Chúa Nhật, May 19, 2013

Tìm Hiểu Giải Mộng Tiên Tri, 01

2 Các Vua 6:8–17

Giấc mộng, giấc mơ, hay chiêm bao là tên gọi của những sự việc, cảnh quan sống động mà người ta thấy trong giấc ngủ. Hầu hết người thấy chiêm bao thường thấy mình có mặt trong các sự việc diễn ra của chiêm bao ấy. Xưa nay đã có nhiều người nghiên cứu về chiêm bao, nhưng rất ít người đi sâu về mặt tâm linh. Còn các chiêm bao tiên tri lại càng ít được đề cập đến. Những người không tin sự thực hữu của linh giới thì giải thích rằng chiêm bao chỉ là hoạt động của ký ức trong bộ óc, phản ảnh những sự việc đã xảy ra mà mắt của người nằm chiêm bao đã thấy lúc còn thức. Mặc dù giải thích nầy có phần đúng về phân tâm học đối với một số giấc mơ; nhưng hoàn toàn không giải thích nổi những giấc mơ báo trước những việc sẽ xảy ra rất chính xác đến từng chi tiết, mà người nằm thấy chiêm bao không có một chút hiểu biết gì về việc sẽ xảy ra.

 

Trong vấn đề chiêm bao thì trong nhân loại có hai loại người. Loại thứ nhất hễ khép mắt ngủ là thấy chiêm bao; loại thứ nhì thì hiếm khi nằm mộng. Người trong nhân loại khó tin vào những gì mắt không thấy được, tay không sờ được, mũi không ngửi được, tai không nghe được. Đối với những người hoài nghi sự hiện hữu của linh giới thì các chuyện kể về thiên sứ, ma quỷ, vv đều là chuyện huyễn hoặc, hoang đường, không có thật. Giới nầy không phải chỉ là những người tin vào thuyết vô thần, mà còn có vô số người tự xưng là Cơ-đốc-nhân và giáo phẩm trong đạo vẫn kịch liệt bác bỏ những việc thuộc linh giới mà họ không thấy, dù là những việc đó được ký thuật trong Kinh-thánh. Kể cả sứ đồ Thô-ma dù đã thấy Đức Chúa Giêxu gọi người chết sống lại, ông cương quyết nói: “Nếu mắt tôi không thấy dấu đinh trên hai bàn tay Ngài, nếu ngón tay tôi không sờ vào vết đinh, nếu bàn tay tôi không đặt vào sườn Ngài, thì tôi không tin” (Giăng 20:25).

 

Đức Chúa Trời đã ban cho con dân Ngài ơn tiên tri, tức là có khả năng thấy trước những sự việc sẽ xảy ra trong tương lai và tường thuật cách chính xác những điều họ thấy. Ơn đó đã khiến cho các tiên tri thời Kinh-thánh vượt trội trên hẳn những tiên tri giả tại các nước thờ hình tượng ở chung quanh họ. Êlisê là một tiên tri nổi tiếng vì biết và nghe được những chuyện bàn thảo trong phòng kín của vua nước thù nghịch (2Vua 6:8–12). Khi đầy tớ của ông bị kinh khiếp vì thấy quân A-ram đông đảo vây thành, Êlisê đã cầu nguyện xin Chúa mở mắt cho anh ta thấy các xe và ngựa bằng lửa trong linh giới đang bao bọc bảo vệ họ (2Vua 6:15–17). Các chuyện tích Kinh-thánh và những kinh nghiệm thực tế của rất nhiều con cái Chúa đã chứng minh linh giới là một thực tế như không khí ta thở hay nước ta uống mỗi ngày, mặc dù không thấy được bằng mắt thể chất.

 

Nếu các giấc mộng tiên tri đều dễ hiểu, thì chẳng ai cần nghiên cứu về môn giải mộng. Sở dĩ chúng ta cần nghiên cứu là vì mắt trần không thể thấy linh giới, mà những điềm tiên tri thường tỏ ra cho người trong lúc họ ngủ (Gióp 33:14–16; Dân số 12:6). Đức Chúa Trời là Thần (Giăng 4:24), thiên sứ trên trời cũng là các thần. Satan và các đẳng cấp ma quỷ đều hoạt động trong linh giới (Êphêsô 6:12). Nếu mắt trần của người ta có thể thấy được các thân vị trong linh giới và hoạt động của họ, thì không thể nào sống yên ổn làm ăn bình thường được. Cuộc sống họ sẽ bị rối loạn. Kinh-thánh đã kể lại nhiều cảnh huống bị kinh khiếp của những người thấy các thiên sứ. Ê-xê-chi-ên ngã sấp mặt xuống đất khi thấy các chêrubim (Êxêchiên 1:28; 9:8; 43:3; 44:4). Đa-ni-ên mô tả một thiên sứ uy dũng xuất hiện, dù những người ở với ông không thấy thị tượng đó, họ run rẩy, chạy trốn tìm nơi ẩn mình (Đaniên 10:5–7). Giăng vừa thấy Chúa thì ngã xuống chân Ngài như chết (Khải-huyền 1:17).

 

Nếu xác thịt sẽ bị hư hoại của chúng ta thấy được thế giới vô hình của các thiên sứ, ma quỷ, cùng các hoạt động của họ, hoặc thường xuyên thấy được những cảnh trí của hoả ngục, có lẽ nếp sống bình thường của loài người sẽ gặp rất nhiều trở ngại; cũng không ai có tâm trí yên ổn không bị ám ảnh mà đi ngủ. Bởi vì chỉ cần nghi rằng có ai đó đang đến bên cạnh chăm chú quan sát lúc ta đang nhắm mắt, thì chẳng ai yên tâm đi ngủ hết. Những người có đời sống tâm linh nhạy bén với các hoạt động của linh giới thì có lúc sẽ cảm nhận được sự hiện diện của Chúa, của các thiên sứ, hay trong tâm linh cảm thấy khó chịu khi có các ác linh đến gần mình. Vì bề trong của chúng ta là linh có thể tiếp xúc với linh giới, nên Đức Chúa Trời khiến mắt tâm linh của chúng ta bị che khuất, để loài người có thể yên tâm làm ăn sinh sống. Những tín hữu nào muốn biết hay thấy các hoạt động của thiên sứ trong linh giới thì lòng phải phù hợp với các hoạt động của họ.

 

Mỗi một người đều có một tương lai, gọi là thiên mệnh, nghĩa là tương lai theo ý Chúa. Đức Chúa Trời muốn con cái Ngài có lòng tin vững chắc vào tương lai của họ. Lòng tin đó là rất quan trọng; cho nên, Ngài cho phép chúng ta được vào trong cõi chiêm bao để nhận lấy những sự hiểu biết thiết yếu cho chúng ta. Sự biết đó sẽ làm thay đổi tình hình, chuyển giòng lịch sử, định đoạt số phận tương lai. Kinh-thánh đã ghi chép nhiều sự kiện chiêm bao như thế. Vua Abimêléc thấy bà Sara quá đẹp, mà không biết đó là vợ của Ápraham, nên bắt đưa vào cung. Nhưng Đức Chúa Trời cảnh cáo ông trong chiêm bao phải trả Sara lại cho Ápraham (Sáng Thế 20:6–7). Đời cháu nội của Ápraham là Giacốp, thiên sứ của Chúa lại hiện ra phán dạy trong chiêm bao (Sáng 31:10–13), bảo ông trở về quê quán. Đức Chúa Trời lại tỏ cho Giô-sép, con trai cưng của Giacốp, hai chiêm bao về tương lai của ông (Sáng 37:5–11).  Sau đó Chúa chỉ dẫn cho Giô-sép giải mộng cho hai viên quan chức bị tù (Sáng 40:5–19), rồi giải mộng cho Pharaôn, vua Ai-cập (Sáng 41:15–32).

 

Giấc mơ của một lính Ma-đi-an thấy ổ bánh bằng bột lúa mạch lăn vào trại quân làm đổ hết lều trại, đã khiến cho Ghi-đê-ôn vững tâm tin chắc Đức Chúa Trời sẽ khiến cho ông và các chiến sĩ Israel đánh bại đạo quân Ma-đi-an đông vô số (Quan Xét 7:9–15). Đến đời vua Sa-lô-môn, Chúa hiện ra với vua trong giấc chiêm bao và ban cho ông điều ông cầu xin là sự khôn ngoan để cai trị dân chúng nước mình (1Vua 3:5–9). Vài trăm năm sau, khi nước Giu-đa bị đế quốc Ba-by-lôn tiêu diệt, chỉ có Đa-ni-ên, một người trẻ tuổi trong số các tù binh người Giu-đa bị lưu đày qua Ba-by-lôn, được Chúa ban cho khả năng giải nghĩa những giấc mộng bí hiểm của vua Nê-bu-cát-nết-xa (Đa-ni-ên 2:17–19; 4:9), và chính ông thấy chiêm bao các khải tượng về dòng lịch sử tương lai của thế giới (Đa-ni-ên 7:1; 8:1–2).

 

Tại sao Đức Chúa Trời ban các giấc chiêm bao tiên tri cho con dân Ngài? Trong khi Chúa có thiên mệnh cho mỗi người, thì các quyền lực của thế giới tối tăm đang cố làm phân tâm, ngưng trệ, và huỷ phá cả kế hoạch tiên báo của Đức Chúa Trời và thiên mệnh của các cá nhân. Bằng các âm thanh huyên náo và nhiều tiếng nói khác nhau đi vào đời sống chúng ta, trí óc chúng ta có thể bị mê muội, và sự hiểu biết của chúng ta bị mụ mị bởi vô số điều mà chúng ta phải lựa chọn. Vì lý do đó, thỉnh thoảng Đức Chúa Trời cho phép các tín hữu được đem xuyên qua bức màn thế giới vật chất, đi vào cõi của chiêm bao hay thị tượng để vạch trần các mưu mô của kẻ thù, và mặc khải các chương trình huyền nhiệm của Đức Chúa Trời. Con dân Chúa thường nghĩ rằng sự mặc khải qua chiêm bao là những điềm báo trước các tai hoạ cho cả nước giống như các tiên tri thời Cựu-ước. Nhưng, Kinh-thánh cho biết rằng Chúa quan tâm đến từng cá nhân (Mathiơ 10:29), không phải chỉ quan tâm đến tập thể mà thôi.

 

Hàng năm, người Mỹ tốn hàng chục tỷ mỹ kim cho việc xem bói. Thống kê Pew Forum cho biết trong năm 2009, cứ 7 người Mỹ thì có một người nhờ thầy bói đoán vận mệnh của họ; vì họ muốn biết tương lai của mình trong một xã hội đầy bất trắc. Hội-thánh của Chúa không thể ngồi yên, từ chối không nói cho thế hệ nầy tìm kiếm Đức Chúa Trời để được Ngài chỉ dẫn. Mặc dù tri thức về ơn cứu độ cũng như cách sống thanh sạch, thánh thiện đều đã ghi chép trong Kinh-thánh; nhưng, có những lúc mà chúng ta bối rối không biết phải lập quyết định như thế nào, thì các điều đó có thể được cho thấy và hiểu được qua chiêm bao và thị tượng. Tuy nhiên, tâm trí và sự hiểu biết chúng ta phải xuyên thủng tấm màn vô hình để tìm hiểu các giấc chiêm bao tiên tri.

 

TimHieuGiaiMongTienTri01.docx                  (Sách tham khảo: How to Interpret Dreams and Visions, Perry Stone)

Rev. Dr. CTB