Chúa Nhật, March 23rd, 2014

Các Vấn Đề Quan Trọng, 24

2Cô-rinh-tô 7:1

Tâm linh của một người được tái sinh ngay lúc người đó tiếp nhận ơn cứu rỗi của Đức Chúa Trời qua Đức Chúa Giêxu Christ. Nhưng tâm trí, tư tưởng, tức là nếp suy nghĩ, lập trường, thành kiến, và mọi thói quen của tính tình, cũng cần phải được biến đổi theo sự đổi mới trong tâm linh mà người ấy vừa nhận được. Sự biến đổi nầy là một tiến trình lâu dài, khó khăn và kiên nhẫn mới đạt tới.

Tất cả những ai muốn nhận được lời ‘rhema’ từ Chúa đều cần phải bước đi trên tiến trình ấy. Bởi vì mặc dù sự đổi mới trong tâm linh người tin Chúa sẽ diễn ra tức khắc, nhưng tâm tánh trong cảm xúc, lý trí và ý chí, thuộc phần hồn, thì chưa được biến đổi kịp với tâm linh mới.

Quyền tự do được lựa chọn giữa hai việc, có phục tùng chương trình của Đức Chúa Trời đối với cá nhân tín hữu hay không phục tùng Ngài, là nằm ở chỗ nầy.

Thuyết ‘tiền định’ sai lầm vì khiến người ta không chịu tu tỉnh tánh tình vốn bị nhiễm độc từ văn hoá, tập quán, phong tục, thói quen, với môi trường xã hội tội lỗi quanh họ.

Có rất nhiều tín hữu tuy đã tiếp nhận Chúa, tâm linh được tái sinh, mà vẫn còn nguyên tâm tính con người cũ; chỉ vì chưa được hiểu lẽ đạo cực kỳ quan trọng nầy.

Những người như vậy không thể nhận được ‘rhema,’ là các ý tưởng của Đức Chúa Trời, ban cho những người tin.

Lý do họ không thể nhận được là vì họ không khép đời sống riêng tư của mình phù hợp với các tư tưởng của Đức Chúa Trời. Vì thế, Đức Thánh Linh, Đấng ngự trong họ khi tiếp nhận ơn cứu độ, không thể tự do vận hành trong nếp suy nghĩ của họ, bởi Ngài không ép buộc ai.

Chúng ta chỉ có thể tiếp xúc với Đức Chúa Trời qua tâm linh; nhưng tâm linh chỉ có thể hoạt động hữu hiệu trong một trí não có khả năng suy nghĩ. Nghĩa là ‘rhema’ từ Chúa khiến trí não nhận biết để truyền đến tâm linh chúng ta.

Cho nên, sự ‘nghe’ lời ‘rhema’ thật ra là cảm nhận lời ấy trong trí, rồi trí khôn bắt đầu suy nghĩ, phân tích, nhận diện để biết chắc chắn lời ấy là từ Chúa đến cho mình. Rhema đó mới tạo đức tin của Đức Chúa Trời trong tâm linh ta, đức tin ấy điều khiển tâm trí, đang được đổi mới, sẵn sàng vâng theo những gì mình nhận được từ ‘rhema’ ấy.

Rất hiếm có người nào được nghe ‘rhema’ qua thính giác. Bởi vì cách Đức Chúa Trời truyền ý tưởng hay lời của Ngài đến cho loài người là qua sự cảm nhận trong tâm trí của người nhận.

Vì thế cho nên, nếu một tín hữu chưa có tâm trí được đổi mới, tức là phần hồn chưa theo kịp phần linh, thì Đức Chúa Trời không truyền ý tưởng Ngài cho người đó. Ai muốn bước đi gần gũi với Chúa, thì người ấy phải đổi mới nếp suy nghĩ, hay là đời sống tư tưởng của mình; sở dĩ Chúa không vào tâm trí người ấy để trò chuyện, vì Ngài không ngự trong một tư tưởng bị ô nhiễm thói nết xấu xa của tâm tính xác thịt.

Chúng ta phải đổi mới tâm trí mình để đức tin có môi trường mà phát triển. Đức tin đến khi có tư tưởng phối hợp cộng tác. Trước tiên lời Chúa đến cho chúng ta nghe qua trí não suy nghĩ của mình; qua sự suy nghĩ đó, ý tưởng của Chúa truyền đến tâm linh và tạo thành đức tin cần thiết. Vì thế: “Đức tin đến bởi những điều người ta nghe (Rôma 10:17).

Sự đổi mới nếp suy nghĩ, tư tưởng, quan niệm, thói quen, và tập quán của mình là phần quan trọng nhất trong tiến trình được thánh hoá. Lập trường của chúng ta về tội lỗi phải được thay đổi hoàn toàn.

Vì chúng ta chỉ có thể nhận được sự công nghĩa của Đức Chúa Trời khi bằng lòng cho Ngài cất bỏ những điều ta ưa thích nhưng bị Chúa xem là ô uế; chịu từ bỏ hết mọi điều gian dối bên trong, giả trá bề ngoài; nhận ra các ảo tưởng mình vẫn theo đuổi. Nếu chúng ta bắt đầu chịu từ bỏ vài điều không đẹp ý Chúa, thì Ngài sẽ chỉ dẫn những điều phải từ bỏ kế tiếp.

Sự khó khăn mà nhiều người gặp trong việc nầy là phải bỏ một số điều mình đang có, bỏ những ước muốn và nhiều vấn đề khác mà mình vẫn quý chuộng. Nếu ai đã được Chúa cho thấy rõ con người thật của mình, thì phương diện gây tởm lợm nhất không phải là các tội lỗi xác thịt, mà là bản chất kiêu căng chống nghịch Đức Chúa Giêxu trong bản ngã của mỗi người chúng ta.

Sứ đồ Phao-lô khuyên: “Chúng ta hãy thanh tẩy chính mình khỏi mọi vết nhơ của thể xác và tâm linh, cũng hãy làm cho sự thánh hoá được trọn vẹn trong niềm kính sợ Đức Chúa Trời” (2Cô-rinh-tô 7:1). Sở dĩ mọi người nào muốn được thánh hoá phải thanh tẩy thể xác và tâm linh như lời khuyên trên, vì cách nhìn sự việc của Đức Chúa Trời khác hẳn cách chúng ta quan niệm.

Đấng cực thánh ban lời hứa và có ý định hoàn thành các lời hứa ấy. Nhưng bất cứ ai muốn nhận lời hứa đều phải đáp ứng các điều kiện mà những lời hứa của Ngài đòi hỏi. Mọi hành động của con người đều do tư tưởng của mình thúc đẩy: Nghĩ sao, làm vậy! Cho nên, tiến trình đổi mới đời sống của chúng ta phải bắt đầu từ sự thay đổi lập trường, quan điểm sống của mình trước hết.

Không phải Đức Chúa Trời ban cho chúng ta ơn cứu rỗi rồi bỏ mặc chúng ta tự lo liệu lấy về cách thức nào để được thánh hoá. Vì thánh hoá là tiến trình mà Ngài làm cho Đấng Christ thành hình trong lòng chúng ta (Ga-la-ti 4:19).

Trong tiến trình nầy, Đức Thánh Linh cáo trách tội lỗi, chỉ dẫn, dạy bảo chúng ta những điều phải thực hiện để biến hoá đời sống thiên nhiên sang đời sống thuộc linh; từ thói quen của một người mang tâm tánh xác thịt luôn luôn hành động theo ý muốn của bản ngã, sang một người có chí hướng hoàn toàn khác con người cũ.

Vì thánh hoá là tách rời chúng ta ra khỏi tội lỗi và làm cho chúng ta được thánh thiện trong cách nhìn của Ngài. Cho nên, con cái Chúa không thể tiếp tục chiều chuộng các thói quen tội lỗi mình vốn có.

Chúa phải thánh hoá chúng ta để thân thể của mỗi người đều trở nên đền thờ của Đức Thánh Linh (1Cô-rinh-tô 6:19). Thành đền thờ của Đức Thánh Linh có nghĩa là chúng ta không còn thuộc về mình nữa, mà Chúa là Đấng làm Chủ. Vì là Chủ cho nên không phải Chúa chỉ để ý dạy chúng ta những việc lớn lao, quan trọng mà thôi, mà Ngài còn chỉ dẫn chúng ta từng chi tiết nhỏ của đời sống.

Và điều đó sẽ khiến chúng ta thấy những thiếu sót và tội lỗi lớn hay nhỏ của mình đều bị bộc lộ ra. Mục đích của Ngài là để chúng ta biết sự ô uế của mình và bằng lòng cho Ngài thực hiện sự tẩy rửa. Vì sự tẩy rửa tội lỗi do Chúa thực hiện phải có sự cộng tác của người nhận.

Sự tẩy rửa phải diễn ra trên cả hồn và linh chúng ta cho tới khi cả hai phần đó đều hoà hợp với bản thể của Đức Chúa Trời. Mục đích là đưa tâm trí và tâm linh chúng ta tới chỗ hoàn toàn đồng ý với sự sống của Con Đức Chúa Trời ở trong ta.

Mỗi tín hữu phải lập quyết định có muốn sự sống của Đấng Christ thành hình trong lòng mình hay không, rồi thực hiện quyết định đó. Sự sống ấy chính là tâm trí hay tâm tình vô cùng khiêm nhường của Đức Chúa Giêxu (Philíp 2:5). Gương của Đấng Christ là Ngài không đòi quyền lợi cho mình, nhưng luôn luôn duy trì một thái độ hoàn toàn vâng phục ý muốn của Đức Chúa Cha (Luca 22:42).

Vì thế, bí quyết để thường xuyên nhận được rhema tạo đức tin mạnh mẽ là bước vững vàng trên con đường thánh hoá, quyết tâm nhờ Đức Thánh Linh tẩy rửa cả hồn linh ta để được tâm trí Đấng Christ thành hình trong lòng ta.

Bước kế tiếp là chúng ta có bổn phận phải giữ cho tâm linh mình luôn luôn thuận theo sự chỉ dẫn của Đức Thánh Linh. Chúng ta cần phải thuận phục làm theo lời Ngài vì Ngài biết tất cả mọi điều. Ngài ngăn trở khi chúng ta định làm điều chi có hại, rồi hướng dẫn ta các điều thiện hảo để chúng ta tiến lên những trình độ tâm linh thánh thiện cao hơn.

Cho nên, nhiệm vụ “làm cho sự thánh hoá được trọn vẹn trong niềm kính sợ Đức Chúa Trời” có nghĩa là theo đuổi con đường thánh hoá trong sự vâng lời chỉ dẫn của Đức Thánh Linh, tâm tánh xác thịt không còn là nguyên nhân gây cản trở nếp sống Cơ-đốc, và người đời có thể nhận ra Đức Chúa Giêxu qua chúng ta.

Mỗi con cái Chúa hãy hiểu rằng việc có khả năng nghe rhema từ Đức Thánh Linh hay không là tuỳ thuộc vào đời sống có đang bước trên tiến trình thánh hoá hay không. Hãy bỏ ý nghĩ mong ước nhận được rhema để biết những dự định về tương lai của mình sẽ ra sao. Vì mong muốn như thế vẫn thuộc về các tham vọng xác thịt, xuất phát từ tâm trí chưa được tẩy rửa.

Hãy theo đuổi sự đổi mới tâm hồn để theo kịp tâm linh đã được tái sinh.

Hãy thường xuyên ôn luyện bài học thánh hoá trong niềm kính sợ Đức Chúa Trời. Đó là chìa khoá thành công nhận rhema cho đức tin vậy.

VanDeQuanTrong24.docx

Rev. Dr. CTB