Lý Do Thay Đổi Chương Trình 2Côrinhtô 1:1–24 Trong thư trước, vị sứ đồ đã nhấn mạnh rằng ông có ý định đến thăm Hội Thánh Côrinhtô trên đường qua Maxêđoan, nhưng một số lý do đã làm thay đổi chương trình của ông. Nay ông viết thư nầy khoảng một năm sau khi gửi…

Dung Thứ và Chiến Thắng 2Côrinhtô 2:1–17 Phaolô tiếp tục nói về lý do tại sao ông đã không đến thăm sau khi viết lá thư thứ nhất như ông đã hứa. Ông không muốn vì sự thăm viếng của ông mà họ bị buồn phiền; khi họ quá sầu khổ thì ông lại càng…

Vinh Quang của Giao Ước Mới 2Côrinhtô 3:1–18 Khởi đầu đoạn nầy, Phaolô giải thích rằng không phải ông tự đề cao mình khi ông hãnh diện nói rằng ông “chân thành truyền giảng Đấng Christ trước mặt Đức Chúa Trời…không như nhiều người khác đi bán đạo Đức Chúa Trời để kiếm lợi” (2:17)….

Bình Đất Chứa Kho Tàng Báu Vật 2Côrinhtô 4:1–18 Đứng trước những cáo buộc vu khống của các sứ đồ giả, giáo sư giả, Phaolô nói về hai phẩm chất đặc biệt của người thật lòng hầu việc Chúa: a) Tinh thần chịu đựng bền bỉ và kiên nhẫn làm việc “… chúng tôi không sờn lòng nản…

Nhà Trên Trời & Chức Vụ Giải Hoà 2Côrinhtô 5:1–21 Mười câu đầu là các phân tích tiếp theo phần trước về nền tảng của sự can đảm, kiên nhẫn mà tín hữu cần có khi gặp khổ nạn (4:16–18). Nền tảng đó là dù thể xác sẽ bị huỷ hoại, chúng ta sẽ có nhà vĩnh…

Những Lời Khuyên Giục Chân Thành 2Côrinhtô 6:1–18 Trong phần nầy, sứ đồ Phaolô đưa ra những lời khuyên giục chung cho tất cả những người mà ông đã giảng dạy. Trước hết, ông khuyên mọi tín hữu “đừng tiếp nhận ân điển của Đức Chúa Trời cách vô ích” (1), nghĩa là hãy tuân…

Nỗi Vui Mừng của Phaolô 2Côrinhtô 7:1–16 Đoạn nầy bắt đầu bằng lời khuyên giục về tiến trình thánh hoá và sự tôn trọng cần phải có đối với người hầu việc Phúc Âm (1–4). Lời khuyên thứ nhất là hãy tiến triển trong sự thánh khiết hoặc là “hết lòng kính sợ Đức Chúa…

Sẵn Lòng Cứu Trợ 2Côrinhtô 8:1–24 Trong phần nầy, Phaolô nói về công tác từ thiện cụ thể cứu giúp cho các thánh đồ nghèo khổ ở Giêrusalem và xứ Giuđê đã bị túng thiếu vì chiến tranh, đói kém và bách hại. Ông dùng gương mẫu của các tín hữu ở xứ Maxêđoan tức…

Phần Thưởng của Lòng Dâng Hiến Rộng Rãi 2Côrinhtô 9:1–15 Sứ đồ Phaolô nói rằng “Về việc phục vụ các thánh đồ, tôi không cần viết thêm gì nữa” (1), để khen ý muốn tương trợ các thánh đồ ở Giêrusalem, do tín hữu ở Côrinhtô đã gợi lên từ năm trước về việc ấy….

Quyền Hạn của Sứ Đồ Phaolô 2Côrinhtô 10:1–18 Côrinhtô là nơi mà sứ đồ Phaolô bị các sứ đồ giả chống đối kịch liệt. Những đầy tớ chân thật của Đấng Christ sẽ không ngạc nhiên khi bị những kẻ thù, là những tín hữu giả mạo, chống đối. Mặc dù Phaolô không làm điều…

Page 1 of 21 2