Thư Côlôse, bài 02

Chân Lý Chúng Ta Cần Biết

Côlôse 1:8–17

 

Phaolô khen Êphápra về thành quả tại Côlôse mà bằng chứng là “tình yêu thương của anh em trong Đức Thánh Linh” (8). Đó là lý do mà Phaolô bắt đầu cầu nguyện không ngừng cho họ, để họ “được thấu triệt ý muốn Đức Chúa Trời, với tất cả sự khôn ngoan và hiểu biết thuộc linh” (9). Nghe rằng họ tốt, ông không ngừng cầu nguyện cho họ càng khá hơn, dù có thể chỉ nghe về họ vài lần thôi. Thấu triệt là hiểu biết cách rõ ràng. Kiến thức tốt nhất là sự hiểu biết về nhiệm vụ của mình theo ý Chúa muốn. Vì khái niệm mơ hồ về chân lý chẳng giúp được gì cả. Sự hiểu biết của chúng ta về ý muốn của Đức Chúa Trời phải luôn luôn thực tiễn, để nhờ đó chúng ta biết mà thực hiện. Con cái Chúa không nên chỉ biết về ý muốn của Chúa, nhưng phải biết về ý muốn ấy nhiều hơn (10), như mệnh lệnh “hãy tăng trưởng trong ân điển và trong sự hiểu biết Đức Chúa Giêxu Christ, Đấng cứu chuộc chúng ta” (2Phierơ 3:18).

Kiến thức giỏi mà đời sống thiếu ngay lành thì cũng chẳng ích gì. Chúng ta chỉ có thể “sống xứng đáng cho Chúa, làm đẹp lòng Ngài về mọi phương diện” (10), khi tín hữu quyết sống theo ý muốn của Chúa trong mọi việc. Nhờ đó, chúng ta “được sức lực vạn năng, theo quyền phép uy dũng của Ngài” (11). Vì đời sống tâm linh luôn luôn cần sức mạnh tâm linh, dùng để chiến thắng và chịu đựng “mọi gian khổ.” Chúng ta sẽ biết “tạ ơn Cha, vì Ngài làm cho chúng ta có thể cùng hưởng cơ nghiệp với các thánh đồ trong miền ánh sáng” (12). Hai câu kế tiếp là một bản tóm tắt giáo lý Tin-mừng về công ơn cứu chuộc vĩ đại của Đấng Christ: “Ngài đã giải cứu chúng ta khỏi quyền lực tối tăm, và đưa chúng ta vào Vương-quốc của Con yêu dấu Ngài. Trong Con Ngài, chúng ta được cứu chuộc và được tha tội” (13–14).

Đức Chúa Trời đã giải cứu chúng ta khỏi tình trạng tối tăm và gian ác của người trần gian và khỏi sự cai trị của tội lỗi cùng sự cai trị của satan, là kẻ cầm đầu thế giới tối tăm. Bởi đó chúng ta được cứu thoát khỏi sự trừng phạt ở hoả ngục. Ngài chuyển chúng ta vào “Vương quốc của Con yêu dấu Ngài,” tức là làm cho chúng ta trở nên các thành viên của Hội-thánh Đấng Christ, tức là một nơi đầy ánh sáng và sự thanh sạch: “Trước kia anh em tối tăm, nhưng bây giờ trong Chúa, anh em là ánh sáng” (Êphêsô 5:8); “Ngài đã gọi anh em ra khỏi nơi tăm tối, để vào nơi đầy ánh sáng tuyệt diệu của Ngài” (1Phierơ 2:9). Sự quy đạo của một người thế gian là sự chuyển dời một linh hồn ra khỏi lãnh thổ của ma quỷ vào Vương quốc của Đấng Christ. Người đó được thoát ra khỏi quyền lực của tội lỗi và quy phục quyền phép Đấng Christ. Luật của Thánh Linh sự sống sẽ giải phóng người đó khỏi luật của tội lỗi và sự chết.

Đức Chúa Giêxu Christ “là hiện thân của Đức Chúa Trời vô hình …… vạn vật được sáng tạo bởi Ngài dù vật trên trời hay dưới đất, hữu hình hay vô hình, đế vương hay lãnh chúa, chủ quyền hay phó quyền, tất cả đều được tạo lập bởi Ngài và vì Ngài. Ngài có trước vạn vật, và nhờ Ngài, muôn loài được giữ đúng vị trí” (15–17). Hêbơrơ 1:3 tuyên bố: “Con là sự chói sáng rực rỡ của vinh quang Đức Chúa Trời, là hiện thân của bản thể Ngài, Con dùng lời quyền năng bảo tồn vạn vật.” Đấng Christ, Chúa Cứu Thế yêu quý của chúng ta phải thể hiện bằng hình hài con người, để người ta có thể biết Đức Chúa Trời là ra sao, bởi vì Đức Chúa Trời là vô hình; không có nghĩa là không thể thấy được Ngài bằng mắt trần, nhưng có nghĩa Ngài là Đấng không thể biết được. Chữ “hiện thân” có hai nghĩa: a) giống y hệt, như hình ảnh phản chiếu từ gương soi, và b) thể hiện hay biểu lộ, nghĩa là Đức Chúa Trời biểu lộ, hay thể hiện hoàn toàn chính mình qua Đức Chúa Giêxu Christ để cho nhân loại có thể biết Ngài là Đấng như thế nào.

Nói rằng “Ngài hiện hữu trước muôn vật,” hay “Ngài có trước vạn vật,” thì không phải Đức Chúa Giêxu là một tạo vật được dựng nên, mà chính Ngài là Đấng Sáng Tạo muôn loài vạn vật trong vũ trụ. Một tà giáo chuyên đi dụ dỗ những tín hữu không biết rõ, hoặc không xem cũng không học Kinh Thánh thường xuyên, dạy rằng ‘Đức Chúa Giêxu là một tạo vật được Đức Chúa Trời sinh ra, Ngài chỉ cao hơn satan vì được sinh ra trước tiên.’ Họ dựa vào nhóm chữ Hy-văn ‘pròtotokos pasès ktiseòs’ có nghĩa là ‘sinh ra trước mọi tạo vật;’ nhưng ý nghĩa chính xác của nhóm chữ đó được hiểu là ‘khởi nguyên của mọi tạo vật,’ là cách Kinh Thánh trình bày về cõi vĩnh cửu. Tính cách vĩnh hằng của Đức Chúa Trời được bày tỏ cho loài người hiểu như sau: “Từ vô cực trong quá khứ, từ nguyên thuỷ đã có Ta. Trước khi dựng nên trái đất đã có Ta. …Trước khi Ngài dựng nên đất đai và đồng ruộng, trước khi có bụi đất trên thế gian đã có Ta” (Châm-ngôn 8:23, 26). Các thầy thông giáo Do-thái gọi Đức Chúa Trời là YAWH (Gia-vê) theo cách của họ, là ‘Con đầu lòng của thế giới,’ có nghĩa Ngài là khởi thuỷ và có trước vạn vật.

Vạn vật được sáng tạo bởi Ngài” (16), có nghĩa Ngài là Đấng Tạo Hoá của mọi sự vật người ta thấy, biết, hoặc vật chưa thấy hay chưa biết. Những vật hữu hình thì dễ biết đối với loài người, vì thấy bằng mắt; hoặc những điều tuy thuộc về cõi vật chất nhưng không thể thấy bằng mắt, mà thể hiện qua các phương tiện khác, như điện hay các làn sóng điện vô hình. Những vật vô hình đề cập ở đây là linh, hồn và các hữu thể linh khác. “Tất cả đều được tạo lập bởi Ngài và vì Ngài,” từ trong hư vô không có gì, mọi vật hiện hữu đều do Ngài dựng nên. Đề cập tới các hữu thể linh thì Phaolô thường nói tới nhiều đẳng cấp thiên sứ khác nhau (16). Đẳng cấp là sự khác nhau về trình độ, mức quyền phép hay quyền hạn, và cả các mức độ khác nhau về chức vụ và công việc nữa. Mọi loài được dựng nên đó đều nhằm hoàn thành các mục đích của Chúa.

Hãy xem xét vài vật thể được Chúa tạo dựng để nhận ra sự sáng tạo kỳ diệu của Ngài. Đuôi của những ngôi sao chổi là bụi khí thường dài tới 10,000 dặm. Nếu người ta có thể thu hết tất cả bụi khí ấy của đuôi một ngôi sao chổi, và bỏ vô một cái chai, thì tất cả thể tích khí ấy nằm trong chai chỉ chiếm một khoảng không gian ít hơn một inch khối. – Mặt trời lớn hơn trái đất khoảng 1 triệu lần; ngôi sao tên là Antares chỉ lớn hơn mặt trời khoảng 60,000 lần, giống như thể tích một cái nhà so với quả bóng chày. – Một ngôi sao đã tắt có khối lượng thể tích lớn khoảng diện tích của tiểu bang Texas, nhưng trọng lượng của nó thật kinh khủng, một inch khối của nó nếu đem cân trên trái đất sẽ nặng khoảng 1 triệu rưỡi tấn. – Trái đất xoay vòng chung quanh mặt trời với tốc độ tám lần nhanh hơn tốc độ viên đạn bắn ra từ nòng súng, mà mọi vật đang hiện hữu trên địa cầu vẫn đứng vững hoặc di chuyển dễ dàng trên mặt đất. – Một nhiễm sắc thể của tế bào người chứa 20 tỉ mẩu (bit) thông tin chi tiết. Nếu in số thông tin đó ra sách, thì cần tới bốn ngàn quyển.

Chỉ nói về mọi loài trên địa cầu mà thôi, thì không ai có thể kê khai ra hết tất cả chi tiết của mọi tạo vật do Chúa dựng nên. Vì “Ngài có trước vạn vật” (17). Không ai có thể giải thích hoặc tính được lúc khởi đầu của thời gian. Chúa thì đã có trước đó, vì thời gian và không gian cũng do Ngài tạo dựng và hoạch định. Thế thì, thiên cung của Đức Chúa Trời phải thuộc về một cõi hoàn toàn khác cõi nhân gian của chúng ta đang sống. Do đó, không ai trong nhân loại có thể hiểu để giải thích về một cõi, nơi chốn hay tình trạng mà mình chưa bao giờ thấy, kinh nghiệm hoặc trải qua. Hiểu được chân lý đó, chúng ta mới có thể yên tâm, không còn tìm hiểu về sự khởi đầu của Đấng Tạo Hoá. Suy đoán về những sự kiện ở một cõi hoàn toàn xa lạ thì chỉ là uổng công.

Và nhờ Ngài, muôn loài được giữ đúng vị trí” (17). Câu nầy nhắc lại Hêbơrơ 1:3 về chi tiết “Con dùng lời quyền năng bảo tồn vạn vật.” Vũ trụ bao la với hằng hà sa số thiên hà, thiên thể di chuyển, xoay vần từ bao giờ không ai biết; nhưng chúng đã được đặt để, thiết lập, phối hợp, nằm ở vị trí đúng, giữ khoảng cách với nhau không thay đổi, và tuần hoàn theo quỹ đạo của từng ngôi sao, hành tinh, vệ tinh, vv., đều do quyền phép của Lời Đức Chúa Trời, tức là Đức Chúa Giêxu, bảo tồn và nâng đỡ chúng. Đức Chúa Con vẫn luôn dùng Lời quyền năng của Ngài để bảo tồn và duy trì trật tự của vạn vật. Các thiên thể xưa nay vẫn xoay vần theo trật tự Chúa định cho chúng, không một chút hỗn loạn nào.

Colose02.docx

Rev. Dr. CTB