Tín Đồ Của Chúa, bài 36 Philip 3:1–11 “Hãy vui mừng trong Chúa, tôi không ngại mà nhắc lại những điều nầy với anh em, vì đó là sự an toàn của anh em” (1). Sứ đồ Phao-lô đã nói những gì trước đây mà ông phải nhắc lại? Điều gì là sự an toàn…

Tín Đồ Của Chúa, bài 35 Ê-phê-sô 3:1–12 Sau khi Đức Chúa Jesus đã về trời và Đức Thánh Linh đã giáng xuống trên một nhóm môn đồ để thành lập Hội-thánh của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Jesus, các sứ đồ và môn đồ trong nhóm đầu tiên vẫn đinh ninh rằng Tin…

Tín Đồ Của Chúa, bài 34 Êphêsô 5:8–15 Khi chưa thật sự biết Chúa, tất cả chúng ta đều đã từng ở trong bóng tối, thích bóng tối, thoả hiệp với bóng tối, tức là hoà mình vào các việc thuộc thế giới tối tăm, hoàn toàn xa lạ với ánh sáng và mọi điều…

Tín Đồ Của Chúa, bài 33 Êphêsô 5:1–7 Sau khi được đổi mới, bước kế tiếp là phải biết cách áp dụng những tính chất mới mình vừa nhận được. Sự tái sinh đã biến chúng ta từ những người ‘ngoại’ được vào đại gia đình Đức Chúa Trời và trở thành con cái Ngài….

Tín Đồ Của Chúa, bài 32 Ê-phê-sô 4:17–32 Sinh lại là một biến cố thần thượng, mà người nhận chỉ có thể biết khi sự thay đổi từ bản tính cũ sang tính chất mới diễn ra, kết quả của sự đổi mới trong tâm linh. Người nào trông đợi sự đổi mới ấy tạo…

Tín Đồ Của Chúa, bài 31 Giăng 3:1-7 Thỉnh thoảng Hội thánh phải nhắc lại đề tài tái sinh, hay sanh lại, để giúp cho những người mới tin Chúa và mới nhận phép báp têm hiểu rõ về đức tin mà họ hứa nguyện sẽ theo đuổi trọn đời. Sanh lại là một biến…

Tín Đồ Của Chúa, bài 30 1Timôthê 6:13-16 Nếu Đức Chúa Trời không tự bày tỏ thì không một người nào có thể biết Ngài và những điều thuộc về Ngài; bởi Ngài là Đấng mà không một ai trong nhân loại có thể tới gần, như lời Phao lô viết: “là Đấng duy nhất…

Tín Đồ Của Chúa, bài 29 Rôma 6:3–5 Các Hội thánh Tin Lành ngày nay chỉ công nhận hai thánh lễ (sacraments) truyền lại từ Đức Chúa Jesus là: Lễ báp têm và tiệc thánh. Hầu hết tập quán và niềm tin của Cơ-đốc-giáo có nguồn gốc từ các tập quán của dân Israel theo…

Tín Đồ Của Chúa, bài 28 Ê-sai 6:1-10 Mặc dù Kinh thánh bày tỏ rất nhiều về Đức Chúa Trời, nhưng hầu hết tín hữu biết rất ít về Ngài. Khi người ta bộc lộ quan điểm của từng người về Chúa thì dù người cùng chung giáo phái cũng không nghĩ về Chúa giống…

Tín Đồ Của Chúa, bài 27 Rô ma 1:18-25 Bất cứ Hội thánh địa phương nào cũng muốn có đông tín hữu, thêm nhiều người tin Chúa, tăng trưởng và phát triển. Nhưng đứng trước tình hình bế tắc chung, người đời chẳng quan tâm gì tới hỏa ngục hay thiên đàng, các nhà thờ…

Page 1 of 41 2 3 4