Chúa Nhật, April 1st, 2012

Các Vấn Đề Tâm Linh, 20


Đi Phó vi Tà Ma (1)

Mathiơ 12:43–45

Không phải tà ma có quyền nhập vào bất cứ ai nó muốn. Mọi việc trong linh giới đều tuân theo luật của linh giới. Tà ma cần một ngõ, một lý do hợp pháp để xâm nhập người ta. Vì vậy sự hiểu biết về những ngõ ngách nào mà tà ma lợi dụng để xâm nhập ai đó, cũng là hiểu biết cách để đóng cửa đó lại. Nếu chúng ta không biết cách đóng cửa, thì sau khi bị đuổi ra chẳng bao lâu tà ma sẽ quay trở lại. Để có thể trục xuất nó, chúng ta phải biết điều chi đã tạo điều kiện hợp pháp cho nó xâm nhập. Sau đó cậy uy quyền của Đức Chúa Giêxu đã ban cho mọi con dân Ngài cộng với đức tin vào Chúa, chúng ta có thể triệt phá, vô hiệu hoá nguyên nhân ấy, khiến tà ma không còn chỗ hợp pháp để bám víu nữa. Nó sẽ bị trục xuất. Khi tà ma có khả năng hoặc có cửa ngõ xâm nhập, không có nghĩa là nó sẽ có quyền chiếm hữu hay điều khiển một người nào đó.

Trong lãnh vực nầy, câu hỏi mà mỗi tín hữu cần phải biết, hiểu rõ ràng và nắm vững câu trả lời là: Tà ma có thể hay không thể chiếm hữu và điều khiển một người đã thuộc về Chúa? Câu trả lời là không thể, vì Lời Chúa trong Kinh Thánh quả quyết: “Các con bé nhỏ! Các con thuộc về Đức Chúa Trời và đã chiến thắng chúng nó, vì Đấng ở trong các con mạnh hơn kẻ ở trong thế gian” (1Giăng 4:4). “Hãy phục tùng Đức Chúa Trời. Hãy chống lại ác quỷ, nó sẽ tránh xa anh em” (Giacơ 4:7). Phương cách để chúng ta biết mình đã chắc chắn được ở trong Chúa là: “Ai vâng giữ điều răn Ngài là người ở trong Đức Chúa Trời, và Đức Chúa Trời ở trong người đó. Chúng ta biết Ngài ở trong chúng ta nhờ Đức Thánh Linh, Đấng Ngài ban cho chúng ta.” (1Giăng 3:24). Tín hữu nào biết chắc mình đang có Đức Thánh Linh ngự trị trong lòng, thì tà ma không được phép xâm nhập, cũng không thể chiếm hữu. Chỉ những tín hữu nào miệt mài trong tội lỗi mà không chịu ăn năn, bị Đức Thánh Linh lìa bỏ, thì mới bị tà ma xâm nhập cách hợp pháp.

Sau đây là những cửa ngõ thông thường mà tà ma lợi dụng để xâm nhập vào người để tạo ảnh hưởng, xúi giục phạm tội, chiếm hữu hay điều khiển:

1. Mang lời nguyền rủa từ tổ tiên: “Hễ ai ghét Ta, Ta sẽ nhân tội tổ phụ phạt lại con cháu đến ba bốn đời” (Xuất Aicập 20:5b). Những người thờ hình tượng thường ghét Đức Chúa Trời cách vô cớ; hình phạt tội thờ hình tượng và tà đạo truyền đến 3, 4 đời con cháu tính từ đời người phạm tội. Nếu 10 đời tổ tiên nối tiếp nhau thờ cúng hình tượng, thì sẽ ảnh hưởng từ 30 tới 40 đời con cháu. Nên ma quỷ lợi dụng cớ hợp pháp đó mà vào cai trị hoặc ảnh hưởng mọi người trong dòng tộc ấy từ thế hệ nầy qua thế hệ khác. Nguyên nhân của những tai hoạ nào đó xảy ra cho người thuộc dòng tộc nào đó qua nhiều thế hệ, không sao tránh được, kể cả những thứ bệnh tật không chữa nổi hoặc khó trục xuất ra khỏi người bị bệnh, thường là do bị nguyền rủa. Vì luật của Đức Chúa Trời áp dụng cho toàn nhân loại, cho nên bất cứ thời đại nào cũng bị luật đó ảnh hưởng; gia đình nào thờ cúng hình tượng liên quan đến các quỷ cao cấp, người trong gia đình đó có nguy cơ bị ác linh làm chủ thì không có gì lạ (xỉu, trúng gió khi nghe lời chứng về Chúa).

Cũng có những lời thề độc ảnh hưởng sâu xa tới thế hệ con cháu của người phát nguyện lời thề. 2Samuên 21:1 kể rằng hạn hán đói kém xảy ra cho dân Israel vì vua Saulơ đã vi phạm lời thề hứa của Giôsuê và các trưởng lão Do-thái lập với dân Gabaôn (Giôsuê 9:14–15, 20, 23). Tai hoạ chỉ chấm dứt sau khi Đavid đưa 7 cháu trai của Saulơ cho dân Gabaôn treo cổ, và thây họ được chôn chung với hài cốt của Saulơ và Giônathan (2Sam.21:14).

2. Nô lệ cho tội lỗi (Giăng 8:34, Rôma 6:16) Ai cứ tái phạm những điều mình không muốn phạm thì bị nô lệ cho thứ tội lỗi ấy. Nếu ai cứ bị lôi cuốn phạm một tội nào đó, thậm chí chỉ là nuôi dưỡng nó trong tư tưởng, thì quỷ có thể lợi dụng cánh cửa mở đó mà vào trong lòng người.   Nếu chúng ta cố ý phạm tội mà không chịu ăn năn thì những tội lỗi chồng chất ấy khiến cho Đức Thánh Linh buồn rầu lìa khỏi người phạm tội. Người ấy không có sự bảo vệ của Chúa nữa. Thái độ cứng lòng là tạo cơ hội cho ma quỷ lợi dụng dịp tiện để hãm hại đời sống tâm linh của chúng ta. Tệ hại hơn, nó sẽ có cớ xâm nhập để điều khiển chúng ta làm điều tai hại cho linh hồn mình.

Lãnh vực mà nhiều tín hữu khó thắng sự cám dỗ là tánh mê đắm nhục dục. Các tín hữu khác thì bị cai trị bởi tật nói dối, gian lận, ăn cắp, hay tư tưởng phạm thượng. Đây thường là thái độ của những người chưa chịu đầu phục Chúa hoặc không mời Ngài vào làm Chủ trong lòng; do đó tà ma có cớ hợp pháp và điều kiện thuận lợi để gây ảnh hưởng và sai khiến.

3. Chểnh mảng, bất cẩn – Sáng Thế 4:7 “Nếu ngươi làm lành há chẳng ngước mặt lên sao? Còn như chẳng làm lành thì tội lỗi rình đợi trước cửa, thèm ngươi lắm, nhưng ngươi phải quản trị nó.” Lời Chúa nói về tội lỗi như một thân vị có khát vọng khống chế con người. Như vậy, chỉ có các thứ quỷ mới khớp với mô tả nầy. Tội lỗi do chểnh mảng là nguyên nhân chính để cho các tà, uế linh có cơ hội trở lại xâm nhập người theo đạo. Chểnh mảng là lười biếng trong sự tương giao với Chúa. Chúng ta được lệnh là phải đầy dẫy Đức Thánh Linh (Êphêsô 5:18), chăm chỉ cầu nguyện (1Têsalônica 5:17). Lười biếng hay chểnh mảng không hoàn thành mệnh lệnh ấy là nghịch với ý Chúa. Satan và các sứ của hắn biết rất rõ tình trạng tâm linh của chúng ta. Tấm lòng trống không là căn nhà vô chủ mà ma quỷ luôn luôn tìm kiếm để trú ngụ. Không tìm ra chỗ mới, nó sẽ thăm dò chỗ cũ; chộp được cơ hội tốt khi nó thấy lòng của ai đó chưa mời Chúa vào làm Chủ (Math.12:43–45). Như vậy chính người ấy tạo cơ hội tốt cho quỷ trở lại xâm nhập lòng mình.

4. Tham gia các lễ nghi của tà giáo, đạo lạc và các hội kín: Lễ nghi của các tôn giáo thờ hình tượng thì quá rõ về việc nầy. Các lò võ thuật đông phương thường áp dụng các lễ nghi bái tổ, tức là thờ hình tượng, thì không phải là chỗ tín hữu nên tham gia, vì Kinh Thánh nghiêm cấm. Một số thanh niên đang hăng hái trong công việc Chúa, vì thích học võ phải làm theo nghi thức của lò võ thuật, chẳng bao lâu sau lìa bỏ đức tin, trở thành chẳng khác gì người không tin Chúa. Cũng có tân tín hữu viếng người chết, đốt nhang, bị lôi cuốn vào nằm trong quan tài.

5. Giải trí bằng phim ảnh, âm nhạc đời cũng là mảnh đất tốt cho ma quỷ hoạt động. Rất ít có loại phim, hay nhạc đời nào có nội dung lành mạnh, thanh khiết. Satan đang vận dụng tối đa mãnh lực của kỹ nghệ điện ảnh Hollywood để gieo rắc triết lý lặn hụp trong tội lỗi nhầy nhụa.  Hãy cẩn thận về việc ưa thích sản phẩm của các công ty lớn kiếm lợi nhuận bằng cách phổ biến những phim ảnh độc hại công khai chống Chúa ấy. Vì sẽ vô tình góp phần làm lợi cho các công ty gian ác nầy để họ tiếp tục phổ biến mưu ác của satan. Những thứ video games đề cao bạo lực cũng vậy. Thiếu niên nào mê chúng, tính tình đều trở nên hung bạo.

6. Các lễ nghi ngoại giáo tái kết ước với ác quỷ, tà thần. Các thứ lễ vía danh nhân, anh hùng dân tộc, lễ của hội đoàn, cúng tổ ngành nghề, lễ giỗ tổ (tái kết ước với con rồng), lễ phong thánh của Công giáo, các lễ thờ thánh tổ của người phật và lương, vv. Hễ ai có mặt tham gia buổi lễ, dù không trực tiếp cúng lạy, vô tình mở cửa cho ma quỷ xâm nhập cách hợp pháp mà không biết. Có vị mục sư thường tham dự các dịp hội họp có lễ nghi cúng bái ngoại đạo, bị ngủ gục khi bàn đến công việc của Đức Thánh Linh, nhưng tỉnh như sáo khi bàn chuyện vô bổ.

7. Hình tượng, hình ảnh và vật dụng bị Kinh Thánh rủa sả. Phải cẩn thận về những thứ hàng mỹ nghệ tiêu biểu cho nền văn hoá hoặc địa phương nào đó. Người ta thường mua các món mỹ nghệ kỷ niệm khi đi du lịch. Chúng thường có những hình ảnh, biểu tượng của tôn giáo hoặc thần tượng mà văn hoá dân tộc nào đó thờ cúng, do các nghệ nhân chế tác, in trên tranh, lịch treo tường, nữ trang, vật trang trí, vật dụng thường dùng (AZ, UT, NM, Mễ). Đừng đem những thứ bị rủa sả ấy vào nhà mình, vì sẽ bị nhiều nguy cơ có những hoạt động của ma quỷ trong nhà (Phục Truyền 7:25–26).

VanDeTamLinh20.docx

Rev. Dr. CTB