Chúa Nhật, December 27th, 2015 Trở Về Nền Tảng, 33 (Giáng Sinh 15c) Luca 2:1–20 Buổi nhóm cuối năm sau lễ Giáng Sinh có nhiều điều để tất cả tín hữu hồi tưởng, suy gẫm về những biến cố đáng nhớ cả trong đời sống thể chất lẫn tâm linh đã xảy ra trong năm…

Chúa Nhật, December 20th, 2015 Trở Về Nền Tảng 32 (Giáng Sinh 15b) Mathiơ 2:1–12 Chuyện tích về các nhà thông thái Đông-phương đến thăm Đức Chúa Giêxu tại Bết-lê-hem là một trong các chuyện tích Giáng-sinh được kể lại nhiều nhất, nhưng cũng là chuyện bị biết sai nhiều nhất. Trong vô số hình…

Chúa Nhật, December 13th, 2015 Mùa Giáng Sinh 15a Lu-ca 3:3–6 Chuyện tích về sự sinh ra và chức vụ dọn đường của Giăng Baptist luôn đi đôi với chuyện tích về sự giáng sinh của Đức Chúa Giêxu Christ. Giăng là người được sai đến trước để sửa soạn một dân sẵn lòng cho…

Chúa Nhật, November 29th, 2015 Trở Về Nền Tảng, bài 30 2Têsalônica 2:13–17 Lòng biết ơn và tinh thần tạ ơn Đức Chúa Trời trong mọi việc và mọi hoàn cảnh, là đặc điểm của những người thật lòng tin, tiếp nhận và cảm tạ ơn cứu độ của Đức Chúa Trời qua Đức Chúa…

Chúa Nhật, November 22nd, 2015 Trở Về Nền Tảng, bài 29 2Phi-e-rơ 1:5–11 Niềm tin và mọi cách thực hành đức tin của Cơ-đốc-giáo đều hướng về Đức Chúa Trời, tức là Thần Linh tối cao, Đấng ban sự sống cho linh hồn và thể xác. Ngài cai trị trên cả trần giới và linh…

Chúa Nhật, November 15th, 2015 Trở Về Nền Tảng, bài 28 2Phi-e-rơ 1:1–4 Những chìa khoá, hay là bí quyết để mở những cửa bước vào thế giới đạo đức hạnh phúc của thiên đàng, vẫn thường nằm hiển hiện trước mắt con dân Chúa qua những sự dạy dỗ hết sức quý báu trong…

Chúa Nhật, November 8th, 2015 Trở Về Nền Tảng, bài 27 Rôma 5:1–8 Tình yêu thương trong nhân loại đã có từ thời Đức Chúa Trời tạo thành hai người đầu tiên ở thế gian. Mặc dù là một lãnh vực xưa cũ từ thời cổ đại, nhưng tình yêu giữa nam và nữ vẫn…

Chúa Nhật, November 1st, 2015 Trở Về Nền Tảng, bài 26 Giăng 14:1–11 Qua những lời đối đáp giữa Đức Chúa Giêxu với các môn đồ thân cận với Ngài, có lẽ chỉ có ít người đọc Kinh-thánh nhận ra lòng buồn bã và tổn thương của Đức Chúa Giêxu khi Ngài hỏi Phi-líp: “Phi-líp…

Chúa Nhật, October 25th, 2015 Trở Về Nền Tảng, bài 25 1Côrinhtô 1:26–31 Nhiều người cho rằng những lời chép trong Kinh-thánh là khó hiểu. Họ ngạc nhiên khi nghe người khác nói là dễ hiểu. Đã đành rằng khi đọc sách, người có học thức cao hiểu biết nhiều hơn người có học thức…

Chúa Nhật, October 18th, 2015 Trở Về Nền Tảng, bài 24 Lu-ca 19:41–44 Trong phần Kinh-thánh nầy, bác sĩ Lu-ca tường thuật sự kiện Đức Chúa Giêxu đi vào thành Giê-ru-sa-lem giữa cảnh chào đón vinh quang, vui mừng, reo hò, và tung hô vang dội của đoàn dân theo Ngài. Tuy vậy, có một…

Page 1 of 41 2 3 4