Chúa Nhật, July 12th, 2020 Tâm Linh Trường Thành, 33 Tại Sao Chúa Phải Ban Đức Thánh Linh? Mathi ơ 3:1–12 Kinh Thánh và kinh nghiệm của những người thật lòng tin Chúa cho biết Đức Thánh Linh sẽ giúp chúng ta thắng hơn sự cám dỗ của xác thịt (Rôma 8:13). Nói vậy không…

Chúa Nhật, July 5th, 2020 Tâm Linh Trưởng Thành, 32 Loại Trừ Bản Ngã Rôma 8:1–17 Người chưa trải qua kinh nghiệm được giải thoát khỏi tâm tánh xấu của bản ngã cũ, mà muốn đi trên tiến trình thánh hoá của đời sống mới trong Đức Chúa Jesus, thì nỗi ước ao đó là…

Chúa Nhật, June 28th, 2020 Tâm Linh Trưởng Thành, 31 Bao Giờ tới Ngày Ấy? Giăng 16:23–27 Ai học Kinh Thánh đều biết Đức Chúa Jesus là Đầu của Hội Thánh, Hội Thánh là thân thể Ngài, và mọi tín hữu là các chi thể của thân thể ấy. Biết là một việc, nhưng có…

Chúa Nhật, June 14th, 2020 Tâm Linh Trưởng Thành, 30 Mục Đích Báp Têm Thánh Linh Giăng 16:23–27 Có lẽ con cái thật của Chúa đều ước ao các hiện tượng Đức Thánh Linh giáng lâm tiếp tục tái diễn không ngừng giữa Hội-Thánh của Chúa ngày nay. Vui biết bao khi mọi Hội-Thánh đều…

Chúa Nhật, June 07th, 2020 Tâm Linh Trưởng Thành, 29 Làm Sao Được Báp-têm Thánh Linh? Giô-Suê 3:15–16 Kinh Thánh Cựu Ước không phải chỉ là những sách đề cập tới lịch sử của dân Israel, luật pháp của Đức Chúa Trời ban qua Môise, các lời tiên tri về vận mệnh của dân tộc…

Chúa Nhật, May 24th, 2020 Tâm Linh Trưởng Thành, 27 1Côrinhtô 2:14–16 Sau khi tin Chúa, tâm tánh xác thịt của một số người được Đức Thánh Linh biến đổi khiến tâm tánh họ trở thành thiêng liêng; nhưng một số đông khác vẫn còn nguyên si tâm tánh xác thịt. Vì chưa được chỉ…

Chúa Nhật, May 17th, 2020 Tâm Linh Trưởng Thành, 26 Đức Tin An Nghỉ Hêbơrơ 4:1–6 Ai thật lòng tin Chúa thì rất muốn được nghe tiếng Chúa phán với mình. Ai cũng đọc được Logos, nhưng không có nhiều người thường được nghe Rhema. Ông Abraham thời xưa chẳng biết gì về các vấn…

Chúa Nhật, May 10th, 2020 Tâm Linh Trưởng Thành, 25 Cách Chúa Đến Trong Lòng Giăng 16:1–15 Nguyên tắc căn bản để nhận Rhema là phải có sự hiện diện của Ba Ngôi Đức Chúa Trời ở trong lòng để việc nghe tiếng Chúa không bị cản trở nữa. Tuy vậy, chúng ta phải biết…

Chúa Nhật, May 3rd, 2020 Tâm Linh Trưởng Thành, 24 Điều Gì Cản Trở Rhema? Giăng 14:1–23 Khi gặp tình cảnh rất nguy nan hết khả năng giải quyết, người ta cầu khẩn các thần vô hình, mà họ nghe lời đồn, chứ mắt chưa từng thấy, để xin thần đó cứu giúp họ trong…

Chúa Nhật, April 26th, 2020 Tâm Linh Trưởng Thành, 23 Bí Quyết Đức Tin qua Rhema 2Cô-rinh-tô 7:1 Tâm linh của một người được tái sinh ngay lúc người đó tiếp nhận ơn cứu rỗi của Đức Chúa Trời qua Đức Chúa Jesus Christ. Nhưng tâm trí, tư tưởng, tức là nếp suy nghĩ, lập…

Page 1 of 41 2 3 4