Phục Truyền Luật Lệ, bài 40 Phục Truyền 34:1–12 Đỉnh Pisgah trên núi Nebo thuộc dãy núi Abarim ở phía đông của sông Jordan (Phục 32:49) có lẽ là đỉnh cao nhất trên dãy núi đó. Ngày ông thầy pháp Balaam được Balak mướn tới nguyền rủa Israel, thì ông ta cũng lên chỗ ấy,…

Phục Truyền Luật Lệ, bài 39 Phục Truyền 33:18–29 Sabulon là con trai thứ sáu của Leah, em kế của Ysaca (18). Lời chúc phước về “Sabulon hãy vui mừng trong lúc ra đi” có hai nghĩa. Vì hai chi tộc Sabulon và Ysaca cùng với chi tộc Giu-đa là đoàn quân tiên phong của…

Phục Truyền Luật Lệ, bài 38 Phục Truyền 33:12–17 Benjamin là con trai út của Jacob, con trai thứ nhì của người vợ mà Jacob vô cùng yêu quý là Rachel. Vì Joseph, anh cùng mẹ với Benjamin đã mất tích nên Benjamin được cha yêu thương hơn tất cả con cái còn lại. Tuy…

Phục Truyền Luật Lệ, bài 37 Phục Truyền 33:8–11 Lời chúc phước kế tiếp của Môi se được ghi ở đây là dành cho chi tộc Lê-vi, trong đó nhắc tới Thummim và Urim, là hai vật rất đặc biệt mà cho đến ngày nay không ai biết chúng là vật gì hoặc như thế…

Phục Truyền Luật Lệ, bài 36 Phục Truyền 33:1-7 Khi nghiên cứu ngũ kinh của Môi-se, tức là năm sách đầu tiên của Kinh-thánh Cựu-ước, độc giả sẽ gặp một số chỗ nói rõ ràng thời điểm các sách nầy được viết, hoặc là sao lại và có thêm vài chi tiết, hoặc là do…

Phục Truyền Luật Lệ, bài 35 Phục Truyền 32:34-52 Đức Chúa Trời chịu đựng tội lỗi và các hành động phản bội của Israel đã lâu rồi; vì Ngài chưa báo ứng nên họ tưởng Ngài đã quên các tội lỗi của họ. Nhưng Chúa cho biết: “Việc như thế làm sao Ta quên được?…

Phục Truyền Luật Lệ, bài 34 Phục Truyền 32:19-33 Đức Chúa Trời ghê tởm những kẻ đã từng thấy quyền năng của Ngài, nhận lãnh ơn phước và sự bảo vệ, sau đó trở ngược phản nghịch Ngài. Chữ ‘từ bỏ’ (19) ở đây phải dịch là gớm ghiếc tởm lợm mới đúng; vì Israel…

Phục Truyền Luật Lệ, bài 33 Phục Truyền 32:1–18 Như đã nói trước, những bài có vần điệu thì dễ nhớ, dễ thuộc hơn các bài văn xuôi; cho nên, bài giáo huấn của Môi-se dạy cho dân Israel được soạn thành một bài ca để họ dễ thuộc lòng. Từ những câu đầu đã…

Phục Truyền Luật Lệ, bài 32 Phục Truyền 31:1-30 Sau khi giảng nhiều ngày liên tiếp, từ việc thuật lại từng đoạn đường Israel đã đi qua, cho tới việc nhắc lại luật pháp và tiếp tục lập giao ước với Đức Chúa Trời, Môi-se trở lại trước mặt toàn dân để công bố rằng…

Phục Truyền Luật Lệ, bài 31 Phục Truyền 30:1-20 Người ta thường tự tin khả năng phán đoán của họ và ít tin những lời cảnh cáo của Chúa. Vì thế, tai họa thường xảy đến nhiều hơn ơn phước. Lòng cứng cỏi và tính tình mê đắm thế gian vẫn thúc đẩy tính nghi…

Page 1 of 41 2 3 4