Thời Tận Thế Khải Huyền 22:6 – 21 Sách Khải Huyền là một sách hết sức ly kỳ và hấp dẫn. Đã đến hồi kết thúc của sách tiên tri nầy, cũng là những lời cuối của Kinh Thánh. Chúng ta tin Lời của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh là những lời chân thật….

Thời Tận Thế Khải Huyền 21:1 – 27 Hai chương cuối của sách Khải Huyền trình bày mục đích vĩnh viễn và sự sắm sẵn tuyệt vời của Đức Chúa Trời cho con dân Ngài. Bây giờ satan và tội lỗi đã bị loại trừ, sự chết và âm phủ cũng chẳng còn. Điểm tận…

Thời Tận Thế Khải Huyền 21:1 – 27 Hai chương cuối của sách Khải Huyền trình bày mục đích vĩnh viễn và sự sắm sẵn tuyệt vời của Đức Chúa Trời cho con dân Ngài. Bây giờ satan và tội lỗi đã bị loại trừ, sự chết và âm phủ cũng chẳng còn. Điểm tận…

Thời Tận Thế Khải Huyền 20:1-15 Thiên sứ đến từ trời cầm theo chìa khoá vực sâu không đáy (abyss 9:1-2) và sợi xiềng lớn để trói satan giam vào vực sâu nầy trong 1000 năm. Xiềng có nghĩa là một biện pháp cầm giữ. Satan sẽ bị giam giữ để không được đi lừa…

Thời Tận Thế Khải Huyền 19:1-21 Sau khi Babylôn lớn, mệnh danh là ‘đại dâm phụ,’ bị đoán phạt, cả thiên đàng vui mừng ca ngợi Đức Chúa Trời “vì những sự phán xét của Ngài đều chân thật và chính trực. Ngài đã đoán phạt tên đại dâm phụ, kẻ lấy điều dâm loạn…

Thời Tận Thế Khải Huyền 17 – 18 Khải Huyền đoạn 17 nói về một hệ thống chính trị, kinh tế và xã hội vào thời tận thế, là thủ phạm của mọi điều dâm dục, tham lam, nhớp nhúa, suy đồi trên thế gian vào lúc đó. Bài học kỳ trước đã đoán rằng…

Thời Tận Thế Khải Huyền 17:1-18 Khải Huyền 16:19 nói Babylôn lớn sẽ bị uống chén thịnh nộ của Đức Chúa Trời. Các đoạn 17-18 giải thích Babylôn lớn là ai. Một trong 7 vị thiên sứ đem Giăng đi và cho Giăng thấy biểu tượng về các việc sẽ xảy ra vào thời tận…

Thời Tận Thế Khải Huyền 16:1-21 Tất cả các tai hoạ nói đến trong đoạn nầy đã xảy ra, vì sau những tai họa kinh hoàng, vẫn có nhiều người ưa thích những việc đen tối, và xấc xược đứng lên chống trả Đức Chúa Trời. Đây là giai đoạn mà Chúa đã rút tình…

Thời Tận Thế Khải Huyền 14 – 15 Khởi đầu đoạn 14 có hình ảnh Chiên Con đang đứng trên núi Siôn với 144 ngàn người được nói đến ở đoạn 7, làm cho người đọc có nhiều thắc mắc. Dấu ấn ghi trên trán những người nầy như đoạn 7 mô tả thì ở…

Thời Tận Thế Khải Huyền 13:1-18 Như đã đề cập ở bài trước, các đoạn từ 12-15 là phần giải thích chen giữa hai đoạn 11 và 16. Hai con thú xuất hiện ở đoạn 13 là sự mô tả về hai quyền lực lớn sẽ nổi lên trong kỳ đại nạn, sau khi Hội…

Page 1 of 31 2 3