Chúa Nhật, November 11, 2012


Các Đẳng Cấp về Sự Khải Thị

1Côrinhtô 13:8–12

Có nhiều đẳng cấp hoặc trình độ cao thấp khác nhau trong lãnh vực tâm linh của các tín hữu. Đức Chúa Trời không dùng cách thức khải thị giống nhau qua ơn tiên tri cho tất cả các đẳng cấp, nhưng Ngài dùng nhiều cách khác nhau để mặc khải ý muốn hay chương trình của Ngài cho Hội Thánh qua những người được ơn tiên tri. Những phương cách đó được gọi là các trình độ khải thị hay các đẳng cấp tiên tri khác nhau.

Đẳng cấp thấp nhất trong ơn tiên tri là ‘ý tưởng’ hay ‘ấn tượng’ về một hay nhiều vấn đề của người nào đó, mà ngày nay người ta thường gọi là sự khải thị tiên tri. Đây chỉ là các sự khải thị khái quát về các tình trạng hoặc vấn đề của ai đó, mà người nhận được sự khải thị phải dùng lời của mình để mô tả điều mà họ đã cảm nhận. Trong những trường hợp như thế, một vài phái đã dùng cách bừa bãi câu: “Đức Chúa Trời phán …” Tín hữu nên rất cẩn thận về việc dùng lời phát biểu ấy. Vì nếu thật là lời Chúa phán, thì chắc chắn nó sẽ hoàn thành mục đích mà Ngài đã sai lời ấy ra (Ê-sai 55:10–11). Vào thời Cựu Ước, các tiên tri của Đức Chúa Trời thường dùng câu “Đức Giêhôva phán …” khi phải truyền đạt lời tiên tri, để phân biệt rõ ràng Lời của Chúa tách ra khỏi những lời của bọn tự nhận là ‘tiên tri’ của các thứ thần khác vào thời ấy (1Các Vua 18:19).

Vì thế, hầu hết các lời được cho là, hay tự xưng là tiên tri ngày nay, thật ra do người nói tiên tri đặt ra. Những điều đó rất có thể là ý của Đức Chúa Trời nhưng được diễn đạt bởi những lời lẽ của chúng ta. Thường thì những ‘ý tưởng’ hay ‘ấn tượng’ ấy bị hoen ố bởi những loại giáo lý hay sự tin tưởng vớ vẩn sai lạc của những người rất ấu trĩ trong lãnh vực ân tứ thuộc linh, hay những yếu tố vật chất bên ngoài tác động lên tâm trí của người nói tiên tri. Để sự khải thị mà mình nhận được trở thành lời tiên tri có uy tín được tôn trọng, những ai sẽ nhận được các ý tưởng nào đó từ Chúa đến, cứ nói rõ là mình nhận được ý tưởng và diễn đạt ý tưởng hay ấn tượng ấy bằng lời lẽ rõ ràng nhất mà mình có thể nói được. Còn ý nghĩa hay hiệu quả của ý tưởng ấy, thì người nhận lời tiên tri phán cho mình là phía hiểu rõ hơn hết.

Trình độ kế tiếp của sự khải thị tiên tri là ‘thị tượng,’ hay ‘ý tưởng qua hình ảnh.’ Những thị tượng lại có thể đến qua vài đẳng cấp khác nhau, từ sự thấy bằng con mắt tâm linh tới sự thấy rõ như xem qua màn ảnh truyền hình. Đẳng cấp thấp nhất của trình độ ‘thị tượng’ là thấy bằng mắt tâm linh về đủ chuyện khác nhau; từ màu sắc, hình thù, tới cảnh vật hay hoạt cảnh đang diễn ra, tuỳ theo vấn đề được khải thị. ‘Thị tượng’ ở trình độ nầy thường là mờ mờ, không rõ ràng, thiếu ý nghĩa rõ rệt. Có khi người nhận thị tượng có thể hiểu và giải thích được ý nghĩa. Nhưng thường là người nhận lời tiên tri hiểu rõ ý nghĩa của thị tượng hơn là người thấy thị tượng. Khi được cho thấy thị tượng, chúng ta cần phải cầu xin Đức Thánh Linh giải nghĩa.

Có một số hình ảnh hay sự việc là biểu tượng của Kinh Thánh; vì thế, phải biết và ghi nhớ nhiều câu Kinh Thánh quan trọng. Ví dụ như hình ảnh mưa trong Cựu Ước có ý nghĩa là dạy dỗ (Phục Truyền 32:2); bạc thường có nghĩa là tiền mua, tiền chuộc. Giôsép bị các anh mình bán để lấy 20 miếng bạc (Sáng Thế 37:25–28); luật buộc người Israel phải chuộc các con đầu lòng bằng một số bạc (Dân Số 3:48–50); Đức Chúa Giêxu bị bán giá 30 miếng bạc để chuộc tất cả nhân loại. Dù rằng hầu hết các biểu tượng dùng trong thị tượng đều ra từ Kinh Thánh, nhưng không phải tất cả đều là biểu tượng từ Kinh Thánh. Những biểu tượng không phải từ Kinh Thánh thì thường là điều chi đó có ý nghĩa đối với người mà sự khải thị bày tỏ cho biết. Nếu thị tượng không có ý nghĩa gì đối với người tiên tri nhận sự mặc khải, thì đó là tiếng nói lớn từ trời cho người sẽ nhận lời tiên tri.

Thị tượng lúc đang mở mắt là hình thức khải thị cao hơn thị tượng qua mắt tâm linh. Đây là những cảnh sinh động rõ ràng, được ban cho để chúng ta không thể lầm lẫn ý Chúa muốn bày tỏ. Một ví dụ điển hình về loại ‘thị tượng lúc đang mở mắt’ là chuyện đội trưởng Cornelius đang cầu nguyện thì thấy thiên sứ bước vào nói chuyện với ông (Công Vụ 10:3). Loại khải thị nầy ít khi xảy ra. Chúa chỉ dùng để truyền đạt việc rất quan trọng; như trường hợp nầy là phúc âm được đến với dân ngoại là những người không nằm trong giao ước cũ. Có khi Chúa dùng đẳng cấp tiên tri nầy để giúp chúng ta hiểu rõ ý Ngài, vì “Ngày nay chúng ta thấy qua một tấm gương mờ” (12).

Một hình thức khải thị thông thường khác nữa là ‘chiêm bao’ hay giấc mơ. Cũng giống như thị tượng, những giấc chiêm bao có nhiều mức độ khác nhau về sự rõ ràng và mặc khải. Vài giấc chiêm bao chỉ là sự nhắc nhở nhẹ nhàng của Chúa; vài giấc mơ khác thì trực tiếp và rõ nét. Hầu hết các giấc mơ của chúng ta là phản ảnh những chuyện bất chợt trong ngày hay các ký ức xa xôi vẫn còn trong tiềm thức. Nếu sau giấc chiêm bao chỉ có thể nhớ mang máng thì chắc không đến từ Chúa. Những giấc mơ từ Chúa rất dễ nhận ra, dù cho chúng ta chưa hiểu ý nghĩa ngay lập tức.

‘Xuất thần’ là đẳng cấp kế tiếp về sự khải thị. Định nghĩa ‘xuất thần’ là thấy chiêm bao đang khi còn thức. Phierơ được Chúa làm cho ‘xuất thần’ và thấy một khải tượng đặc biệt từ trời khiến ông phân vân ngẫm nghĩ (Công Vụ 10:9–20). Sau đó ông hiểu nghĩa lời phán: “Những gì được Đức Chúa Trời tẩy sạch, không được coi là ô uế” (10:15) là để phá vỡ một thứ đồn luỹ quan trọng theo tâm lý của người Do-thái. Vì tâm tánh Do-thái của Phierơ sẽ ngăn trở không cho ông tới nhà của đội trưởng Cornelius mà truyền rao Tin Mừng cho người ngoại bang. ‘Xuất thần’ là điều thường xảy ra từ thời Cựu Ước (Êsai 6:1–8; Êxêchiên 1:1; 8:1–4; Đaniên 10:4–9), và thời Tân Ước (2Côrinhtô 12: 2–4; Khải Huyền 1:10–19). Ngày nay, Chúa vẫn dùng hình thức khải thị nầy để chứng minh sự hiện diện của Ngài và những điều Ngài muốn dạy dỗ đặc biệt cho một Hội Thánh nào đó (Terry Copper, The Gateway Church, Coeur D’Alene, Idaho; Joshua Mills).

Chúng ta cần phải cẩn thận khi có một sự khải thị tiên tri được ban cho để thay đổi một giáo lý nào đó. Phierơ đã làm rất đúng khi vâng lời Đức Thánh Linh đi ngay tới nhà Cornelius. Nhưng sau khi trở về thì ông trình bày việc ấy cho Hội Thánh tại Giêrusalem để được xác nhận. Bây giờ chúng ta cũng phải để cho các tín hữu được tự do vâng lời và đáp ứng sự chỉ dạy của Đức Thánh Linh cho các cá nhân đó; tuy nhiên, trước khi một sự khải thị nào về thay đổi giáo lý có thể được Hội Thánh chấp nhận, nó phải được giải tỏ cho các cấp lãnh đạo và được Kinh Thánh xác nhận. Trong trường hợp Phierơ, mặc dù ông được xem là người đứng đầu các sứ đồ, nhưng các tín hữu vô danh vẫn chất vấn việc ông làm, sau khi ông trở về Giêrusalem (Công Vụ 11:19–21).

Những hình thức tiên tri ở đẳng cấp cao khác nữa là nghe tiếng Chúa qua thính giác, thiên sứ hiện ra cho thấy, hay chính Đức Chúa Giêxu hiện ra trò chuyện (Công Vụ 23:11). Thời kỳ hiện nay là lúc Đức Chúa Trời tuôn đổ Thần của Ngài; cho nên, các hiện tượng và kinh nghiệm như đã nói sẽ xảy ra thường xuyên hơn. Tuy nhiên, đừng nghĩ rằng nếu chúng ta ngày nay được ban cho các kinh nghiệm tiên tri ở đẳng cấp cao như thấy thiên sứ, hoặc được đem lên thăm thiên đàng thì sẽ không còn bị các vấn nạn, trục trặc trong đời sống đức tin nữa. Suy nghĩ đó có lẽ không đúng, vì trước kia thiên sứ trưởng Lucifer đứng trong sự hiện diện vinh quang của Đức Chúa Trời, có địa vị cao trọng trên thiên đàng, mà vẫn sa ngã (Êxêchiên 28:12–17).

Có một ranh giới mong manh giữa sự khải thị so với bói toán. Sự phỏng đoán và tính tự phụ sẽ khiến chúng ta vượt qua lằn ranh ấy. Satan vẫn khiến cho xuất thần giả mạo trong các đạo lạc. Đức Chúa Giêxu dù đã làm rất nhiều phép lạ, nhưng Ngài chỉ cho rất ít môn đồ thấy những việc vinh quang nhất (Mathiơ 17:1–2). Chúa không ban sự khải thị tiên tri để chúng ta biểu diễn hay làm cho người khác cảm phục. Phép lạ hay lời tiên tri được ban cho để làm thành điều chi đó cho con dân Ngài. Tiên tri là phương tiện để tiến tới mục đích, tự nó không phải là cứu cánh. Nếu ơn tiên tri, sự khải thị hay quyền phép tự chúng là mục đích chúng ta nhắm tới, thì những điều đó sẽ bị lạm dụng cho các mục tiêu đen tối. Ơn tiên tri là quà tặng của Đức Thánh Linh ban cho Hội Thánh của Ngài. Nếu chúng ta biết đối xử với Ngài bằng tâm linh thánh khiết, Ngài sẽ tin cậy để ban cho ơn khải thị và các quà tặng quý hơn và lớn hơn nữa.

HieuBietOnTienTri12.docx   (Sách tham khảo: The Prophetic Ministry, by Rick Joyner)

Re. Dr. CTB