Truyền Giáo Vững Vàng, bài 27 Luca 10:5–9 Khi Đức Chúa Jesus sai các môn đồ Ngài đi vào các làng của người Do-thái để rao giảng tin lành của Nước Trời, Ngài dặn họ điều đầu tiên phải làm là chúc bình an cho những người họ gặp. Sự rao giảng tin lành thời…

Truyền Giáo Vững Vàng, bài 26 Công vụ 26:9-18 Có kiến thức giỏi hoặc biết cách giải quyết các nan đề trong công cuộc truyền giáo mặc dù rất tốt, nhưng nếu không đem các kiến thức ấy ra áp dụng, thì sự hiểu biết ấy rất là vô ích; bởi vì nó chẳng đem…

Truyền Giáo Vững Vàng, bài 25 Luca 16:19-31 Nhiều con cái Chúa tin rằng sau khi qua đời họ sẽ được các thiên sứ đem về thiên đàng, nếu khi sống trên trần gian họ không phạm những tội trọng, và trước khi tắt hơi họ được Chúa tha tội vì đã ăn năn về…

Truyền Giáo Vững Vàng, bài 24 Êphêsô 6:1-3 Trở ngại thường gặp nhất trong việc đem ơn cứu rỗi của Đức Chúa Trời đến cho người Việt là tín hữu phải biết cách trả lời các câu hỏi về vấn đề thờ cúng tổ tiên, để gỡ bỏ cái mặt nạ mà thế giới tối…

Truyền Giáo Vững Vàng, bài 23 2 Côrinhtô 4:3-4 Tín hữu vẫn thường đổ lỗi cho bạn bè hoặc người nghe đạo mà chưa chịu tin Chúa là cứng lòng. Những tín đồ Tin Lành làm công việc chứng đạo thường trổ hết tài ăn nói, dùng đủ thứ mồi ơn phước để thuyết phục…

Truyền Giáo Vững Vàng, bài 22 Công Vụ 19:8-20 Chúng ta đã thảo luận về hiệu quả của đời sống Cơ-đốc-nhân là thờ phượng, hiệp thông phục vụ nhau bằng các ân tứ đặc biệt Chúa ban cho con cái Ngài. Chúng ta cũng đã thảo luận về việc hướng đời sống mình chăm chú…

Truyền Giáo Vững Vàng, bài 21 1Côrinhtô 13:1–3 Khi bàn về việc sử dụng các ân tứ Chúa ban để phục vụ nhau trong Hội Thánh, chúng ta cần phải biết phân biệt các ân tứ của Đức Thánh Linh khác với tài năng hay khả năng đặc biệt có trong một số người; cũng…

Truyền Giáo Vững Vàng, bài 20 1Phierơ 4:7-11 Sau khi nghe về các ơn đặc biệt từ Đức Thánh Linh ban cho con cái Ngài, nhiều người trong chúng ta thường không dám nghĩ mình sẽ được Chúa ban cho một trong các ân tứ đó. Não trạng ấy là tâm lý chung, nhưng chúng…

Truyền Giáo Vững Vàng, bài 19 1Côrinhtô 12:1-12 Mọi người nào là tín đồ thật của Đức Chúa Jesus đều phải được Đức Thánh Linh ngự vào tâm linh để dẫn dắt trong cuộc đời. Điều kiện nầy khác với sự ấn chứng của Đức Thánh Linh trong lòng người tin nhận Đức Chúa Jesus:…

Truyền Giáo Vững Vàng, bài 18 Rôma 8:1-17 Vấn đề mọi tín hữu phải được đầy dẫy Đức Thánh Linh hoặc bước đi theo Thánh Linh được Kinh Thánh nhắc nhiều lần (Êphêsô 4:30, 5:18; Galati 5:16), và cũng có nhiều bài giảng đề cập tới việc đó. Tuy vậy, số người hiểu rõ vấn…

Page 1 of 31 2 3