Quan Xét, bài 20 Quan Xét 21:1-25 Trong phần mô tả toàn dân Israel tập họp tại Mizpah để hỏi tội những tên đồi bại ở Gibeah, thì chỗ ấy không nói tới việc tất cả các chi tộc sẽ không gả con gái mình cho người Bemjamin (1), nhưng qua phần nầy thì nhắc…

Quan Xét, bài 19 Quan Xét 19-20 Sau khi các chi tộc Israel, nhờ sự giúp sức của Đức Chúa Trời, đánh đuổi hầu hết người bản địa đi nơi khác, hoặc tiêu diệt họ, và đã được ở yên trong đất mình rồi, thì các thế hệ biết kính sợ Đức Chúa Trời lần…

Quan Xét, bài 18 Quan Xét 18:1-31 Những việc được tường thuật trong đoạn nầy diễn ra vào thời các trưởng lão Israel đã qua đời hết, và chưa có vua nào được lập lên trong dân Israel. Chi tộc Đan đã được chia phần đất cơ nghiệp (Giôsuê 19:40-48), nhưng vẫn chưa đủ sức…

Quan Xét, bài 17 Quan Xét 17:1-13 Sau khi Giôsuê qua đời, chẳng ai được Chúa đưa lên làm người lãnh đạo toàn thể Israel. Lúc đã được ở yên trong vùng đất hứa, và khi cả thế hệ những người đồng thời với Giôsuê đã qua đời hết, “một thế hệ khác tiếp nối,…

Quan Xét, bài 16 Quan Xét 16:1–31 Chuyện tích tiếp theo về Samson đưa đến nhiều thắc mắc hơn là giải đáp những thắc mắc ấy. Sau khi giết chết cả ngàn người Philistine tại Lechi, không ai biết Samson đi xuống Gaza để làm gì. Người đọc Kinh Thánh cũng không biết lúc ông…

Quan Xét, bài 15 Quan Xét 14-15 Thời gian trôi qua, Samson đã trưởng thành, chàng đi xuống Timnath chơi và phải lòng một cô gái người Philistine ở đó. Samson trở về nhà xin cha mẹ mình đi hỏi cưới cô gái ấy cho mình làm vợ (1-2). Đây là một gương hiếu thảo…

Quan Xét, bài 14 Quan Xét 13:1-25 Từ khi Chúa lập giao ước với Abraham, rằng Ngài sẽ ban xứ Canaan cho dòng dõi ông làm sản nghiệp, tới ngày Ngài giải thoát Israel khỏi kiếp nô lệ tại Ai-cập, thì thời gian đã trải qua hơn sáu trăm năm. Lời hứa ấy được lưu…

Quan Xét, bài 13 Quan Xét 12:1–15 Dòng dõi của Ép-ra-im có tính tình không giống tổ phụ của họ chút nào. Joseph khiêm nhu và điềm đạm bao nhiêu, thì tính tình của dòng dõi ông lại trở nên rất quái đản. Nhiều năm trước, khi quân Madian xâm chiếm xứ và cướp phá…

Quan Xét, bài 12 Quan Xét 11:1-40 Theo tập quán của người vùng Trung Đông vào thời tục lệ đa thê vẫn còn thịnh hành, thì con của những người hầu thiếp, hay kỹ nữ được người đàn ông nào đó nhận làm hầu thiếp, thường bị khinh rẻ vì không phải là con của…

Quan Xét, bài 11 Quan Xét 10:1-18 Mặc dù Abimelech không được kể là quan xét, nhưng với sức mạnh quân sự thì Abimelech cũng khiến cho kẻ thù của Israel phải e ngại, không dám xâm lấn. Có lẽ sau khi Abimelech chết rồi thì các dân tộc lân bang ở khu vực đó…

Page 1 of 21 2