Chúa Nhật, October 21, 2012


Uy Quyền Thuộc Linh Giả Mạo

1Samuên 22:6–23

Có nhiều hình thức giả mạo uy quyền thuộc linh chân thật. Tất cả các hình thức giả mạo đều bị Kinh Thánh liệt vào hạng tà thuật. Có thể kể từ các mánh khoé lừa gạt của nhà buôn, cho tới các hình thức ma thuật của những đạo lạc thờ cúng ma quỷ. Những người được kêu gọi bước đi trong uy quyền thuộc linh thường bị cám dỗ sa vào sự ác nầy bằng sự lợi dụng quyền hạn và lòng tin của người khác vào uy tín thuộc linh của mình; cố ý thổi phồng thành tích và khả năng, cùng các hình thức dùng lời nói khéo léo dụ dỗ tâm lý người nghe. Những cách thực hành không thật thà nầy có thể là bước khởi đầu sa ngã rồi bị trói buộc bởi một thói xấu nào đó, hoặc đi tới mức cố ý lừa bịp trong lãnh vực tâm linh.

Sự quảng cáo quá đáng về ân tứ của một người nào đó là dấu hiệu rõ ràng về những nan đề trầm trọng trong thánh vụ của người ấy, dù cho thật được ban một hay vài ân tứ. Tiên tri nào tự quảng cáo chính mình, thường bị lâm vào tình thế bí lối rồi vượt qua lằn ranh giữa khải thị với bói toán. Được ban cho ơn tiên tri không có nghĩa là dấu hiệu của đời sống thuộc linh trưởng thành, hoặc là người được Chúa xem là quan trọng. Những tiên tri đã trưởng thành là người tìm kiếm mối liên hệ tương giao thân mật với Chúa, không tìm cách ảnh hưởng trên người khác. Mặc dù chúng ta được khuyên giục “hãy tha thiết ước ao các ân tứ thuộc linh” (1Côrinhtô 14:1), nhưng nếu sự tha thiết ước ao không do động lực chính đáng, thì chúng ta dễ mở cửa lòng mình để tiếp đón các nguồn gọi là ‘khải thị’ sai trật từ thế giới tối tăm đến.

Nói như vậy không có nghĩa là chúng ta phải có động lực toàn hảo trước khi được Đức Chúa Trời sử dụng. Bằng chứng của động lực sai trật là thái độ gắng sức. Tiên tri thật chẳng cần phải cố gắng; giống như cây táo không cần nỗ lực ra trái, nó sinh trái táo vì nó là cây táo. Lời Chúa đã báo trước “Người nào nói theo ý mình, chỉ cầu vinh cho bản thân; còn người tìm vinh hiển cho Đấng sai mình là người chân chính, không có gì bất chính cả” (Giăng 7:18). Vị kỷ, tư lợi, tự tôn mình lên, là các nguyên nhân phá huỷ nhanh nhất đối với thánh vụ tiên tri và bất cứ thánh vụ nào khác. Đó là lý do mà những ai muốn tham gia vào thánh vụ chân chính thì bắt buộc phải tập thích nghi với việc bị từ khước, bị cự tuyệt. Bị cự tuyệt là cơ hội để trưởng thành trong ân điển và chết thêm một ít đối với tham vọng, sự kiêu hãnh hoặc động lực nào khác có thể che mờ sự khải thị. Nếu chúng ta nhận lấy sự cự tuyệt như một biện pháp kỷ luật từ Chúa, ta sẽ tăng trưởng trong ân điển và yêu thương; còn chống lại, thì có nguy cơ dễ bị sa vào tà thuật.

Mỗi một chút ảnh hưởng nào mà chúng ta đạt được từ việc tự tôn mình lên, thì một ngày nào đó sẽ trở thành cái bẫy cho chúng ta. Những gì đạt được từ sự cố gắng hay tự quảng cáo, thì phải cố làm sao giữ ở mức đó, vì sợ mất ảnh hưởng. Điều đó ngăn trở chúng ta bước đi trong uy quyền chân thật Chúa dành cho ta. Sự lôi kéo điều khiển, khoác lác cường điệu và dụ dỗ tâm lý người nghe là những kẻ thù độc địa chẳng những đối với thánh vụ tiên tri mà cả đối với bất cứ thánh vụ nào khác. Những người hiểu biết thánh vụ chân thật và uy quyền thuộc linh chân thật sẽ không cần tới bất cứ chút ảnh hưởng nào không do Đức Chúa Trời ban cho họ.

Chúng ta cần để ý bài học về vua Saulơ của dân Israel ngày xưa bị tiên tri Samuên cảnh cáo: “Sự phản nghịch đáng tội như tà thuật, sự ương ngạnh đáng tội như thờ lạy hình tượng”(2Samuên 15:23). Saulơ vì ganh tức lời các thiếu nữ Israel ca tụng chiến công của Đavít, tìm cách giết người được Chúa xức dầu. Khi một người đang có uy quyền thuộc linh mà phản nghịch chống lại Đức Thánh Linh, thì chỗ trống trong lòng sẽ bị lấp đầy bởi uy quyền thuộc linh giả mạo của tà thuật. Dù đã được Đavít hai lần tha chết cho, Saulơ không thể trở lại vì bị ác thần nhập vào. Gần cuối đời, Saulơ giết các thầy tế lễ của Đức Chúa Trời và tìm một người đàn bà cầu vong để hỏi tương lai. Tất cả những điều đã xảy ra cho thấy là những việc đó chỉ là hậu quả tự nhiên của một người có đời sống đầy cá tánh khiếm khuyết và lập những sự lựa chọn sai trật, dù đã được xức dầu.

Có uy quyền thuộc linh là một địa vị nguy hiểm. Người khôn ngoan sẽ theo gương của Đavít không tìm kiếm địa vị có uy quyền thuộc linh, cũng không nhận uy quyền do người ta cống hiến, cho tới khi biết chắc được Chúa đặt vào. Đavít thường “cầu hỏi Đức Giêhôva” khi ông cần phải lập quyết định quan trọng. Hễ lần nào ông lập quyết định quan trọng mà không cầu hỏi Chúa thì hậu quả thật là thê thảm. Sự lập quyết định quan trọng có ảnh hưởng tới con dân Chúa mà không cần cầu hỏi Ngài, là một hình thức cao ngạo, tự phụ lớn nhất. Càng ở địa vị uy quyền thuộc linh cao chừng nào, càng nguy hiểm chừng đó, và càng nhiều người bị ảnh hưởng bởi quyết định của chúng ta. Uy quyền thuộc linh chân thật không phải là thứ danh vọng nên theo đuổi; nó là gánh nặng phải mang. Đavít lập quyết định sai, hàng ngàn sinh mạng bị chết oan uổng (2Sam. 24:15–17).

Uy quyền thuộc linh chân thật đặt nền tảng trên ân sủng của Đức Chúa Trời; uy quyền càng cao chừng nào, chúng ta càng cần ơn Chúa chừng đó. Uy quyền thuộc linh chân thật không phải là một địa vị, nó là ân sủng Chúa ban. Đức Chúa Giêxu, Đấng có uy quyền thuộc linh cao nhất đã dùng địa vị của mình để hi sinh mạng sống. Ngài truyền cho ai muốn theo Ngài cũng phải vác thập tự giá và làm y theo Ngài đã làm. Có một yếu tố giản dị giúp phân biệt tiên tri giả và tiên tri thật. Tiên tri giả sử dụng ân tứ của mình và dùng người khác làm phương tiện riêng để xây dựng ảnh hưởng hoặc thánh vụ của riêng mình. Các tiên tri thật sử dụng các ân tứ trong sự hi sinh, vì tình yêu Đấng Christ và vì ích lợi của con dân Ngài. Vị kỷ, tư lợi, tự phô trương, giữ chặt địa vị là các lực huỷ phá mạnh nhất làm tan tành thánh vụ.

Những người lãnh đạo Hội Thánh chẳng những phải cẩn thận đừng sử dụng tà thuật, mà còn phải cẩn thận đừng để kẻ thù dụ dỗ thực hiện thứ ‘tà thuật khoác áo công nghĩa.’ Quỷ thuật hay ma thuật thì dễ nhận ra, nhưng thứ ‘tà thuật khoác áo công nghĩa’ nầy khó nhận ra, vì nó rất tinh vi. Nó là các hình thức lạm dụng điều khiển kín đáo, tế nhị, để gia tăng ảnh hưởng. Ví dụ rõ nhất là khéo léo dùng sức nhẹ nhàng xô ngã người tiếp nhận cầu nguyện. Sự giả mạo ấy tạo điều kiện cho biết bao lời tiên tri giả, chiêm bao, khải tượng bịa đặt; vì nếu giới lãnh đạo hành động trong tinh thần giả dối, thì sẽ mở cửa cho vô số điều giả dối tràn vào. Cuối cùng là Hội Thánh bị tê liệt, suy sụp, chỉ có mặt ở một địa phương mà không ảnh hưởng gì tới thế gian chung quanh.

Hầu như người hầu việc Chúa trong tất cả các thánh vụ, kể cả thánh vụ tiên tri, đều đã có lần phạm phải thứ ‘tà thuật khoác áo công nghĩa’ (white witchcraft). Chúng ta phải đánh bại khuynh hướng dính líu vào uy quyền thuộc linh giả hiệu. Cách thức để được giải thoát là chỉ cần nhận ra bộ mặt thật tội lỗi của những hình thức lợi dụng địa vị, lợi dụng chức vụ để điều khiển người khác theo ý mình, cố ý tạo cho người khác có một cảm giác, ý nghĩ “Ồ, người ấy thật là thánh thiện, đầy ơn và quyền phép của Chúa!” Hễ nhận ra chúng là tội lỗi rồi, thì lòng kính sợ Chúa trong chúng ta sẽ cảnh giác và ngăn chặn không cho chúng ta tái phạm. Bởi vì người ta sẽ cứ phạm đi phạm lại nhiều lần khi chưa nhận ra điều mình làm là tội lỗi.

Bất cứ ai đang mang mặt nạ thuộc linh cao cấp đều bị vướng phải thứ tà thuật khoác áo công nghĩa. Mọi việc Đức Thánh Linh thi hành trong Hội Thánh đều nhắm mục đích xây dựng dân sự Ngài trưởng thành, đạt đến tầm vóc trọn vẹn của Đấng Christ; khôn ngoan nhận ra những mưu ác độc của kẻ thù, biết cách thức và đường lối hoạt động của chúng, biết các loại bẫy chúng giăng ra trên đường chúng ta đi, vv; vì vậy, Ngài ban cho ơn tiên tri, ban sự mặc khải, hiểu ý nghĩa những lời tiên tri, chiêm bao, khải tượng, thị tượng, sứ điệp vv, để áp dụng cho từng giai đoạn mà chúng ta cần sự hướng dẫn của Ngài. Uy quyền thuộc linh chân thật chỉ có trong thánh vụ do Chúa chỉ định. Ơn tiên tri thật là nói ra lời Chúa khi Ngài sai bảo. Nếu Chúa không bảo, tiên tri sẽ im lặng. Hãy cẩn thận về các hoạt động có tính cách đồng bóng, bói toán, mạo xưng là tiên tri.

HieuBietOnTienTri09.docx (Nguồn tham khảo: The Prophetic Ministry, Rick Joyner)

Rev. Dr. CTB