Giô-suê, bài 17 Giô-suê 24: 1-33 Để tái xác lập giao ước giữa Israel với Đức Chúa Trời, Giô-suê triệu tập toàn Israel về thành Si-chem thuộc Ép-ra-im. Si-chem vừa là một thành của người Lêvi, vừa là một thành trú ẩn ở phía Tây của sông Jordan. Si-chem là nơi tổ phụ Abraham của…

Giô-suê, bài 16 Giô-suê 23:1–16 Theo sự tính toán của các sử gia thì thời gian dài (1) chép ở đây có lẽ là mười bốn năm; gồm có bảy năm chinh chiến chiếm đất và bảy năm chia đất còn lại. Lúc ấy Israel đã được Đức Chúa Trời ban cho sự yên ổn,…

Giô-suê, bài 15 Giô-suê 22:1-34 Sau khi cùng với toàn quân Israel đánh trận để chinh phục đất đai trong vùng đất hứa, và sau khi tất cả các chi tộc đã nhận được sản nghiệp của họ rồi, Giô-suê triệu tập các chiến binh của hai chi tộc Reuben và Gad cùng với nửa…

Giô-suê, bài 14 Giô suê 15-21 Trong sự phân chia đất đai, đại diện của các chi tộc đến bắt thăm một cách trang nghiêm, trật tự trước lãnh tụ Giô-suê và thầy tế lễ thượng phẩm Eleazar. Vì hai chi tộc rưỡi đã được ban phần đất của họ ở phía đông sông Jordan,…

Giô-suê, bài 12 Giô-suê 11:1 – 12:24 Jabin trong tiếng Canaan là tên gọi chức vị vua chứ không phải là tên riêng của một ông vua nào. Hazor có nghĩa ‘được bao bọc‘ hay ‘được củng cố,’ là thành luỹ kiên cố nhất ở miền bắc xứ Canaan trong cả hai nghĩa về địa…

Giô-suê, bài 11 Giô-suê 10:1–43 Adonizedek, vua của Jerusalem (1), nếu so với Melchizedek, vua của Salem (Sáng thế 14:18), thì thấy có vài điểm tương đồng để đoán rằng thành Salem trong đời Abraham với Jerusalem của thời Giô-suê, có lẽ là một địa điểm. Theo lịch sử người ta nghiên cứu được, thì…

Giô-suê, bài 10 Giô-suê 9:1–27 Từ thời Abraham cho tới thời đó, các thành lớn vững chắc là một vương quốc nhỏ; mỗi thành có một vua cai trị theo kiểu vương quyền phong kiến. Xứ Canaan lại có nhiều dân tộc nên có nhiều vua và thường khi họ chẳng hoà thuận nhau (1)….

Giô-suê, bài 09 Giô-suê 8:1–35 Trước khi vượt sông Jordan, Đức Chúa Trời phán với Giô-suê: “Chẳng phải Ta đã truyền phán với con sao? Hãy mạnh dạn, can đảm! Chớ run sợ, chớ kinh hãi! Vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời của con vẫn ở cùng con trong mọi nơi con đi” (Giô-suê 1:9). Bây…

Giô-Suê, bài 08 Giô-suê 7:1–26 Trước khi tiến hành kế hoạch đi vòng quanh thành Jericho bảy lần vào ngày thứ bảy, Giôsuê đã dặn dò kỹ càng về việc đừng vì lòng tham mà lấy các vật đáng bị diệt, cũng đừng lấy bạc vàng và các bình bằng đồng, bằng sắt về cho…

Giô-suê, bài 07 Giô-suê 6:1-27 Câu 1 đáng lẽ phải nằm trong ngoặc đơn, bởi vì nó chỉ là một ý phụ về tình trạng Jericho lúc bấy giờ (1). Các sự kiện tiếp diễn sau khi Giô-suê đã cởi giày ra là lời Chúa truyền lệnh phải làm gì để đánh chiếm thành Jericho…

Page 1 of 21 2