Chúa Nhật, August 19, 2012


Các Vấn Đề Căn Bản

Tháng Tư năm 1983, một tín hữu nói với một nhóm mục sư ở Kansas City, KS, rằng do ơn tiên tri từ Đức Thánh Linh nói cho ông biết, khoảng ba tuần tới, một ngôi sao chổi, mà các nhà quan sát thiên văn chưa dò thấy, sẽ hiện ra bất ngờ. Sáng ngày 7 tháng Năm, 1983, báo chí đăng tin các khoa học gia sẽ có cơ hội hiếm hoi quan sát và nghiên cứu một ngôi sao chổi mới được khám phá với một khoảng cách cực kỳ gần với trái đất, là ba triệu dặm. Ngày 28 tháng Năm, 1983, vị tín hữu đó lại cho biết Kansas City sẽ bị hạn hán suốt 3 tháng mùa hè, nhưng đến ngày 23 tháng Tám thì sẽ có trận mưa đầu tiên. Việc đã xảy ra đúng y như vậy. Tín hữu ấy tên là Bob Jones, trở thành nhà tiên tri có uy tín về những lời tiên báo chính xác cho đến ngày nay.

Cuối tháng Mười Một, 1988, Mục sư, cũng là tiên tri Paul Cain nói trong điện thoại cho một nhóm mục sư của Anaheim Vineyard biết rằng, ngày ông đến vào tuần tới sẽ có động đất ở Nam California, nhưng không phải là động đất mạnh. Tuy vậy, ngày tiếp theo sau ngày ông rời Califor –nia, thì sẽ có một trận động đất lớn ở đâu đó trên thế giới. Ngày 3 tháng 12, lúc 3:38 sáng, đúng ngày Paul Cain đến, thì xảy ra một trận động đất nhỏ có tâm điểm ở Pasadena, CA. Ông rời khỏi California ngày 7 tháng 12, 1988, thì ngày sau đó, 8 tháng 12, đã diễn ra một trận động đất lớn tại nước Armenia của Liên Bang Sô Viết. – Những chuyện vừa kể trên thuộc về ơn tiên tri đặc biệt của một số người đặc biệt, đã được ghi lại làm bằng chứng. Đối với chúng ta là con cái Chúa tin lời Kinh-thánh, thì ơn tiên tri, lời tiên tri, và chức vụ tiên tri thời Cựu Ước là bình thường.

Những câu hỏi vẫn đặt ra lâu nay là: Ơn tiên tri có còn vận hành ngày nay không? Tiên tri là ai? Lời tiên tri là gì? Nếu thời nay ơn và chức vụ tiên tri vẫn còn thì sẽ vận hành trong Hội thánh ra sao? Các tiên tri ấy sẽ ở dưới quyền lãnh đạo của ai, hoặc chịu trách nhiệm với ai? Bây giờ đã có Kinh-thánh chỉ dẫn, tại sao chúng ta còn cần những lời tiên tri? Nếu mọi con dân Chúa đều có khả năng nghe tiếng Ngài, thì tại sao chúng ta cần các tiên tri? Nếu chúng ta theo đuổi, tìm kiếm ơn tiên tri, thì có hợp lẽ không? Những câu hỏi đại loại như vậy vẫn thường được nêu ra mà chưa có sự trả lời thoả đáng, cho nên đã tạo ra một khoảng trống. Cái khoảng trống do dốt nát, thiếu hiểu biết sẽ là mảnh đất tốt cho vô số quan điểm sai lầm, cũng như những sự thực hành tai hại.

Tín hữu và người chưa tin Chúa đều thấy cần được sự hướng dẫn siêu nhiên trong một thời kỳ đầy bất ổn và bối rối như hiện nay. Thật ra, sự cần được hướng dẫn đó không xa lạ gì đối với con dân của Đức Chúa Trời. Trong thời Cựu-ước lẫn Tân-ước, tiên tri là cách thức chủ yếu mà Chúa dùng để chỉ bảo dân sự của Ngài. Đức tính của những người được Chúa giao thác uy quyền tâm linh, là khiêm cung nhận lời chỉ dẫn của Đức Chúa Trời qua những người khác. Vua David, một trong các tiên tri lớn của Kinh-thánh, đã viết nhiều tác phẩm được đặt vào Cựu-Ước. Nhưng vẫn thường xuyên mời các vị tiên tri đến để xin sự chỉ dẫn khi ông cần một sự hướng dẫn riêng. Lúc còn sống, ông làm theo lời họ truyền lại và vẫn sẵn sàng chịu ở dưới ảnh hưởng của họ.

Một lý do nữa khiến làm gia tăng sự chú trọng vào đề tài nầy bởi vì thánh vụ tiên tri và ân tứ tiên tri đã được phục hồi cho Hội Thánh ngày nay. Không người nào tin lời Kinh Thánh dám phủ nhận đây là thời cuối cùng trước khi Đức Chúa Giêxu trở lại thế gian. Sự ứng nghiệm lời tiên tri Giôên đã được sứ đồ Phierơ công nhận trong ngày lễ Ngũ Tuần đầu tiên sau khi Đức Chúa Giêxu đã thăng thiên: “Đức Chúa Trời phán: ‘Trong những ngày cuối cùng, Ta sẽ đổ Thần Ta trên mọi người; con trai và con gái các ngươi sẽ nói tiên tri, người trẻ tuổi sẽ thấy khải tượng, người lớn tuổi sẽ thấy chiêm bao. Trong những ngày ấy, Ta sẽ đổ Thần Ta trên các đầy tớ nam và nữ của Ta, họ sẽ nói lời tiên tri’” (Công vụ 2:17–18). Phân đoạn Kinh Thánh nầy nói rằng sẽ có sự gia tăng cách đáng kể về tiên tri, chiêm bao và thị tượng trong những ngày cuối cùng của thế giới. Chúng ta càng đối diện khó khăn nhiều chừng nào, càng cần nhiều sự hướng dẫn tiên tri chừng nấy.

Thế nhưng, đồng một lúc với sự phục hồi thánh vụ tiên tri chân chính, cũng có sự gia tăng về tiên tri giả và lời tiên tri giả. Sự quá đói khát về những sự hướng dẫn thiên thượng đã khiến nhiều người trở thành mồi ngon cho bọn tiên tri giả. Vào thời Môise, các pháp sư và phù thuỷ Ai cập cũng có thể làm trò quỷ thuật bắt chước dấu lạ do Môise làm ra (Xuất Aicập 7:11–12). Ngày nay các tiên tri giả, các thầy bói, những pháp sư cũng có thể diễn một số trò, nhưng ân tứ tiên tri mà Đức Chúa Trời ban cho Hội Thánh Ngài thì vượt xa những gì bọn bói toán có thể làm. Các thắc mắc phải lẽ về ơn tiên tri sẽ được Kinh Thánh giải đáp thoả đáng, nhưng điều quan trọng là Hội Thánh cần phải biết và giải quyết những thắc mắc ấy. Nếu Kinh Thánh đã nói rằng ơn tiên tri sẽ gia tăng vào thời cuối cùng, mà giáo hội nào làm lơ, giả vờ xem như ơn ấy không còn nữa, thì sẽ dễ bị mắc mưu của kẻ thù. Từ khước phương tiện Chúa ban cho thì thật là ngu ngốc biết bao!

Sứ đồ Phaolô, nhà truyền giáo lẫy lừng của Hội Thánh, nói về thánh vụ mình: “Lời tôi giảng dạy không phải là những lời khôn ngoan, khéo léo, nhưng bày tỏ Thánh Linh và quyền năng; như thế, đức tin anh em không dựa trên sự khôn ngoan loài người, nhưng trên quyền năng Đức Chúa Trời” (1Côrinhtô 2:4–5); và “Khi chúng tôi truyền Tin-lành cho anh em, không phải chúng tôi chỉ nói suông, nhưng nói với quyền năng, với Đức Thánh Linh và với niềm tin quyết” (1Têsalônica 5:1). Chân lý của Đức Chúa Trời là sức mạnh vô địch, nhưng sứ đồ Phaolô nhận biết rằng sứ điệp của ông không thể chỉ bằng lời nói suông, mà phải thể hiện bằng quyền phép siêu nhiên. Điều nầy đã được Đức Chúa Giêxu áp dụng. Ngài là Chân Lý, nhưng Ngài vẫn dùng quyền phép để xác nhận sứ điệp của Ngài. Chẳng lẽ bây giờ chúng ta không cần quyền năng Ngài để xác nhận lời giảng? Ơn tiên tri không phải là thứ hàng lạ tuỳ ý lựa chọn. Nó là ơn rất cần thiết để hoạt động hiệu quả.

Chúng ta sẽ lần lượt nghiên cứu các vấn đề sau đây bằng cách tham khảo lời chỉ dẫn của các tác giả đã thành danh về ơn tiên tri trong Hội Thánh. Thêm vào đó, chúng ta cũng sẽ học biết về ơn tiên tri của những người đi trước chúng ta, để tránh những vấp váp, thất bại do thiếu hiểu biết trong lãnh vực nầy; học áp dụng cách thích hợp các lời tiên tri cho cá nhân, để chúng ta không bỏ lỡ những gì mình đáng được hưởng. Sau đó, chúng ta sẽ nghiên cứu về các nguyên tắc giải mộng và thị tượng, là các sự kiện trong lời hứa của Chúa cặp theo ơn tiên tri khi Ngài tuôn đổ Thần của Ngài trên Hội Thánh. Những vấn đề thắc mắc gồm có:

Ÿ Tại sao ngày nay chúng ta cần các tiên tri?

Ÿ Những sự mặc khải tiên tri ngày nay liên hệ thế nào tới những sự mặc khải trong Kinh Thánh?

Ÿ Tiên tri thời Tân Ước khác với tiên tri thời Cựu Ước ra sao?

Ÿ Những ‘tiên tri’ sẽ liên hệ và hoạt động trong Hội Thánh ngày nay như thế nào?

Ÿ Có thể nào một tiên tri chân chính đưa ra lời tiên báo không chính xác hoặc sai?

Ÿ Tại sao Đức Chúa Trời phải phán qua chiêm bao hay thị tượng mà không nói trực tiếp rõ ràng?

Ÿ Chúng ta sẽ làm thế nào giải nghĩa các sự mặc khải siêu nhiên, chiêm bao và thị tượng?

Ÿ Những đặc tính của các loại mạo nhận ân tứ của Đức Thánh Linh thì ra sao?

Ÿ Làm thế nào để vận hành trong các ân tứ mặc khải như tiên tri, lời tri thức, lời khôn ngoan, hay ơn phân biệt các linh?

Chúng ta sẽ cố gắng giải quyết các thắc mắc đã nêu trên căn bản Kinh Thánh và thực tiễn để phân biệt được giữa đúng với sai và tạo điều kiện cho các ơn mặc khải nầy có thể vận hành cách lành mạnh trong Hội Thánh. Bởi vì giữa anh chị em tín hữu có thể đã có người được kêu gọi vào thánh vụ tiên tri, nhưng bị ngăn cản hay ngã lòng vì một số sự sai trật đã xảy ra. Đức Chúa Trời muốn thấy những ân tứ thuộc linh Ngài đã ban được sử dụng để đem vinh quang đến cho Ngài.

HieuBietOnTienTri01.docx

Theo ‘The Prophetic Ministry’ của Rick Joyner.