Giô-suê, bài 04

Giô-suê 3:1–17

Ba ngày sau khi truyền lệnh cho Israel chuẩn bị lương thực và sẵn sàng nhổ trại lên đường (Giô-suê 1:11), Giô-suê cùng cả Israel dậy sớm, rời Shittim, đi đến bờ sông Jordan, “họ ngủ đêm tại đó trước khi qua sông” (1). Giô-suê dậy sớm chứ không chiều sự đòi hỏi thoải mái của thân thể. Những ai muốn làm các điều vĩ đại, phải dậy sớm.

Theo sự tường thuật ở đoạn nầy thì Israel dừng ở bờ sông Jordan thêm ba ngày nữa. Có lẽ đó là thời gian cần thiết cho dân Israel gói ghém gọn gàng sau một thời gian hạ trại khá lâu ngày ở Shittim (2).

Các người lãnh đạo là những người đã được chọn lựa và chỉ định từ thời Môi-se còn sống. Họ là những người chỉ huy cấp ngàn người, trăm người, trung đội, tiểu đội, vv., truyền đạt lại lệnh của Giô-suê đã truyền cho họ (3):

Khi anh em thấy Rương Giao Ước của Giê-hô-va Đức Chúa Trời anh em được các thầy tế lễ thuộc dòng Lê-vi khiêng đi, thì anh em phải rời chỗ mình ở mà đi theo sau nó.

Rương Giao Ước của Đức Chúa Trời tượng trưng cho sự hiện diện của Ngài. Lệnh của Giô-suê là Israel phải rời chỗ họ đang ở để đi theo sau Rương Giao Ước.

Trước đây, dấu hiệu báo tin cho Israel biết lúc phải lên đường thường là trụ mây cất lên khỏi Đền Tạm (Dân số 9:17-18); nhưng sau khi Môi-se qua đời, trụ mây vinh quang không còn ngự trên mái Đền Tạm nữa. Vì thế Israel phải thấy một hiệu lệnh khác để biết lúc họ phải lên đường và phải đi theo sau Rương Giao Ước được các thầy tế lễ khiêng đi trước họ.

Nguyên tắc nầy đưa đến cho chúng ta sự áp dụng mới về việc con cái Chúa phải noi theo: Vì Rương Giao Ước là biểu tượng luật pháp Lời Chúa, đường đi của nó tượng trưng cho sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh trong mọi việc; vì dân Israel của Đức Chúa Trời được bình an và chiến thắng khi họ đi theo sự hướng dẫn của Rương Giao Ước, thì sự bình an và chiến thắng của chúng ta ngày nay đều dựa trên sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh.

Ngày xưa Israel đi theo Rương Giao Ước dẫn đường, ngày nay chúng ta đi theo sự dạy dỗ và chỉ dẫn của Thánh Linh Đấng Christ; vì thế, tín hữu chỉ học theo sự dạy dỗ của những người lãnh đạo nào trung thành với sự dạy dỗ của Thánh Linh Đấng Christ qua Kinh thánh; tín hữu sẽ không làm theo những thứ giáo điều hay giáo luật vớ vẩn do loài người đặt ra, hoặc các truyền thống sai trật của giáo hội.

Chỉ có Thánh Linh của Đức Chúa Trời mới có thẩm quyền về các vấn đề thuộc Vương quốc Đức Chúa Trời; không một giáo hội hay người lãnh đạo nào có thẩm quyền thay thế các mệnh lệnh và điều răn của Chúa.

Nguyên tắc nầy sẽ hướng dẫn tín hữu trong suốt cuộc hành trình tâm linh và đời sống thể chất trên đất nữa. Dân Israel được dặn phải giữ giữa họ với Rương Giao Ước một khoảng cách 900 thước để biết đường họ đi, vì họ chưa đi đường ấy bao giờ (4).

Ý nghĩa của việc giữ một khoảng cách đối với vật thánh của Đức Chúa Trời là nếu thói quen vô lễ của tín hữu đối với sự hướng dẫn của Đức Chúa Trời, thì sẽ không biết mình bị lạc lối trong đời sống đức tin, là điều vẫn luôn xảy ra trong tâm tánh của vô số tín hữu.

Vì thường có rất nhiều vấn đề sẽ xảy ra mà mình chưa từng có kinh nghiệm đối phó. Sự thánh hoá chính mình (5) nghĩa là tắm rửa, giặt giũ và kiêng cữ dục tình về mặt thể chất; về mặt đạo đức tâm linh có nghĩa là cầu nguyện, suy gẫm, ăn năn, và làm việc thiện, vv, của người Israel thời đó; nhưng đối với chúng ta ngày nay cũng có nghĩa là chuẩn bị đời sống tâm linh thánh hoá, để vượt khỏi sự chết mà vào đất hứa trên trời; bởi vì nếu không thánh khiết, sẽ chẳng ai được thấy Đức Chúa Trời (Hêbơrơ 12:14b).

Nếu ai biết chuẩn bị sẵn sàng, người ấy sẽ được thấy quyền phép vinh quang của Ngài.

Trong thời di chuyển ở hoang mạc trước kia, Rương Giao Ước đi ở đoạn giữa của đoàn quân, nhưng bây giờ phải vượt qua sông Jordan, Rương Giao Ước phải đi trước để dẫn đường (6); trụ mây tiêu biểu cho sự dẫn dắt của thiên sứ trong cuộc hành trình gian nan đầy các phản ứng xác thịt uế tạp của Israel, bây giờ không còn nữa; sự hiện diện vinh quang của Đức Chúa Trời qua giao ước thánh của Ngài với Israel sẽ dẫn họ vào đất hứa.

Khi chúng ta mới tin Chúa, tâm tánh xác thịt cũ luôn luôn cần sự dẫn dắt và bảo vệ của các thiên sứ từ Đức Chúa Trời bảo hộ chúng ta; ngày nay khi đời sống tâm linh đã trưởng thành và sửa soạn nhận lãnh Vương quốc, sự hiện hiện của Chúa sẽ dẫn dắt con dân Ngài.

Vì thế, chúng ta sẽ đi theo sự dẫn dắt ấy trên quãng đường trước mặt có rất nhiều điều mới lạ và những sự hiểu biết mới, khác xa truyền thống quen thuộc trước kia, nhưng vô cùng ích lợi và cần thiết cho đời sống tâm linh của các con cái đã trưởng thành của Chúa.

Đức Giêhôva phán với Giô-suê: ‘Hôm nay Ta sẽ bắt đầu làm cho con được tôn trọng trước mặt toàn dân Israel, để họ biết rằng Ta sẽ ở cùng con như Ta đã ở cùng Môi-se vậy” (7).

Những việc kỳ diệu mà Đức Chúa Trời làm bởi quyền phép Ngài là cách mà Ngài muốn tỏ cho con dân Ngài biết tôn trọng người Ngài đã đặt để dẫn dắt họ. Vì thế, nếu tín hữu thấy các dấu kỳ phép lạ được bày tỏ giữa Hội thánh thì hãy nhớ lại điều nầy.

Giô-suê bây giờ là tổng tư lệnh của toàn dân Israel, kể cả các thầy tế lễ cũng phải vâng theo sự chỉ huy của Giô-suê (8). Họ sẽ phải đứng chính giữa sông sau khi nước đã ngừng chảy và dồn lại về phía trên nguồn (13). Trước khi bước vào đất hứa, Đức Chúa Trời nhắc lại sự bảo đảm của Ngài là các dân tộc thù nghịch hiện đang ở trong đó sẽ bị trục xuất hoàn toàn (9-10).

Đức Chúa Trời của Rương Giao Ước chẳng phải chỉ là Chúa của Israel, Ngài còn là Chúa của cả thế gian, nên Rương Giao Ước của Ngài sẽ đi trước họ (11).

Phàm làm việc gì cho Đức Chúa Trời thì phải chuẩn bị sẵn sàng. Vì người không chuẩn bị thường đợi nước tới chân mới nhảy và làm cho công việc của Hội thánh bị hư hỏng vì trễ nải mà ra. Giô-suê dặn mỗi chi tộc phải chọn sẵn một người để đủ mười hai người làm việc Chúa chỉ định (12).

Các thầy tế lễ khiêng Rương Giao Ước không thể biết trước việc gì sẽ xảy ra khi họ phải vượt qua sông Jordan. Giô-suê tin chắc lời hứa của Chúa và quyền phép vô song mà Ngài sẽ vì dân của Ngài mà thi thố. Ông quả quyết: “Khi các thầy tế lễ khiêng Rương Giao Ước của Đức Giê-hô-va, là Chúa của cả thế gian, vừa đặt chân xuống nước sông Jordan thì nước sông ngừng chảy, và nước từ thượng nguồn chảy xuống sẽ dồn lại thành một khối (13).

Có ai trong chúng ta ngày nay dám nói trước về những điều mình chưa biết sẽ xảy ra như thế nào không? Giô suê dám quả quyết vì ông đã thấy nước Biển Đỏ rẽ ra trước mặt Israel, nên ông hết lòng tin cậy Chúa.

Đến giờ phút nầy thì không còn sự mơ tưởng nữa, dân Israel phải nhổ trại để vượt qua sông Jordan đang mùa nước chảy tràn bờ, các thầy tế lễ khiêng Rương Giao Ước của Đức Chúa Trời tiến bước đi qua trước mặt dân chúng (14-15). Rất nhiều bài học nói về đức tin vô cùng kiên định của các thầy tế lễ; họ bước thẳng xuống mé sông nước đang chảy xiết vì họ phải tin chắc họ đang khiêng sự hiện diện của Đức Chúa Trời.

Một lần nữa phép lạ siêu nhiên diễn ra trước mắt những người đặt lòng tin vào Đấng Toàn Năng (16). Thành Adam ở cạnh Zaretan là địa danh cách điểm qua sông của dân Israel chừng ba mươi dặm. Dòng nước sông đang chảy bị bàn tay quyền năng của Đức Chúa Trời chận lại từ ba mươi dặm trên nguồn; còn nước hạ nguồn thì cứ chảy thẳng về Biển Chết. “Dân chúng vượt qua sông Jordan chỗ đối diện Jericho.

Những thầy tế lễ khiêng Rương Giao Ước của Đức Giê-hô-va dừng lại trên đất khô giữa sông Jordan trong khi toàn dân Israel đi qua trên đất khô, cho đến khi tất cả dân chúng đã qua sông Jordan hết” (17).

Khi bàn chân của các thầy tế lễ khiêng Rương Giao Ước đi đầu vừa chạm mé nước và nước bắt đầu rẽ ra, có lẽ họ phải chờ cho lòng sông lộ hẳn lên thì mới bước tới thêm cho đến chừng ra tới giữa sông thì dừng lại đứng yên chờ cho cả đoàn dân qua hết bờ bên kia rồi họ mới đi theo lên bờ.

Hình ảnh Rương Giao Ước đứng lại giữa sông thật là cảm động vì là biểu tượng sự canh giữ và bảo vệ của Đức Chúa Trời đối với con dân của Ngài trong hoàn cảnh nguy nan. Chừng nào Rương Giao Ước còn đứng giữa sông thì nước vẫn còn bị chận lại, dồn đống lên cao dần.

Cảnh tượng uy nghi đó mãi mãi bày tỏ bàn tay quyền phép của Đức Chúa Trời có toàn quyền trên cõi thiên nhiên do Ngài tạo nên và lập ra định luật. Chúng ta hãy hết lòng tôn sùng và kính thờ Ngài về tình yêu thương và sự bảo vệ của Ngài cho mọi người nào tin cậy Ngài.

GioSue04.docx

Rev. Dr. CTB