thấy đang ngồi trên máy bay, thì máy bay thường là tiêu biểu cho một Hội-thánh địa phương, mục vụ, công ty hay tổ chức mà người nằm mơ có liên hệ. Ý nghĩa của nó tuỳ thuộc vào khung cảnh có người quen biết nào đang đi với mình, máy bay cất cánh hay hạ cánh, điều ấy cho biết tập thể đó đang gia tăng hay suy giảm. Nếu máy bay bị rớt là lời báo động sẽ bị mất mát. Nếu máy bay bị nhồi lắc qua vùng bão tố, thì là điềm báo trước tổ chức của người ấy sẽ gặp một thời kỳ rất khó khăn hay có nhiều xáo trộn. Còn lại thì áp dụng các ý nghĩa bay ở trên.

TimHieuGiaiMongTienTri13.docx

Rev. Dr. CTB