Chúa Nhật, April 8, 2012

Các Vấn Đề Tâm Linh, 21


Đối Phó Với Tà Ma (2)

Giữ Mình Thoát Khỏi Ma Quỷ

Giacơ 4:4–10

Để có thể đối phó với tà ma cách có hiệu quả, thì điều kiện đầu tiên là phải biết chắc mình đã được tái sanh, bằng cách ăn năn và từ bỏ mọi tội lỗi mà mình đã phạm trước khi tin Chúa (Mác 8:35); vì đó là nền tảng pháp lý truất bỏ mọi quyền hạn của tà ma trên con người cũ của mình (Côlôse 2:12–15). Thiếu nền tảng pháp lý nầy, không thể đuổi được quỷ. Vài nguyên tắc mấu chốt:

1. Không làm bạn với thế gian: Không phải là không được kết bạn với những người chưa tin Chúa (1Côr.5:9–10), mà là không bỏ phiếu, không có đồng tâm tình, lập trường, thái độ, ý thích giống như những người quyết liệt chống nghịch các nguyên tắc thánh thiện của Chúa. Văn hoá tư tưởng tây phương hiện có thuyết đa nguyên (pluralism) chủ trương quyền chọn nguyên tắc và lối sống riêng của mỗi người. Chúa chỉ là một sự tưởng tượng, hoặc là không có thật, hoặc là không thể biết chắc được; cho nên, chẳng có quyền hạn gì. Vì vậy chủ trương coi thường sinh mạng các thai nhi. Kèm theo là thuyết nhân bản (humanism) đề cao trí thức, thân thể, sự thành đạt, con người là thước đo vạn vật, tôn thờ những tài năng lỗi lạc, cự tuyệt luật đạo đức của Chúa. Chủ nghĩa duy vật khoa học (science materialism) chối bỏ sự sáng tạo của Chúa, đề cao thuyết tiến hoá, và đang hoàn toàn thống trị nền giáo dục đại học các nước tân tiến. Chủ nghĩa duy vật kinh tế (economic materialism) theo đuổi tiền bạc của cải vật chất và sự mê đắm tình dục. Những người nầy cũng theo đuổi nhiều thứ quyền vô lý quái đản: quyền kết hôn đồng tính, quyền tự tử, bảo vệ súc vật, thú hoang dã, bảo vệ môi trường, hệ sinh thái, vv, dù thiệt hại cho loài người.

Người ít học chẳng mấy khi quan tâm tới các thứ chủ nghĩa hay triết thuyết trên. Họ làm bạn với thế gian bằng cách khác: Trí não chứa đầy hình ảnh, cốt truyện phim bộ kiếm hiệp, tình cảm xã hội, âm nhạc và các vở kịch thế tục, tuồng cải lương, phim ảnh đồi truỵ, tham gia gian lận trợ cấp của chính phủ, khôn khéo trốn thuế, toa rập với luật sư, bác sĩ khai gian thương tích tai nạn xe cộ để được hãng bảo hiểm bồi thường, và rất hăng say trong những sự mê đắm tình dục. Các giáo hữu nầy sẵn sàng ném bỏ các nguyên tắc Kinh Thánh khi sự việc liên quan đến quyền lợi vật chất của họ. Giacơ 1:26 chép “Sự tin đạo của người hạng ấy là vô ích.” Để có thể được chữa bệnh có hiệu quả, hoặc đuổi được những thứ tà uế linh, thì những ai có dính líu tới những việc kể trên cần phải có một quyết định dứt khoát thay đổi. Vì nếu không thay đổi, quỷ hay bệnh tật vẫn còn cơ sở pháp lý để lưu lại trong người đó “Ai muốn làm bạn với thế gian, là làm cho mình ra kẻ thù của Đức Chúa Trời” (Giacơ 4:4).

2. Đặt lòng tin vào ý muốn tốt lành của Chúa: “Đức Thánh Linh mà Đức Chúa Trời đã khiến ở trong chúng ta, yêu mến chúng ta đến độ ghen tuông” (Giacơ 4:5). Tà ma muốn tiếp tục cầm giữ chúng ta trong xiềng xích của chúng. Đức Thánh Linh thì muốn chúng ta được tự do để hưởng tất cả các phước lành thể chất và tâm linh mà Ngài đã dành sẵn cho chúng ta (Êphêsô 1:3). Lý do tín hữu thường tìm kiếm hoặc bám víu các thú vui trần tục là vì họ nghi ngờ ý muốn thiện hảo của Chúa. Cho rằng Ngài quá khắt khe, bắt tín hữu giữ đạo đức chán ngắt. Nhưng không thú vui trần tục nào có thể làm cho chúng ta thoả mãn. Người có danh vọng và tiền của đều thấy lòng họ cứ tiếp tục trống rỗng sau cuộc truy hoan, trác táng; thú vui thế gian không thể lấp đầy khoảng trống của tâm hồn. Nguyên nhân sâu xa dẫn đến đời sống đức tin của nhiều tín hữu bị sa bại là vì không đặt lòng tin vào ý muốn tốt lành của Chúa. Khi nào chúng ta nhận ra ý Chúa muốn chúng ta hạnh phúc và hưởng các ân sủng tuyệt vời; rồi tin cậy Ngài, thấy các thú vui trần tục là ô uế cần phải bị vất bỏ, thì ma quỷ không còn cớ hợp pháp để lưu lại trong chúng ta. “Nhưng ân điển Ngài ban cho chúng ta còn lớn hơn nữa” (4:6), ân điển ấy là uy quyền để ra lệnh cho bệnh tật và ma quỷ phải ra khỏi đời sống chúng ta. Đó là ơn hợp pháp mà chúng ta cần.

3. Khiêm nhường Vì thế Ngài phán: Đức Chúa Trời chống cự kẻ kiêu ngạo nhưng ban ơn cho người khiêm nhường” (4:6b). Vấn đề khiêm nhường có nhiều mặt, nhưng trong bối cảnh nầy thì khiêm nhường là hạ mình chấp nhận quyền chủ tể của Đức Chúa Trời trên mọi mặt của đời sống.  Trái lại kiêu ngạo là đồng ý với những chủ nghĩa kiêu căng của thế gian. Như vậy, để được Chúa ban ơn thì chúng ta phải: 1) Ngay thẳng công nhận tình trạng tuyệt vọng của mình và thừa nhận mình cần sự giúp đỡ (sự công nhận nầy đi ngược lại sự lừa dối của satan rằng chúng ta chẳng có gì cần được giải thoát: “Chẳng lẽ tôi đây có quỷ trong người sao?”). 2) Thú nhận mình cần được thay đổi để được mặc lấy một tinh thần dễ dạy bảo, bỏ thái độ phản loạn. 3) Nhường cho Đức Thánh Linh thi hành công tác giải thoát theo ý Ngài muốn, dù cho nó có vẻ ngớ ngẩn, dại dột theo mắt người đời (té ngã, cười, co giật, khóc, ho, khạc, vv).

4. Biết sự thật: Nếu các ngươi tiếp tục ở trong đạo Ta, các ngươi mới thật là môn đồ Ta. Các ngươi sẽ biết chân lý và chân lý sẽ giải phóng các ngươi” (Giăng 8:31b, 32).  Hai sự thật căn bản mà chúng ta cần phải biết là: a) Tình trạng con người thật của mình đang bộc lộ qua lời nói, việc làm, cách ăn nết ở của mình ra sao dưới mắt người khác. Đây chính là tình trạng thật của chúng ta và những ý nghĩ mà ta vẫn thường dung dưỡng. b) Sự thật về Lời Chúa, chúng ta phải biết rõ địa vị của mình trong Đức Chúa Giêxu Christ. Biết sự thật có nghĩa là can đảm đối diện và thừa nhận con người thật của mình để nài xin Chúa giải thoát những gì mình còn đang bị trói buộc.

Biết sự thật của Lời Chúa để biết ý muốn, chương trình của Chúa, và những gì Ngài đã, đang và sẽ làm cho con cái Ngài; cũng để biết những gì Chúa xem là tội lỗi. Biết quyền năng, các lời hứa, sự nhân từ, và những đòi hỏi của Chúa đối với chúng ta. Tà ma không bao giờ muốn chúng ta biết những sự thật nầy. Nó lại càng không muốn chúng ta nhận ra những gì chúng đang hành động trong ta và quanh ta. Vì vậy, biết sự thật sẽ giúp chúng ta có quyết định đúng và dễ được giải thoát (Châm Ngôn 11:9b).

5. Đầu phục Đức Chúa Trời, không phải là một quyết định chỉ xảy ra một lần rồi sau đó sẽ mãi mãi đầu phục. Không đầu phục Chúa thì không thể nào được giải thoát. Đầu phục là một thái độ sống, vâng lời Chúa mỗi giây phút; không suy nghĩ, tính toán hoặc làm điều chi mà Chúa không thích. Vì Chúa dắt dẫn chúng ta từng bước nên Ngài đòi hỏi sự vâng phục trong từng bước một.  Thế nào là vâng phục cách cụ thể? a) Xưng nhận mọi tội đã phạm, mà mình có biết, để được tẩy sạch (1Giăng 1:9). b) Ăn năn mọi tội để đóng mọi cửa, bịt mọi ngả đường không cho tà ma trở lại. c) Đoạn tuyệt, từ khước (renunciation) mọi liên hệ của dòng dõi gia đình với ngoại giáo, tà thuật, thờ lạy hình tượng. Đây chính là phương pháp trừ bỏ lời nguyền (sự rủa sả) đã di truyền từ nhiều thế hệ; huỷ bỏ một trong các lý do hợp pháp nhất của satan và đồng bọn. d) Tha thứ những người làm tổn thương ta (Mathiơ 18:35; Mác 11:25; Côlôse 3:13). e) Xin lỗi hay bồi thường những người mà mình đã làm thiệt hại bằng lời nói, hay hành động sai trái trong quá khứ. f) Thường xuyên kêu cầu Danh Chúa (Rôma 10:13).

6. Chống cự ma quỷ (Giacơ 4:7) Không phải là phản đối cách thụ động, không dám động chạm gì đến các thế lực tối tăm; nhưng là quyết liệt chống trả và tấn công; nghĩa là ra lệnh cho tà ma phải lìa khỏi. Phải thực hiện việc nầy bằng sự tin quyết (Mác 11:23), và biết rõ ràng Đấng ở trong chúng ta mạnh hơn ma quỷ (1Giăng.4:4). Phải biết nhận diện tà uế linh bằng cách quan sát những cái quả của nó trong mình và người khác (lười biếng, tham lam, dối trá, thù oán, dâm đãng, hiểm độc).

7. Duy trì địa vị ở gần Chúa (Giacơ 4:8) bằng lối sống thờ phượng ca ngợi (Thi Thiên 22:3); cầu nguyện, trò chuyện tương giao với Chúa thường xuyên để duy trì sự đổ đầy Đức Thánh Linh trên đời sống tâm linh của mình; luôn luôn tạ ơn Chúa, nghe và làm theo lời Chúa.

8. Dùng tình thương làm động lực thúc đẩy và là mục tiêu của mọi việc ta làm. Vì như thế ta sẽ luôn làm đúng ý Chúa, nên tà ma không có chỗ trống hoặc sơ hở nào để xâm nhập.

VanDeTamLinh21.docx

Rev. Dr. CTB