Các Vấn Đề Quan Trọng, 34 Ma-thi-ơ 5:1–12 Sau khi được tái sinh nhờ tin nhận Đức Chúa Giêxu, là Đấng Cứu Thế đã đến thế gian thực hiện ơn cứu độ của Đức Chúa Trời, thì Đức Thánh Linh sẽ bắt đầu thánh hoá đời sống con người bên trong của tín hữu. Sau…

Father’s Day Giăng 3:16–17 Ngày 7 tháng 12, 1988, một trận động đất dữ dội xảy ra ở miền tây bắc nước Armenia, giết chết khoảng 25,000 người. Ở một thành phố nhỏ, ngay sau trận động đất, một người cha chạy tới ngôi trường học của con trai mình đã bị trận động đất…

Các Vấn Đề Quan Trọng, 33 Công Vụ 2:1–33 Mọi con cái thật của Chúa đều ước ao những diễn biến trong lễ Ngũ-tuần năm xưa tiếp tục tái diễn không ngừng giữa Hội-thánh của Chúa ngày nay. Hạnh phúc biết bao khi Hội-thánh cứ được trang bị quyền năng của Đức Thánh Linh để…

Các Vấn Đề Quan Trọng, 32   Công Vụ 2:29–33 Sứ đồ Giăng, một môn đồ thân yêu của Đức Chúa Giêxu, có thuật lại và giải thích một điều quan trọng trong sách Phúc-âm Giăng, mà nếu không có giải thích ấy, ngày nay chúng ta sẽ gặp nhiều khó khăn khi tìm hiểu…

Các Vấn Đề Quan Trọng, 31 Phi-líp 2:12–15 Những ai thật lòng tin Đức Chúa Trời là Đấng Tạo Hoá mình đều hiểu phán quyết của Ngài về con người tội lỗi trong họ phải nhận lãnh hình phạt chết vĩnh viễn là công chính. Do đó, họ rất hoan hỉ đón nhận ơn cứu…

Chúa Nhật, May 18th, 2014 Các Vấn Đề Quan Trọng, 30 2Phi-e-rơ 1:3–11 Đức Chúa Giêxu trong địa vị Con Người vô tội đã chịu chết thay cho cả nhân loại, để bất cứ ai tin Ngài đều nhận được sự tha tội (Hê-bơ-rơ 9:15). Trong thân thể Con Người, Ngài đã sống lại để…

Chúa Nhật, May 11th, 2014 Mother’s Day Mác 7:24–30 Tình người mẹ yêu thương con cái mình luôn luôn làm xúc động lòng của những người làm con. Ai được sinh ra đời cũng có một người mẹ. Tình mẹ yêu con là tình yêu hy sinh không bến bờ. Chỉ khi nào người con…

Chúa Nhật, May 4th, 2014 Các Vấn Đề Quan Trọng, 29 Cô-lô-se 3:1–3 Đức Chúa Giêxu đã phục sinh để ban sự sống vĩnh cửu cho bất cứ ai tin Ngài là Đức Chúa Trời đã đến thế gian chịu chết đền tội cho họ, rồi tiếp nhận Ngài làm Chúa Cứu Thế và Chủ…

Chúa Nhật, April 20th, 2014 Các Vấn Đề Quan Trọng, 28 Mác 16:9–14 Hôm nay là ngày kỷ niệm Đức Chúa Giêxu sống lại khải hoàn từ cõi chết. Người thời nay đã đặt câu hỏi, không biết Ngài có thật sống lại từ một người đã thật chết, hay chỉ là hồi tỉnh sau…

Chúa Nhật, April 13th, 2014 Các Vấn Đề Quan Trọng, 27 Luca 19:28–44 Hàng năm, Hội-thánh của Chúa ở khắp nơi vẫn nhắc lại chuyện tích Đức Chúa Giêxu được chào đón vào thành Giê-ru-sa-lem cách khải hoàn bởi đoàn môn đồ của Ngài. Hầu hết các bài học từ phân đoạn Kinh-thánh nầy ít…

Page 1 of 41 2 3 4