Chúa Nhật, May 17th, 2015

Trở Về Nền Tảng, bài 09


Ê-phê-sô 4:17–32

Chúng ta đã học qua về việc phải nhận được con người mới do Đức Thánh Linh tạo thành và đặt vào trong tâm linh chúng ta. Kinh-thánh cho biết rằng người nào muốn trở thành con dân chân thật của Chúa, thì người đó phải bằng lòng cho con người cũ bên trong mình bị Chúa đóng đinh vào thập tự giá với Ngài; nhờ đó tâm linh chúng ta mới có chỗ trống cho con người mới tới thay thế và trưởng thành theo thời gian (Rôma 6:6–14).

Không phải ai cũng biết về các bí quyết để thực hiện các bước dẫn tới công việc khiến con người cũ bị giết chết; rồi làm sao đón tiếp con người mới. Cho nên, chúng ta cứ kiên nhẫn nghiên cứu học biết vấn đề nầy cách kỹ càng, để vừa áp dụng cho mình, vừa chỉ dẫn cho người mới tin Chúa, hay người chưa biết rõ.

Thế thì, anh chị em phải nắm vững ý nghĩa của việc mình chịu bị đóng đinh là gì, và làm thế nào để đạt được điều đó. Điều trước tiên là chúng ta “đừng tiếp tục sống như dân ngoại nữa, tâm trí họ viển vông, tư tưởng họ mờ tối, xa lìa sức sống của Đức Chúa Trời;chúng ta cũng đừng lỳ lợm,buông mình theo nếp sống phóng đãng, mải mê làm đủ điều ô uế” (Ê-phê-sô 4:17–19).

Chúng ta phải làm những gì để thực hiện mệnh lệnh nầy? Bởi vì sự thực hiện các mệnh lệnh không giản dị chút nào. Chúng ta cần hiểu sự thật sau đây:

Tất cả hành động, nếp suy nghĩ, ý thích, tình cảm, và các quyết định mà chúng ta lập, đều bị thúc đẩy bởi cách thức chúng ta nhìn, hiểu hay quan niệm về mọi việc đang có, hoặc xảy ra trên đời.

Nếu quan niệm của mình đúng, mình sẽ hành động bởi động lực đúng. Nếu mình quan niệm sai, hành động mình sẽ bị thúc đẩy bởi động lực sai quấy.

Như vậy, bí quyết của vấn đề không phải chỉ từ bỏ tội lỗi là đủ, mà phải chịu từ bỏ hoặc thay đổi hẳn tất cả những cách mình nhìn hay quan niệm về mọi việc trong đời.

Chúng ta không thể từ bỏ các quan niệm cố hữu của mình trong một sớm một chiều. Nhưng điều cần làm là lúc nhận ra chúng không phù hợp với các mệnh lệnh thánh khiết của Đức Chúa Trời, thì phải dứt khoát lập quyết định từ bỏ chúng.

Khi chúng ta quyết chí rằng mình phải thay đổi, dù chưa thật biết rõ hết phương hướng nào mình phải quan niệm, thì Đức Thánh Linh sẽ hướng dẫn chúng ta vào chân lý toàn diện để giúp chúng ta biến đổi tâm trí mình.

Đức Chúa Giêxu đã hứa điều đó như sau: “Khi Thần Chân-lý đến, Ngài sẽ dẫn các con vào mọi chân lý; vì Ngài không nói theo ý mình, nhưng sẽ nói những gì mình nghe, và công bố cho các con những việc sẽ đến” (Giăng 16:13).

Đây cũng chính là điều mà sứ đồ Phao-lô khuyên giục các tín hữu ở Hội-thánh Rô-ma rằng: “Đừng khuôn rập theo đời nầy, nhưng phải được biến hoá bởi sự đổi mới của tâm trí mình, để phân biệt đâu là ý muốn tốt đẹp, vừa lòng và trọn vẹn của Đức Chúa Trời” (Rô-ma 12:2).

Lập một quyết định dứt khoát là phần của chúng ta; đừng ai cầu khẩn Chúa làm thay cho mình, vì Ngài sẽ không ép buộc ai cả; và nếu mình không lập quyết định, thì chỉ một thời gian ngắn sẽ bị cám dỗ trở lại ‘đường xưa lối cũ.

Hơn nữa, nếu chúng ta chịu buông bỏ những điều mình ưa thích trước đây, thì tay mới rảnh để nắm lấy những điều mới mà Chúa ban cho.

Thế thì, bí quyết đầu tiên để chúng ta có thể được Chúa đặt con người cũ của mình lên thập tự giá rồi đóng đinh nó với Ngài là: Chúng ta quyết chí làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời, bằng cách từ bỏ các quan niệm cũ của mình về mọi việc ở trên đời.

Bí quyết thứ nhì là chúng ta phải biết rõ, hoặc cũng gọi là nhận ra bản chất thật, bản ngã thật của mình đang bị các thứ tội lỗi cụ thể nào vẫn đang cai trị trong linh hồn chúng ta.

Bởi vì vấn đề nhận biết tội lỗi, công nhận mình là một tội nhân, không phải là một lời xưng nhận tổng quát, mơ hồ, về các thứ tội lỗi mà mình chưa biết rõ. Sự xưng nhận tội lỗi một cách đại khái như thế không giúp ích gì được cho chúng ta trong việc đổi mới tâm trí mình.

Đó là lý do mà một số người mới được hướng dẫn cầu nguyện tiếp nhận Chúa, chỉ một thời gian ngắn là rơi rớt, bởi vì họ chưa biết rõ tội lỗi của họ là những gì để mà ăn năn sửa đổi. Những người như vậy phải được nuôi nấng và chăm sóc kỹ lưỡng trong các nhóm nhỏ để họ có thể tiến dần đến chỗ lập quyết định cho bản ngã họ phải bị đóng đinh trên thập tự giá với Đấng Christ.

Vì thế cho nên để có thể từ bỏ những quan điểm sai trật, không phù hợp với sự thánh khiết ở thiên đàng, chúng ta phải tự suy xét về con người thật của mình trước mặt Chúa, không phải con người lâu nay mình vẫn trình diễn trước mặt người khác.

Chúng ta làm điều nầy trong những giờ mình dành ra để ở riêng với Chúa, xem và suy gẫm những lời Chúa phán trong Kinh-thánh; ví dụ như những câu:

Vậy phải từ bỏ sự dối trá, mỗi người hãy nói thật với người lân cận, vì chúng ta là các chi thể của nhau. ‘Khi giận, đừng phạm tội,’ đừng giận cho đến lúc mặt trời lặn, và đừng để cho quỷ thừa cơ. Ai trộm cắp, đừng trộm cắp nữa, nhưng hãy chịu khó dùng tay mình làm ăn lương thiện để có thể giúp đỡ người đang túng thiếu. Đừng nói một lời dữ nào, nhưng nếu cần, hãy nói lời lành để xây dựng, và đem ân điển đến cho người nghe. … Hãy loại trừ khỏi anh em mọi sự cay đắng, thịnh nộ, giận dỗi, la lối, phỉ báng, cùng mọi thứ gian ác” (Êphêsô 4:25–29, 31).

Trong khi đọc và suy gẫm lời Kinh-thánh, nếu chúng ta thật sự muốn tìm ra các lãnh vực cụ thể nào, trong lòng riêng của mình, là nguồn gốc sinh ra những sự yếu đuối, bạc nhược trong tâm linh, và là nguyên nhân dẫn đến các ý tưởng cùng hành động phạm tội, thì chắc chắn Đức Thánh Linh sẽ tận tình chỉ dẫn cho chúng ta thấy các lãnh vực cụ thể ấy.

Nếu trong lòng anh chị em thật tình muốn “lột bỏ nếp sống cũ, nếp sống hư hỏng bởi các dục vọng lừa dối” (Êphêsô 4:22), thì bình tâm để nhận ra lãnh vực nào trước nay vẫn lôi kéo mình cách dễ dàng nhất.

Vì đó chính là nhược điểm lớn nhất của mình; nó là thành trì, hay đồn lũy, mà mình vẫn miệt mài xây dựng và bảo vệ, để kẻ thù của chúng ta, là ma quỷ, có chỗ để trú ngụ và tác oai tác quái.

Thành trì hay đồn lũy đó phải bị phá hủy trước khi chúng ta có thể được Đức Thánh Linh đặt con người mới trong lòng, được tự do đi theo các đường lối thánh khiết của Đức Chúa Trời.

Đồn lũy vững chắc bên trong linh hồn chúng ta chính là các quan niệm của mình về các lãnh vực mà ta cho rằng nó thiện hay ác.

Trong các vấn đề thuộc luân lý hay đạo đức, đa số người rất dễ đồng ý với nhau. Nhưng trong các lãnh vực liên quan đến lợi lộc hay tiền bạc, thì hầu như đa số người đều hành động theo cách nào có lợi nhất cho mình, dù cho hành động hay quyết định ấy thiệt hại cho công qũy hoặc gây tổn thất cho công việc của nhà Đức Chúa Trời.

Đối với nhiều người khác thì thứ thành trì kiên cố trong linh hồn họ thuộc lãnh vực say mê tìm kiếm danh vọng hão huyền. Hễ khi nào cơ hội thuộc lãnh vực đó nẩy ra, thì nó bộc lộ qua lời nói và các quyết định của họ.

Để đối phó với những lãnh vực yếu đuối của mình và có thể đập đổ các thành trì nguy hiểm ấy, chúng ta cần phải nhờ cậy quyền phép hành động của Đức Thánh Linh giúp đỡ; bởi vì chúng ta không thể tự mình phá hủy các thành trì đang có ma qủy cố thủ trong đó được. Chúng ta phải thật lòng thưa với Chúa rằng:

Lạy Chúa, con thật lòng muốn được hợp nhất với Đức Chúa Giê-xu trong sự chết năm xưa của Ngài trên thập tự giá. Cầu xin Đức Thánh Linh chỉ cho con biết rõ những lãnh vực nào trong lòng con là thành trì của ma qủy phải bị phá hủy. Xin Chúa thực hiện sự phá hủy ấy; vì con bằng lòng cho con người cũ của con phải bị giết chết. Con xin được nhận lãnh con người mới do Đức Thánh Linh tạo ra. Xin Chúa cứ hành động cho đến chừng con biết rõ tội lỗi vốn cai trị con trước đây, bây giờ đã chết trong con rồi.

Khi chúng ta thật lòng cầu xin như vậy, là chúng ta đang “mặc lấy con người mới, là người được tạo theo hình ảnh Đức Chúa Trời trong sự công chính và thánh khiết của chân lý” (Êphêsô 4:24).

Không thế lực nào trong linh giới hay trần giới có thể ngăn cản công việc của Đức Thánh Linh hành động trong lòng những người quyết chí không “làm buồn Thánh Linh của Đức Chúa Trời, Đấng đã ấn chứng anh em cho ngày cứu chuộc.” (Êphêsô 4:30).

Anh chị em hãy nhận diện, từ bỏ các quan niệm sai trật nào của mình không thích hợp với thiên đàng, và mạnh mẽ đi theo Đấng đang hướng dẫn chúng ta trên đường về Vương-quốc của Ngài.

TroVeNenTang09.docx

Rev. Dr. CTB