Thời Tận Thế

Khải Huyền 2:12 – 17

Đức Chúa Giêxu Christ gửi lá thư thứ ba cho Hội Thánh tại Bẹtgăm.  Lúc bấy giờ Bẹtgăm là thủ phủ vùng Tiểu Á, trung tâm quyền lực chính trị, học vấn và đầy dẫy sự thờ cúng ngoại giáo.  Tại đó có đền thờ thần Zeus, thượng đế hung dữ của thần thoại Hylạp.  Người ta cũng thờ rắn và mỗi công dân hàng năm đều phải thắp hương trước hình tượng được thần thánh hóa của hoàng đế Lamã.  Câu 12 chép “Cũng hãy viết cho thiên sứ của Hội Thánh Bẹtgăm rằng: Nầy là lời phán của Đấng có thanh gươm nhọn hai lưỡi”  Đức Chúa Giêxu đã xuất hiện với Hội Thánh Bẹtgăm trong hình ảnh như thế.  Bởi vì tại Hội Thánh nầy có những người theo đạo của Balaam ăn thịt cúng thần tượng, phạm tội tà dâm, và theo giáo lý của Nicôla.

13Ta biết nơi ngươi ở; đó là ngôi của quỷ satan; ngươi đã vững lòng tôn Danh Ta, không chối đạo Ta; dầu trong những ngày đó, Antipas, kẻ làm chứng trung thành của Ta đã bị giết nơi các ngươi, là nơi satan ở.” Đức Chúa Giêxu đã khen Hội Thánh Bẹtgăm vì giữa họ có những người đã giữ đức tin trong sạch, không thỏa hiệp với tà giáo.  Họ là những tín đồ trung thành với Chúa của mình ở giữa một thành phố đầy sự thờ cúng của ngoại giáo, dù cho một chứng nhân trung kiên của Chúa là Antipas đã bị đem quay sống trên lửa cho đến chết vì đã từ chối thờ cúng hình tượng.

14Nhưng Ta có điều quở trách ngươi: vì tại đó ngươi có kẻ theo đạo Balaam, người ấy dạy Balác đặt hòn đá ngăn trở trước mặt con cái Israel, đặng dỗ chúng nó ăn thịt cúng thần tượng và rủ ren làm điều dâm loạn.”  Chúa quở trách Hội Thánh nầy vì trong vòng họ có những người giữ giáo lý sai lạc của Balaam.  Balaam là một tiên tri thời cổ của người ngoại bang trong đời dân Do Thái ra khỏi xứ Aicập trên đường về đất hứa (Dânsốký 25:1 – 9; 31:16; 2Phi.2:15). Balaam tham tiền đút lót của Balác nên bày mưu cho Balác dùng mỹ nhân kế dụ dỗ đàn ông Israel phạm tội tà dâm và ăn của cúng thần tượng. Vì tội ấy họ bị Đức Chúa Trời gớm ghiếc và trừng phạt nặng nề, đến nỗi đã có 24,000 người bị phạt chết trong tai họa nầy.

Vào giai đoạn lịch sử từ 313 tới 590 AD được mệnh danh là thời kỳ Hội Thánh Bẹtgăm, thì sự thờ cúng của ngoại giáo thường có những tập tục vô cùng nhờm tởm.  Các đền thờ ngoại giáo luôn luôn có nhiều nữ tế sư mà thực chất gái mãi dâm.  Và thu nhập của hầu hết các đền thờ nầy là doanh thu qua tiền công do các đàn bà mãi dâm ấy đem lại.  Bởi vì một phần nghi lễ của họ là những người đàn ông đến thờ cúng phải trả tiền và giao hợp với các nữ tế sư nầy.  Vào thời đó, những người theo phái Bất Khả Tri tại khu vực ấy của Á Châu cho rằng mọi thứ thuộc vật chất là tà ác.  Họ tin rằng Thiên Chúa không dính dáng gì tới thế giới vật chất.  Cho nên, mọi việc mình làm với thân thể mình chẳng có gì quan trọng.  Họ dạy rằng vì Thiên Chúa không quan tâm tới thân thể của loài người, Ngài chỉ quan tâm tới linh của người mà thôi.  Vì thế, phái Bất Khả Tri cho phép mọi thứ dâm loạn.  Một số người ở Hội thánh Bẹtgăm đã vận động để áp dụng nghi lễ ngoại giáo trong sự thờ phượng của Hội Thánh, họ nói rằng: “Chúng ta là Cơ-đốc-nhân được che chở bởi ân điển, nên chúng ta muốn làm chi cũng được, bởi vì dù sao thân thể nầy sẽ không liên quan gì đến cõi đời đời.”  Sứ đồ Phierơ đã cảnh tỉnh con cái Chúa chống lại việc ấy (1Phi.4:1-3).

15Ngươi lại cũng có những kẻ theo đạo Nicôla.” Trong thư gửi Hội Thánh Êphêsô, Chúa khen họ biết ghét giáo lý Nicôla, là sự thiết lập giai cấp giáo phẩm, tăng lữ tự tôn mình lên trên anh em giáo hữu trong Hội Thánh nhằm cai trị họ, là điều Chúa rất ghét.  Dù vậy, ngày nay hiện tượng ấy vẫn tiếp diễn.  Theo ý nghĩa trên thì những ai tự cho mình có quyền điều khiển những quyết định tâm linh của anh chị em tín hữu, đều là người bị Chúa kể thuộc phái Nicôla.  Đây là giai đoạn lịch sử có hai điều ác len vào Hội Thánh: sự bắt đầu thờ hình tượng và sự khởi đầu của giai cấp tăng lữ; vì thời kỳ được đặt tên là Bẹtgăm là thời kỳ thiết lập hệ thống quốc giáo dưới triều đại của đại đế Lamã Constantine vào năm 316, thời khởi đầu của giáo hội Công Giáo La-mã ngày nay.  Đầu thế kỷ thứ 4, tướng Constantine bị nhiều tổn thất khi đang tranh giành quyền lực với các tướng Lamã khác.  Một buổi chiều, ông nhìn lên nền trời thấy một lá đại kỳ có hình thập tự và dòng chữ: “Nếu ngươi ra trận dưới là cờ nầy, ngươi sẽ thắng.”  Tìm hiểu và biết rằng thập tự giá là biểu tượng của đạo Chúa, ông tìm tín đồ trong quan quân mình để xin quy đạo, và truyền lệnh vẽ hình thập tự trên tất cả các tấm khiên của quân sĩ.  Kết quả là ông toàn thắng, trở thành hoàng đến Lamã, lấy danh hiệu là Constantine đại đế.

Quan lại dưới triều Constantine đã biến đạo Chúa thành quốc giáo và sáp nhập giáo quyền với thế quyền chung thành một.  Điều ấy trở thành hiểm hoạ cho Hội Thánh, vì chính quyền đỡ đầu và trợ cấp làm Hội Thánh trở nên giàu có, Hội Thánh trở thành nhà tù của chính quyền.  Bẹt-găm có nghĩa là “hôn nhân,” là sự kết hôn giữa Hội Thánh với thế tục; hoàng đế đứng đầu Hội Thánh và một giai cấp tăng lữ giáo phẩm có đặc quyền đặc lợi đè đầu cỡi cổ anh em giáo hữu.  Việc giáo lý Balaam và Nicôla rộ lên trong Hội Thánh không phải là ngẫu nhiên, sự rao giảng về tiền bạc và lợi lộc của giáo lý Balaam đã khiến tín hữu thoả hiệp với thế tục, theo đuổi lạc thú xác thịt và của cải trần gian, lìa bỏ địa vị được biệt riêng ra thánh của mình.  Hơn nữa, cũng vào giai đoạn nầy, giáo lý sai lạc về Bà Mary, mẹ phần xác của Đức Chúa Giêxu, được chính thức đưa vào Hội Thánh.  Năm 431, giáo hội nghị Êphêsô đã tôn bà lên làm mẹ Đức Chúa Trời và bắt đầu thờ lạy, kêu cầu hình tượng của bà, vi phạm điều răn thứ nhất và thứ nhì trong 10 điều răn Đức Chúa Trời truyền phán trong Kinh Cựu Ước.  Không phải những hiện tượng của từng giai đoạn lịch sử Hội Thánh nhắc tới sẽ biến mất sau khi kết thúc giai đoạn lịch sử ấy; nó vẫn tiếp tục tồn tại dưới nhiều dạng khác nhau cho tới ngày Chúa trở lại tiếp rước một Hội Thánh đã thật sự được thanh tẩy khỏi các lỗi lầm bị nhắc tới trong các thư gửi cho bảy Hội Thánh.

16Vậy hãy ăn năn đi, bằng chẳng, Ta sẽ nhanh chóng đến cùng ngươi, lấy thanh gươm ở miệng Ta mà giao chiến cùng chúng nó.” Đức Chúa Giêxu khuyên Hội Thánh Bẹtgăm hãy mau ăn năn, bởi vì Ngài sẽ dùng thanh gươm sắc bén vô song, là Lời Ngài, nhanh chóng đến nghịch cùng kẻ khiến cho Hội Thánh phạm tội, nghĩa là giám mục của Hội Thánh ấy.

17Ai có tai hãy nghe lời Đức Thánh Linh phán cùng các Hội Thánh.  Kẻ nào thắng, Ta sẽ ban cho mana đang giấu kín; và Ta sẽ cho nó hòn sỏi trắng, trên đó có viết một tên mới, ngoài kẻ nhận lấy không ai biết đến.” Ma na là sự sống trong Đức Chúa Giêxu Christ.  Ngài từng phán: “Ta là bánh của sự sống; ai đến cùng Ta chẳng hề đói,” (Giăng 6:35).  Mana giấu kín có nghĩa là Lời Chúa được tỏ riêng cho người nhận, không phải ai cũng nhận được, mà chỉ mặc khải cho ai trung thành với Ngài.  Hòn sỏi trắng là viên đá biểu tượng sự chấp thuận trong một cuộc bốc thăm; mặt khác, nó cũng là biểu tượng được tha bổng từ toà án.  Tên mới có giá trị rất quan trọng về cuộc chiến tranh trong cõi linh, ma quỷ bị thua dễ dàng khi tên hoặc tông tích của nó bị bại lộ.  Kẻ thù của chúng ta trong cõi linh khó tấn công hoặc hãm hại người mà nó không biết tên.  Tên mới cũng có thể liên quan tới tương lai và những gì Chúa đã sắm sẵn cho người thắng trận.

Bẹtgăm, nơi có ngôi của quỷ satan, là thời kỳ mà đạo Chúa đã bị giới giáo phẩm đem những thói tục ngoại giáo vào làm cho Hội Thánh hư hoại, tâm lý thờ hình tượng làm suy đồi nếp sống tâm linh của tín hữu và khởi đầu cho nhiều thói tục hủ bại khác dần dần hoành hành giữa lễ nghi thờ phượng.  Thời kỳ nầy tạo đà cho một thời kỳ tồi tệ bị tai tiếng là giai đoạn đen tối của lịch sử ở Âu Châu và vùng Trung Cận Đông.  Sự suy đồi sẽ phải xảy ra khi giáo quyền và thế quyền toa rập nhau lũng đoạn tinh thần của Hội Thánh.  Tuy vậy, Đức Thánh Linh tiếp tục kêu gọi các con cái chân thật của Ngài phải thắng giữa tình trạng khó khăn ấy để nhận lãnh phần thưởng.

KhaiHuyen06.doc

Rev. Dr. CTB